PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Új vámtarifaszámok 2022-ben

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1832 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. október 12.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról értelmében az alábbi vámtarifaszámok változtak:

I. 2844 árucsoportban a 2844 40 helyett:

2844 Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket és izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és maradékok

Radioaktív elemek és izotópok és vegyületek, a 2844 10, 2844 20 vagy a 2844 30 alszám alá tartozók kivételével; ezeket az elemeket, izotópokat vagy vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek; radioaktív maradékok :

2844 43 - Más radioaktív elemek, izotópok és vegyületek; ezeket az elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó más ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek : 

2844 43 10 - U 233 és vegyületeiből nyert urán; ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek és vegyületek, amelyek U 233-at vagy ennek a terméknek a vegyületeit tartalmazzák

2844 43 20 - Mesterséges radioaktív izotópok ; mesterséges radioaktív izotópok vegyületei

2844 43 80 - Más

2021

 

2022

2844 40 10

-

2844 43 10

2844 40 20

ex

2844 41 10

2844 40 20

ex

2844 42 10

2844 40 20

ex

2844 43 20

2844 40 30

ex

2844 41 10

2844 40 30

ex

2844 42 10

2844 40 30

ex

2844 43 20

2844 40 80

-

2844 41 90

2844 40 80

-

2844 42 90

2844 40 80

-

2844 43 80

2844 40 80

-

2844 44 00

 

II. 3603 árucsoportban új besorolások

3603 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó (gyújtó) zsinór; robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:

3603 10 - Biztonsági gyújtózsinór

3603 20 - Robbantó (gyújtó)zsinór

3603 30 - Robbantógyutacs

3603 40 - Robbantó kapszulák

3603 50 - Gyújtószerkezetek : 

3603 50 00 10 - Gázgenerátorok gyújtószerkezetei, amelyek maximális teljes hossza legalább 20,34mm , de legfeljebb 29,4mm , és tűhosszúságuk legalább 6,68mm (± 0,3mm ), de legfeljebb 7,54mm (± 0,3mm )

3603 50 00 90 - Más

3603 60 - Elektromos detonátorok

2021

 

2022

3603 00 20

-

3603 10 00

3603 00 30

-

3603 20 00

3603 00 40

-

3603 30 00

3603 00 50

-

3603 40 00

3603 00 60

-

3603 50 00

3603 00 80

-

3603 60 00

 

További információk az alábbi linken érhetőek el:

NAV tájékoztató - KN változás 2022

 

 

9020 KN - új vámtarifaszámok 2021-ben

 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a 90 árucsoportban a 9020 KN-be tartozó áruk: gázálarcok, légzőkészülékek, alkatrészek, tartozékok vámtarifaszáma 2021. január 1-jétől módosult.

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosítására kiadott, a Bizottság szeptember 21-i (EU) 2020/1577 végrehajtási rendelete alapján változás a 9020 KN kódot és árumegnevezést érintően:

Megszűnt:

9020 00 00      Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével

           

Az új 9020 KN-ek és árumegnevezések 2021. évben a következők:

KN-kód

Árumegnevezés

Mértékegység

 

9020

 Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével:

 

9020 00 10

Gázálarc

p/st

 

9020 00 90

Más, beleértve az alkatrészt és tartozékot is

kg

 

A vonatkozó kérelmek benyújtásakor hatályos KN számokra/vámtarifaszámokra figyelemmel szíveskedjenek eljárni. 

 

I. A kivitel, behozatal forgalmi engedélyezése

 

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló többször módosított 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése alapján kereskedelmi forgalomban kiviteli, reügyleti és behozatali szállítási engedélyköteles egyes árukat a R. 2., 3. és 4.  mellékletei határozzák meg.

(A R. 1. melléklete a tevékenységi engedélyköteles azon árukat tartalmazza, amelyek vonatkozásában végzett behozatali és azzal összefüggő reexport tevékenység, továbbá a biztonsági papírok esetében a kiviteli tevékenység is Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) ún. tevékenységi engedélye birtokában végezhető.)

A kiviteli, behozatali forgalmi/szállítási engedélyezési eljárás feltételeit – a R. 5-7. §-aiban megfogalmazott Általános szabályok mellett - a R. 10., 11. §-ai szabályozzák.

A R. 10. § (1) bekezdése szerinti kiviteli, behozatali és reexport engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 25 nap.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály  – amelynél a vonatkozó engedélykérelmek a R. 6. mellékletében meghatározott űrlapon terjeszthetők elő – a R. fenti előírásaihoz az alább olvasható tájékoztatókat teszi közzé az egyes árucsoportok kivitelének, behozatalának engedélyezésére vonatkozó részletesebb tudnivalókról.

Ezen tájékoztatók témakörei a következők:

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet szerinti kiviteli, reexport és behozatali engedélyezés rendjéről - a fenti tárgykörökben – további felvilágosítást ad:

Szótér Krisztina
Telefon: (1) 4585-526
Fax:    (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

II. A kivitel, behozatal külön tevékenységi engedélyezése

 

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosított, az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése alapján a R. 1. melléklete 1. pontjában meghatározott engedélyköteles áruk vonatkozásában végzett behozatali és azzal összefüggő reexport tevékenységek, továbbá az 1. melléklet 2. pontjában szereplő biztonsági papírok esetében a kiviteli tevékenység is Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) ún. tevékenységi engedélye birtokában végezhető.

A behozatali, reexport, kiviteli tevékenységi engedélyezési eljárás feltételeit - a R. 5-7/A. §-aiban megfogalmazott Általános szabályok mellett - a R. 9. § szabályozza.

A R. 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 25 nap.

A kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya – amelynél a vonatkozó engedélykérelmek előterjeszthetők – a fenti rendelet előírásaihoz az alább olvasható tájékoztatót teszi közzé az egyes árucsoportok tevékenységi engedélyezésére vonatkozó részletesebb tudnivalókról:

Tájékoztató a tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos engedélyezési eljárásról és a kérelmek benyújtásához szükséges tudnivalókról

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet szerinti tevékenységi engedélyezés rendjéről további felvilágosítást ad:

Ügyintéző:
Szótér Krisztina

Telefon: (1) 4585-526
Fax:    (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-08-02