PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

3603 KN - új vámtarifaszámok 2018. január 1-jétől

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a 36 árucsoportban a 3603 KN-be tartozó áruk: robbanóanyagok, egyes pirotechnikai termékek vámtarifaszáma 2018. január 1-jétől módosult.

Az EU Hivatalos Lapja L 282. számában megjelent és 2018. január 1-jétől alkalmazandó a Bizottság 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról.

Változás a 3603 KN kódok és árumegnevezések esetében:

Megszűnt:

3603 00 10 - Biztonsági gyújtózsinór, robbantó gyújtózsinór

3603 00 90       - Más

  Az új 3603 KN-ek és árumegnevezések 2018-től a következők:

KN-kód Árumegnevezés

Mértékegység

3603 00 20

Biztonsági gyújtózsinór

kg

3603 00 30

Robbantó gyújtózsinór

kg

3603 00 40

Robbantógyutacs

kg

3603 00 50

Robbantó kapszulák

kg

3603 00 60

Gyújtószerkezetek

kg

3603 00 80

Elektromos detonátorok

kg

 A vonatkozó kérelmek benyújtásakor a 2018-ban hatályos KN számokra/vámtarifaszámokra figyelemmel szíveskedjenek eljárni.

 

I. A kivitel, behozatal forgalmi engedélyezése

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló többször módosított 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése alapján kereskedelmi forgalomban kiviteli, reügyleti és behozatali szállítási engedélyköteles egyes árukat a R. 2., 3. és 4.  mellékletei határozzák meg.

(A R. 1. melléklete a tevékenységi engedélyköteles azon árukat tartalmazza, amelyek vonatkozásában végzett behozatali és azzal összefüggő reexport tevékenység, továbbá a biztonsági papírok esetében a kiviteli tevékenység is Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) ún. tevékenységi engedélye birtokában végezhető.)

A kiviteli, behozatali forgalmi/szállítási engedélyezési eljárás feltételeit – a R. 5-7. §-aiban megfogalmazott Általános szabályok mellett - a R. 10., 11. §-ai szabályozzák.

A R. 10. § (1) bekezdése szerinti kiviteli, behozatali és reexport engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 25 nap.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály  – amelynél a vonatkozó engedélykérelmek a R. 6. mellékletében meghatározott űrlapon terjeszthetők elő – a R. fenti előírásaihoz az alább olvasható tájékoztatókat teszi közzé az egyes árucsoportok kivitelének, behozatalának engedélyezésére vonatkozó részletesebb tudnivalókról.

Ezen tájékoztatók témakörei a következők:

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet szerinti kiviteli, reexport és behozatali engedélyezés rendjéről - a fenti tárgykörökben – további felvilágosítást ad:

Hohl Gyöngyi
szakértő főtanácsos
Telefon: (1) 4585-518
Fax:    (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

II. A kivitel, behozatal külön tevékenységi engedélyezése

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosított, az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése alapján a R. 1. melléklete 1. pontjában meghatározott engedélyköteles áruk vonatkozásában végzett behozatali és azzal összefüggő reexport tevékenységek, továbbá az 1. melléklet 2. pontjában szereplő biztonsági papírok esetében a kiviteli tevékenység is Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) ún. tevékenységi engedélye birtokában végezhető.

A behozatali, reexport, kiviteli tevékenységi engedélyezési eljárás feltételeit - a R. 5-7/A. §-aiban megfogalmazott Általános szabályok mellett - a R. 9. § szabályozza.

A R. 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 25 nap.

A kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya – amelynél a vonatkozó engedélykérelmek előterjeszthetők – a fenti rendelet előírásaihoz az alább olvasható tájékoztatót teszi közzé az egyes árucsoportok tevékenységi engedélyezésére vonatkozó részletesebb tudnivalókról:

Tájékoztató a tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos engedélyezési eljárásról és a kérelmek benyújtásához szükséges tudnivalókról

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet szerinti tevékenységi engedélyezés rendjéről további felvilágosítást ad:

Rovatszerkesztő:
Hohl Gyöngyi 

Telefon: (1) 4585-518
Fax:    (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-05-15