PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » nemzetközi terrorizmus

Exportellenőrzési Osztály

Kovács Anikó
osztályvezető
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon:  (1) 4585-577
 
 

Nemzetközi Terrorizmus

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes közel-keleti országokkal folytatott kereskedelem során, különösen az olajipari termékek esetében, fokozott óvatosság szükséges, mivel fennáll a veszélye, hogy az ügyletből terrorista szervezeteknek származik haszna.

Köztudott, hogy az Iszlám Állam (Islamic State, IS, egyéb elnevezések: Iraki és Levantei Iszlám Állam, Iraki és Szíriai Iszlám Állam, ISIS vagy ISIL) tevékenységének finanszírozásához jelentősen támaszkodik az általa illegálisan kitermelt, csempészett és eladott kőolajra.

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 2199 (2015) Határozata kihangsúlyozza, hogy minden állam köteles lépéseket tenni annak megakadályozására, hogy polgáraik közvetlenül vagy közvetve pénzügyi forrásokat, egyéb pénzeszközközöket vagy gazdasági forrásokat tegyenek elérhetővé –ideértve a kőolajat, egyéb olajipari termékeket, moduláris finomítókat és egyéb kapcsolódó termékeket – az Iszlám Állammal és az Al-Nuszra Fronttal együttműködő szervezetek, valamint az Al-Kaidával összefüggésbe hozható entitások részére.

A Tanács az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK rendeletének 2. cikke (2a. pont) tiltja az ugyanezen rendelet I. mellékletében szereplő természetes személyek és szervezetek részére gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, különösen, ha az olajjal és olajtermékekkel, továbbá moduláris finomítókkal és kapcsolódó felszerelésekkel, így vegyi illetve kenőanyagokkal történő kereskedelem folytatására irányulnak.

Az Európai Unió a 2001. szeptember 11-i USA elleni támadások nyomán a terrorizmussal szembeni fellépés részeként ugyanazon év decemberében összeállította a terrorcselekményekben részt vevő azon személyek, csoportok és szervezetek jegyzékét, akikre, illetve amelyekre ún. korlátozó intézkedések, szankciók vonatkoznak. Ezek a 2001/931/KKBP közös álláspontban meghatározott intézkedések az 1373 (2001) ENSZ BT-határozat végrehajtásának céljából kerültek elfogadásra. A jegyzékben szereplő személyek és csoportok egy része az EU területén, más része azon kívül aktív. A jegyzéket rendszeresen, legalább 6 havonta felülvizsgálják.

A 2001/931/KKBP közös álláspont meghatározza a személyek, csoportok és szervezetek jegyzékbe vételének kritériumait. Megjelöli, hogy a közös álláspont értelmében milyen cselekmények számítanak terrorcselekménynek, és ezek nyomán milyen korlátozó intézkedéseket kell bevezetni.

Az uniós jegyzékben szereplő személyek, csoportok és szervezetek pénzeszközeinek és egyéb pénzügyi eszközeinek befagyasztásáról a 2580/2001/EK tanácsi rendelet rendelkezik. Sem közvetlenül, sem közvetett módon nem bocsátható rendelkezésükre semmilyen pénzeszköz, pénzügyi eszköz vagy gazdasági forrás. Ebbe a jegyzékbe tartoznak az Unión kívüli személyek és szervezetek. Lásd a Tanács (KKBP) 2017/154 határozatát, 2017. január 27.

Az ún. Iszlám Állam (IS/ ISIL), az al-Kaida (A-Qaida), valamint az egyéb terror szervezetekre és az azokkal kapcsolatos személyekre, szervezetekre vonatkozó szankciós listát az ENSZ ezzel megbízott illetékes szerve rendszeresen aktualizálja, frissíti a tagországok, nemzetközi szervezetek, regionális szervezetek által rendelkezésre bocsátott friss információk alapján. A konszolidált, egységes szerkezetbe foglalt szankciós lista az érintett személyekről és szervezetekről az ENSZ alábbi honlapjain érhető el angol nyelven:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011 Korm. rendelet 26.§ alapján eljárva az Exportellenőrzési Osztály felhívja az érintetteket, hogy amennyiben olajiparban használatos termékek* kiszállítását tervezik a fent említett terrorista csoportok által ellenőrzött területre (különösen Szíria területe, illetve Irak és Líbia egyes részei) vagy olyan entitás részére, amely kapcsolatban állhat a fenti szervezetekkel, úgy az ügyletekről előzetesen értesítsék az  Exportellenőrzési Osztályt.

*megjegyzés: ideértve az olyan termékeket is, amelyek használatosak vagy felhasználhatóak a kőolaj felszínre hozatalában, feldolgozásában illetve szállításában.

Az ezen a linken található lista olyan termékeket tartalmaz, amelyekre az Iszlám Államnak szüksége lehet olajipari tevékenysége során. Kérem, fokozottan ügyeljenek a listában szereplő termékek közel-keleti térségbe történő értékesítése során, és csak megbízható partnerekkel szerződjenek. Felmerülő kérdések esetén a Hatóság munkatársai segítséget nyújtanak.

 


Rovatszerkesztő:

Kovács Anikó

Telefon:  (1) 458-5599
E-mail: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-07-31