PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Ipari termékek
Európai Unióba történő behozatala

Egyes ipari termékek Európai Unióba történő behozatalához az Európai Unió által felhatalmazott hatóság engedélyére van szükség. Magyarországon ez a hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala.

Az engedélyezési eljárás az Európai Uniós jogszabályok alapján történik. A közösségi jogszabályok megjelennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

A Hivatal által kiállított import engedély vagy felügyeleti dokumentum egy adott termék meghatározott mennyiségére, adott érvényességi időn belül, harmadik országból az Unió területén történő szabad forgalomba helyezésre jogosító okmány.

A BFKH által kibocsátott import engedély joghatása minden egyes tagállamban azonos érvényű.

Az engedély birtoklása nemcsak jogokat biztosít, hanem kötelezettségeket is ró a kérelmezőkre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mindenkor hatályos, az adott kérelmezésre vonatkozó EU-s jogszabályok az irányadók, a tájékoztatók csupán az eligazodást segítik.

 

Jelenleg hatályos rendeletek, melyek alapján az engedélyezés történik:

Általános szabályozás:

(EU) 2015/478 rendelet

(EU) 2015/755 rendelet

Textil:

2015/936/EU rendelet

3036/1994/EK rendelet

3017/1995/EK rendelet

1235/2014/EU rendelet
 

Kálium Klorid:

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a többször módosított, a Tanács 765/2006/EK rendelete értelmében tilos a kálium-klorid termékeknek Belaruszból (Fehéroroszország)  történő közvetlen, vagy közvetett behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek Belaruszból származnak-e vagy sem.

1818/2006/EK rendelet

Vas-, acél- és alumíniumipari termékek:

(EU) 2016/670 rendelet

(EU) 2018/640 rendelet

Az import engedély és a felügyeleti dokumentum kérelmezése

Kérelmet benyújtani kizárólag a Hivatal honlapjáról (www.mkeh.gov.hu) letölthető formanyomtatvány felhasználásával illetőleg az elektronikus ügyintézés keretében lehet.

A kérelem benyújtása

Postai feladás vagy személyes benyújtás.

Postai feladás esetén a kérelmeket 2 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1. címre kell feladni. A visszapostázás feltétele a kérelmező nevére címzett válaszboríték csatolása.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 3 példányban, a BFKH telephelyén, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz. irodában lehet benyújtani.

Ügyfélfogadási idő:

hétfőtől- péntekig:   9-11 óráig

Amennyiben egy megbízott vagy meghatalmazott, a kérelmező meghatalmazásából, vagy megbízásából nyújtja be a kérelmet, vagy veszi át az engedélyt, akkor a megbízottnak vagy meghatalmazottnak rendelkeznie kell az adott kérelemre vagy adott engedélyre vonatkozó szabályos meghatalmazással, vagy megbízási szerződéssel.

Elektronikus benyújtás

Az E-ügyintézés általános tájékoztatója megtalálható a Hivatal honlapján.

Az alábbi táblázatban került összefoglalásra, hogy az elektronikus úton történő kérelmezés esetén a kérelem részét képező mellékletek közül melyek küldhetők elektronikus formában, illetve melyeket kell eredetiben, papír alapon mellékelni. Ez történhet személyes beadással, az Ügyfélkapcsolati Osztályon keresztül, vagy postai feladással. Az elektronikusan beküldött kérelem, megjegyzés rovatában jelezni kell, hogy a mellékletek hagyományos úton feladásra kerülnek, mely feladás napja lehetőleg meg kell, hogy egyezzen az E- kérelem benyújtásának napjával, amennyiben arról 13 óra előtt megkapta az ügyfél a befogadási értesítést. Az E-kérelem befogadásakor az ügyfél részére küldött érkeztető számot fel kell tüntetni a mellékleten.

Az illeték fizetési kötelezettség teljesítésénél az E-ügyintézés általános tájékoztatójában leírtak szerint kell eljárni.

 

Kérelem típusa

elektronikus úton benyújtható

Postai vagy személyes úton benyújtható

Textil

Autonóm import engedély kérelem (Észak-Korea)

kérelem nyomtatvány,

kötelező melléklet nyomtatványok,

szerződés

 

Textil 

Hosszabbítás

kérelem nyomtatvány

 import engedély

Kálium-klorid

Import engedély kérelem

kérelem nyomtatvány

 

szerződés

 

Az import engedélyek minden esetben papír alapon kerülnek kiadásra.

Útmutató az engedély kérelem kitöltéséhez

A kérelmet géppel, vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.

Az engedély kérelem minden példányát a kérelmezőnek alá kell írnia, és le kell pecsételnie, a kérelem kitöltésének dátumát feltüntetve.

Az E-nyomtatványok a kitöltési útmutatóval együtt honlapunkról letölthetők.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-05-16