Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

  3. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROK KIVITELI/BEHOZATALI

    SZÁLLÍTÁSAINAK  ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

 

I. Kiviteli szállítások engedélyezése, az engedélyek felhasználása:

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló többször módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. cikke szerint kiviteli engedélyhez kötött a hivatkozott tanácsi rendelet Mellékletében feltüntetett jegyzékben szereplő anyagok kivitele, amennyiben vámáru-nyilatkozat szükséges beleértve azoknak a jegyzékben szereplő anyagoknak a kivitelét is, amelyek az I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban való legalább tíznapos tárolást követően hagyják el az Unió vámterületét.

Nem szükséges kiviteli engedély abban az esetben, ha a felfüggesztő eljárás alá vonástól vagy a II. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területre betárolástól számított tíz napon belül  kerül sor a jegyzékben szereplő anyagok újra kivitelére.

A melléklet 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitele kizárólag abban az esetben kötött kiviteli engedélyhez, ha ezeket az anyagokat olyan rendeltetési országokba viszik, amelyek  a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. április 24.) 10. cikke szerint a Bizottság honlapján közzé vannak téve.

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) - kijelölt nemzeti hatóság - csak azoknak a kiviteli engedélyeknek a kiadásában illetékes, amikor az áru exportőre Magyarországon telepedett le (ott bejegyzett székhellyel rendelkezik). Exportőrnek az áru feladóját kell tekinteni, függetlenül attól, hogy az áru tulajdonosa-e. A nem exportőr árutulajdonost egyéb gazdasági szereplőként kell feltüntetni.

Az eljárások illetékmentesek.

Engedélykérelmek benyújtása:

A kiviteli engedély iránti kérelmet a vonatkozó e-nyomtatványon elektronikus úton kell benyújtani a Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához.


Az űrlap ide kattintva érhető el. 

 

Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében olvasható tájékoztatás. 

https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes


Engedélyek kiadása:

A kiviteli engedélyek négy számozott példányban számítógépes program alkalmazásával készülnek a Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete (2015. június 25.)  III. mellékletének, illetve  a Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete 11. cikk  (7) bekezdése értelmében a 1277/2005/EK bizottsági rendelet VI. mellékletének megfelelő formátumban.

A kiviteli engedély érvényessége maximum a kibocsátásának időpontjától számított 6 hónap, egyszerűsített eljárásban kiadott engedélyek esetén 12 hónap lehet.

Egy kiviteli engedélyt kettőnél több jegyzékben szereplő anyag kivitelére nem lehet kiállítani. 

Kivitel esetén, ha nem egyszerűsített engedélyezési eljárásban történt az elbírálás, az aláírt, lepecsételt 2., 3., 4. példányt kapja meg a kérelmező (meghatalmazottja).
Egyszerűsített engedélyezési eljárásban történt elbírálás esetén a kérelmező (meghatalmazottja) csak a 2. és 4. számú példányt kapja kézhez, a 3. példány nem kerül kiadásra.

A kiviteli engedély iránti kérelemre vonatkozó határozatot attól a naptól számított tizenöt munkanapon belül kell meghozni, amelyben a hatóság megállapítja az ügy iratainak hiánytalanságát.

Engedélyek felhasználása:

A nem egyszerűsített eljárásban kiadott kiviteli engedély kizárólag egy szállítás alkalmával felhasználható. 1. és 2. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagok kiviteléhez csak ilyen engedély adható.

E kiviteli engedély 1. példányát a kormányhivatal tartja meg.

2. és a 3. példány a jegyzékben szereplő anyagokat a feladástól kíséri, és azokat be kell mutatni annál a vámhivatalnál, ahol a kiviteli nyilatkozatot teszik, valamint az Unió vámterületéről való kilépés helye szerint illetékes vámhatóságnál is. A kilépés helye szerint illetékes vámhatóság a 2. példányt köteles visszajuttatni a kibocsátó kormányhivatalhoz. A 3. példánynak a jegyzékben szereplő anyagokat az importáló ország illetékes hatóságáig (értsd: vámhatóság) kell kísérnie. 

4. példányt az exportőr tartja meg.

Az egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében megadott kiviteli engedélyt többszöri szállításra is fel lehet használni, az engedélyen feltüntetett mennyiség eléréséig.

Az egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében kiadott kiviteli engedély 1. példányát a kormányhivatal tartja meg.

2. és a 4. példányt az exportőr kapja kézhez. 

