Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Ellenőrzés

 

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 
II. em.

Telefonszámok:

Tel: +36 1 4585-695

Telefax szám: +36 1 210-2171

E-mail cím: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 

Nemesfém ellenőrzés

 

Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 34. §-ában foglaltak alapján ellenőrzi a nemesfém tárgyakra és fémjelzésükre vonatkozó jogszabályi előírások megtartását.

Hatósági ellenőreink hatósági ellenőri igazolványuk vagy megbízólevelük felmutatásával igazolják magukat a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor.

Az ellenőrzés minden esetben kiterjed az alábbiakra:

 • A vállalkozás bejelentette-e nemesfémmel kapcsolatos tevékenységét a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltaknak megfelelően, vagy rendelkezik-e korábbi jogszabályokon alapuló tevékenységi engedéllyel, nyilvántartásba vételi határozattal. A tevékenység bejelentését elektronikus úton kell megtenni. A tevékenység bejelentésének részletes leírása a "Tevékenység bejelentése" menüpontban található.
 • A vállalkozás eleget tett-e a Magyarországon hatályos, vagy egyenértékűnek elismert fémjelek lenyomatainak kifüggesztésére, a tárgyak elkülönítésére vonatkozó előírásoknak. Minden kereskedelmi egységben, és azokban a zálogfiókokban, amelyekben értékesítést is végeznek, kötelező a Magyarországon hatályos, valamint a magyarral egyenértékékű fémjelek rajzolatainak kifüggesztése.
 • A Kertv. 4. § (2) bekezdése alapján annak ellenőrzése, hogy a vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű-e, nem áll-e a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és a vállalkozásnak nincs-e az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása.
 • A fémjelzésre kötelezett nemesfém tárgyak megfelelően vannak-e fémjelezve, és névjelezve. A magyar fémjelekkel egyenértékű fémjellel ellátott nemesfém tárgyakon is kötelező elhelyezni a magyar vállalkozás névjelét. Ellenőrzésre kerül továbbá, hogy van-e olyan nemesfém tárgy a telephelyen amely:
   • hamis fémjellel van ellátva,
   • nincs ellátva a forgalomba helyezéshez szükséges fémjellel és névjellel,

                                 vagy:

   • amelyre a fémjelet más tárgyról szerelték át, vagy forrasztották fel,
   • amelyet idegen anyaggal töltöttek ki,
   • amelynek tömegét a fémjelzés után bármi módon megnövelték.
 • A fémjelzetlen nemesfém tárgyakról vezetett jegyzék ellenőrzése (átvétel ideje, az eladó vagy megbízó neve és címe, a tárgy megnevezése, súlya) pontos feltüntetésével. A fémjellel még el nem látott nemesfémtárgyat a fémjelzésre való bemutatásig, a fémjelzett nemesfémtárgyaktól elkülönítve, „Nem eladó fémjelzetlen tárgyak” felírással megjelölve olyan kell helyen tartani, ahol azokat a vásárló nem láthatja.
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIIItörvény (a továbbiakban: Pmt.) 65. § (5) bekezdése alapján a hatósági ellenőrök a helyszíni ellenőrzés keretében a következőket vizsgálják a kereskedelmi egységekben.
  • a vállalkozás rendelkezik-e jóváhagyott vagy átdolgozott belső szabályzattal,
  • a vállalkozás elkészítette-e az éves belső kockázatértékelését,
  • a vállalkozás bejelentette-e a hatóságnál a nemesfémmel kapcsolatos éves forgalmát,
  • ijelen van-e az azonosítást végző személy,
  • rendelkezésre állnak-e az azonosításhoz szükséges nyomtatványok,
  • a vállalkozás teljesítette-e oktatási kötelezettségeit.

A Pmt. szerinti kötelezettségekre vonatkozó részletes információk a Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály menüpont alatt találhatóak.

A helyszíni ellenőrzéseket rendszerint a nyitvatartási idő, illetve az üzem működése idején végezzük, kivéve, ha valamely visszaélés felderítése céljából elkerülhetetlenül szükséges a nyitvatartási időn túl történő ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül.

Ha a helyszíni ellenőrzés alapján a helyszínen talált tárgyak további hatósági vizsgálata szükséges, az ellenőrzést végző szervek jogosultak a jogsértés gyanújával érintett tárgyakat  a hatóságnál rendszeresített  zárt csomagolásban lezárni, és az ügyfél valamint az ellenőrzést végző szervek pecsétjével ellátott csomagot a hatóság telephelyére beszállíttatni.

Az ellenőrzés során az üzemet, vagy üzletet működtető vállalkozás tulajdonosa, képviselője, vezetője, a vállalkozás munkavállalója vagy megbízottja köteles a hatósággal együttműködni. Az ellenőrzéssel megbízott hatósági személyek által kijelölt helyiségeket, szekrényeket, tartályokat köteles kinyitni és a megjelölt nemesfém tárgyakat, könyveket, feljegyzéseket, levelezéseket megtekintésre, és - ha a bizonyítás szempontjából szükséges - átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett másolatkészítés céljából a hatóságnak 8 nap időtartamra átadni.

 

Rovatszerkesztő:

Értékes László

Telefon:  06 (1) 4585-667
E-mail: npfo[kukac]bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-02-11