PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Kábítószer-prekurzorok

 

Tájékoztatás a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos 2018. évi jogszabályváltozásokról

 

Felhívjuk a  kábítószer-prekurzorokkal tevékenységet végzők figyelmét, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapja  L123/4 61. évfolyam 2018. május 18-ai számában megjelent és 2018. július 7-től alkalmazandó a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek szabályozásához kapcsolódó alábbi felhatalmazáson alapuló rendelet:

  • a Bizottság (EU) 2018/729 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 26.) a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról

A módosított rendeletek alapján 2018. július 7-től alkalmazandóan a jegyzékben szereplő anyagok listájának 1. kategóriája az alábbi anyagokkal egészül ki:

 

Anyag

KN-kód

CAS-szám

4-anilin-N-fenetil-piperidin (ANPP)

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetil-4-piperidon (NPP)

2933 39 99

39742-60-4

 

Az új jogszabály elérhetősége:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0729&rid=1

 

Tájékoztatás a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos 2016. évi jogszabályváltozásokról

 

Felhívjuk a kábitószer-prekurzorokkal tevékenységet végzők figyelmét, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapja L235. 59. évfolyam 2016. szeptember 1-jei számában megjelent és 2016. szeptember 21-vel hatályba lép a kábitószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek szabályozásához kapcsolódó alábbi felhatalmazáson alapuló rendelet:

  • a Bizottság (EU) 2016/1443 felhatalmazáson alapuló rendelete  (2016. június 29.) a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékében szereplő anyagok listáján való felvétele tekintetében történő módosításáról 

A módosított rendeletek alapján 2016. szeptember 21-től a jegyzékben szereplő anyagok listájának 1. kategóriája az alábbi anyagokkal egészül ki:

 

„(1R,2S)-(-)-klórefedrin

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-klórefedrin

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-klórpszeudoefedrin

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-klórpszeudoefedrin

2939 99 00

771434-80-1”

 

Az új jogszabály elérhetősége:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1443&rid=1


 

TÁJÉKOZTATÓ

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezésére vonatkozó általános szabályokról

Az alábbi jogszabályokban meghatározott jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezését és nyilvántartásba vételét, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezését az egész ország területére kiterjedő illetékességgel - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) általános jogutódjaként - Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal), mint kijelölt nemzeti hatóság végzi.

A kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységeket meghatározó jogszabályok a következők:

  • a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2004. február 11.) módosításokkal egységes szerkezetben,
  • a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet (2004. december 22.) módosításokkal egységes szerkezetben,
  • a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. június) a kábítószer- prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer- prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről. (E rendelet 10. cikkében hivatkozott országok listája itt)
  • A fenti közösségi rendeletekkel kapcsolatban a Kormány többször módosított  159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelete határozza meg a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályokat, valamint a hatósági feladat- és hatásköröket.
  • a Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete (2015. június 25.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos, a fenti jogszabályok szerinti hatósági feladatokat a kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya látja el.

Az engedélyek iránti, valamint a nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmek (a továbbiakban: kérelmek) benyújtása történhet személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül.

A kérelmek személyesen a kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához a 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. címen lévő Ügyfélszolgálaton adhatók le félfogadási időben.

A kérelem elbírálása során, az adatkiegészítési felhívás, továbbá az engedély, illetve a nyilvántartásba vételről szóló határozat – ügyfél kérése esetén – személyesen is átvehető. Az átvételi jogosultságot cégszerű meghatalmazással kell igazolni (személyazonosságot igazoló okirat és cégbélyegzõ is szükséges). Ha az ügyfél a személyes átvételt nem kéri, a fentieket tértivevényes küldeményként postai úton küldi meg a kormányhivatal a kérelmezőnek, illetőleg a kérelmező meghatalmazottjának.

Hiánypótlás esetén a kiegészítő iratok, igazolások stb. beküldése a kérelmekkel azonos módon történhet.

1. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROKKAL KAPCSOLATOS EU BELSŐ FORGALOM TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYEZÉSÉRE ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRELMEK KÖVETELMÉNYEI

2. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROKKAL HARMADIK ORSZÁGOK VISZONYLATÁBAN FOLYTATOTT BEHOZATALI, KIVITELI, KÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRELMEK KÖVETELMÉNYEI

3A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROK KIVITELI/BEHOZATALI SZÁLLÍTÁSAINAK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

 

FÜGGELÉK

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és 111/2005/EK tanácsi rendelet szerinti tevékenységi engedélyek és bejelentések alkalmazásáról bővebb felvilágosítás kérhető a Hivatal alábbi munkatársaitól:

Gergelyné Szaradics Éva

Tel.: (1) 4585-517

Dr. Hegóczki József

Tel.: (1) 4585-525

Lipkovics János

Tel.: (1) 4585-520

   

A 111/2005/EK tanácsi rendelet szerinti kiviteli és behozatali engedélyek alkalmazásáról bővebb felvilágosítás kérhető:

Gergelyné Szaradics Éva

Tel.: (1) 4585-517

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy információszolgáltatási és egyéb jelentési kötelezettségekre a kormányhivatal külön tájékoztatója vonatkozik.

 


Rovatszerkesztő:
Hohl Gyöngyi
                                                                                      

Telefon:  (1) 4585-518
 Fax.:      (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu    


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-05-15