Az exportőrnek fel kell tüntetnie valamennyi kiviteli műveletet a 2. példány hátoldalán, különösen minden egyes kiviteli művelet által érintett, jegyzékben szereplő anyag mennyiségét és a megmaradó mennyiséget. A 2. példányt a vámáru-nyilatkozat megtételekor be kell mutatni az illetékes vámhivatalnál. A vámhivatal megerősíti az adatokat, és a példányt visszaadja az exportőrnek.

A gazdasági szereplő valamennyi kiviteli műveletre vonatkozóan köteles feltüntetni a vámáru-nyilatkozaton az engedély számát és a „egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárás” szavakat.

Az exportőr legkésőbb az egyszerűsített eljárással megadott kiviteli engedély érvényességi idejének lejártát követő 10 munkanapon belül köteles visszajuttatni a 2. példányt a kiállító hatóság részére.

 

II. Behozatali szállítások engedélyezése, az engedélyek felhasználása:

A 111/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikke szerint valamennyi 1. kategóriába sorolt jegyzékben szereplő anyag behozatala engedélyhez kötött. A behozatal alatt a nem uniós árunak minősülő, jegyzékben szereplő anyagoknak az Unió vámterületére történő beléptetését (beleértve a vámszabad területre vagy a vámszabad raktárba való betárolást, az átmeneti megőrzést, illetve a felfüggesztő eljárás alá vonást és a szabad forgalomba bocsátást) kell érteni.

Behozatali engedély csak az Unióban letelepedett gazdasági szereplőnek adható, az engedélyt annak a tagállamnak az illetékes hatósága állítja ki, amelyben az importőr letelepedett. Kérelmező ennek megfelelően a kormányhivatal előtt csak magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezet lehet.

A 111/2005/EK tanácsi rendelet Mellékletében felsorolt jegyzékben szereplő anyagok kirakása vagy átrakása, átmeneti megőrzése, I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban történő tárolása, vagy az uniós árutovábbítási eljárás alá vonása esetében nincs szükség behozatali engedélyre.

Ilyenkor a beléptetés helyén a vámhatóság kérésére a gazdasági szereplőnek bizonyítania kell a törvényes célokat.

Amennyiben a vámhatóság a 111/2005/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében az ügyletek törvényes céljának bizonyítását írja elő, a gazdasági szereplőnek a  Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete  II. mellékletében szereplő mintát alkalmazva nyilatkoznia kell arról, hogy a szállítmány az exportáló országot az Egyesült Nemzetek a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni egyezményének (a továbbiakban: ENSZ-egyezmény) 12. cikke értelmében elfogadott hatályos nemzeti rendelkezésekkel összhangban hagyta el.


Engedélykérelmek benyújtása:

A behoztali engedély iránti kérelmet a vonatkozó e-nyomtatványon elektronikus úton kell benyújtani a Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához.


Az űrlap ide kattintva érhető el. 

 

Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében olvasható tájékoztatás. 

https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

 

Engedélyek kiadása:

A behozatali engedélyek négy számozott példányban a számítógépes program alkalmazásával készülnek a Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete (2015. június 25.)  III. mellékletének, illetve  a Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete 11. cikk  (7) bekezdése értelmében a 1277/2005/EK bizottsági rendelet VII. mellékletének megfelelő formátumban.  Behozatali engedély kizárólag egy szállítás alkalmával felhasználható, érvényessége nem haladhatja meg a kibocsátásától számított 6 hónapot.

Egy behozatali engedélyt kettőnél több jegyzékben szereplő anyag behozatalára nem lehet kiállítani. 

Behozatal esetén a kérelmező (meghatalmazottja) az aláírt, lepecsételt 3., 4. példányt kapja meg.

A behozatali engedély iránti kérelemre vonatkozó határozatot attól a naptól számított tizenöt munkanapon belül kell meghozni, amelyben a hatóság megállapítja az ügy iratainak hiánytalanságát.


Engedélyek felhasználása

A behozatali engedély 1. példányát a kormányhivatal tartja meg.

2. példányt a kormányhivatal megküldi a kiviteli ország illetékes hatósága részére. 

A 3. példánynak az Unió vámterületére való belépési helytől az importőr üzleti telephelyéig kell kísérnie a jegyzékben szereplő anyagot. Ezt a példányt az importőr a telephelyére érkezést követően a kormányhivatalnak köteles visszaküldeni a vámkezelést végző vámhivatal rájegyzésével.

4. példányt az importőr tartja meg.

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-07-14