PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Illékony szerves vegyületet
(VOC: Volatile Organic Compound)
tartalmazó egyes festékek, lakkok és
járművek javító fényezésére szolgáló termékek

A szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-én kelt, 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja a hazai jogrendben: az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló, módosított 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.).

A R. 3. § (1) bekezdése értelmében a kötelezett a R. 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha azt előzetesen a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján bejelentette a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: BFKH).
 
A R. 2. § l) pontja értelmében kötelezett:
  • az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója,
  • behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója,
  • illetve annak első vevője, amennyiben – a 4. § (5) bekezdésének kivételével – a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.
A bejelentési kötelezettségüknek eleget tevő vállalkozásokról a BFKH nyilvántartást vezet.
A bejelentés és nyilvántartásba vétel díja a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdés és (2) bekezdés d) pontja értelmében: 40.000.- Ft.

A bejelentés és a változás-bejelentés adattartalmát hordozó nyomtatvány odt.  és xls. formátumban megjeleníthető, kitölthető és kinyomtatható.

Ha az ügyfél az e rendelet szerinti tevékenység folytatásához szükséges üzlet működési engedély, egységes környezethasználati engedély, környezetvédelmi engedély vagy a telepengedély iránti eljárásban benyújtja a R. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentését, az üzlet működési engedélye, az egységes környezethasználati engedély, környezetvédelmi engedély vagy a telepengedély iránti eljárásban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság - közreműködő hatóságként - az általa kiadott jogerős határozat megküldésével együtt a R. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentést továbbítja a Hivatalnak.
 
A bejelentés a kormányablakokról szóló 515/2013.(XII. 30.) Korm.rendelet szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaiban működő kormányablakokban is – az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság részére további ügyintézés végett történő – továbbítás céljából benyújtható.


A nyilvántartásba vett kötelezettek jegyzéke  itt olvasható.

A R. 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó, vagy első forgalomba hozó a R. 8. sz. mellékletében foglaltak szerint vezetett nyilvántartás alapján, minden év január 31-ig köteles a BFKH részére megküldeni az általa az előző naptári évben forgalomba hozott termékek éves értékesítési mennyiségét a R. 9. sz. mellékletében meghatározott táblázat szerint. Az adatszolgáltatás a BFKH honlapján – www.mkeh.gov.hu - megjelölt címen, elektronikus úton is teljesíthető.


Adatszolgáltatási kötelezettség

A VOC tartalmú termékekkel kapcsolatos 2024. évi adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatót megtekintheti odt. és doc. formátumban. 

 


Rovatszerkesztő: 
Lipkovics János
vezető főtanácsos                                                                                

Tel:     (1) 4585-520
Fax:    (1) 4585-828
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu                

Az utolsó módosítás dátuma: 2024-07-03