Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Ellenőrzés

 

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 
II. em.

Telefonszámok:

Tel: +36 1 4585-695

Telefax szám: +36 1 210-2171

E-mail cím: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 

Nemesfém ellenőrzés

 

Budapest Főváros Kományhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 34. §-ában foglaltak alapján ellenőrzi a nemesfém tárgyakra és fémjelzésükre vonatkozó jogszabályi előírások megtartását.

Hatósági ellenőreink hatósági ellenőri igazolványuk vagy megbízólevelük felmutatásával igazolják magukat a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor.

Az ellenőrzés különösképpen az alábbiakra terjed ki:

 • A vállalkozás bejelentette-e tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltaknak megfelelően, vagy rendelkezik-e tevékenységi engedéllyel, vagy nyilvántartásba vételi határozattal. A tevékenység bejelentését a hatóság Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályán kell megtenni, személyesen a 1089 Budapest, Bláthy Ottó 3-5. szám I. emelet 155. szobában vagy postai vagy elektronikus úton. A tevékenység bejelentésének részletes leírása a "Tevékenység bejelentése" menüpontban található.
 • A helyszínen tartózkodó személy rendelkezik-eaz egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet által előírt szakképesítéssel.
  • A rendelet értelmében óra-, ékszer értékesítését az alábbi Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítéssel lehet végezni:
   • Boltvezető
   • Kereskedő
   • Becsüs
   • Ékszerbecsüs
 • o Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása az alábbi Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítéssel végezhető:
   • Ötvös
   • Fémműves
 • o Zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak értékesítése, nemesfém tárgyak esetén, a következő Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítéssel végezhető:
   • Ékszerbecsüs
   • Régiségkereskedő
 • A vállalkozás eleget tett-e a bejelentésre, a kifüggesztésre, a tárgyak elkülönítésére vonatkozó előírásoknak Minden kereskedelmi egységben, és azokban a zálogfiókokban, amelyekben értékesítést is végeznek, kötelező a hatályos magyar, valamint a magyarral egyenértékékű fémjelek rajzolatainak kifüggesztése.
 • A fémjelzésre kötelezett nemesfém tárgyak megfelelően vannak-e fémjelezve, és névjelezve. A magyar fémjellel egyenértékű fémjellel ellátott nemesfém tárgyakon is kötelező elhelyezni a magyar vállalkozás névjelét.
 • A fémjelzetlen nemesfém tárgyakról vezetett jegyzék ellenőrzése (átvétel ideje, az eladó vagy megbízó neve és címe, a tárgy megnevezése, súlya) pontos feltüntetésével. A fémjellel még el nem látott nemesfémtárgyat a fémjelzésre való bemutatásig, a fémjelzett nemesfémtárgyaktól elkülönítve, „Nem eladó fémjelzetlen tárgyak” felírással megjelölve olyan kell helyen tartani, ahol azokat a vásárló közönség nem láthatja.
 • Ellenőrzésre kerül továbbá, hogy van-e olyan nemesfém tárgy a telephelyen:
  • amely hamis fémjellel van ellátva,
  • amely nincs ellátva a forgalomba helyezéshez szükséges fémjellel és névjellel,
  • amelyre a fémjelet más tárgyról szerelték át, vagy forrasztották fel,
  • amelyet idegen anyaggal töltöttek ki,
  • amelyet a fémjelzés után bármi módon súlyosabbá tettek.
 • Minden olyan nyilvántartásra, szabályzatra és árukészletre, amelyből ellenőrizhető, hogy az ellenőrzött gazdálkodó szervezett az erre a tevékenységre vonatkozó előírásokat betartja-e.
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti felügyeleti eljárás keretében a hatósági ellenőrök a helyszínen a következőket vizsgálják a kereskedelmi egységekben
  • a vállalkozás rendelkezik-e jóváhagyott vagy átdolgozott belső szabályzattal,
  • jelen van-e az azonosítást végző személy,
  • rendelkezésre állnak-e az azonosításhoz szükséges nyomtatványok,
  • a vállalkozás vezet-e nyilvántartást a nagy értékű (a belső szabályzatban megjelölt értékhatár feletti, általában 150-500 eFt) készpénzes tranzakciókról,
  • több telephely esetén az információ áramlásának ellenőrzése a telephelyek között,
  • oktatási napló ellenőrzése.

A Pmt. szerinti kötelezettségekre vonatkozó részletes információk a Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály menüpont alatt találhatóak.

Az ellenőrzéseket rendszerint az üzleti órák, illetve az üzem működése idején végezzük, kivéve, ha valamely visszaélés felderítése céljából elkerülhetetlenül szükséges a nyitvatartási időn túli ellenőrzés. Az ellenőrzések végén minden esetben jegyzőkönyv készül.

Ha a helyszíni ellenőrzés további vizsgálatot vagy hatósági intézkedést igényel, az ellenőrzést végző szervek jogosultak a kifogásolt tárgyakat becsomagoltatni, továbbá az ügyfél és az ellenőrzést végző szervek pecsétjével ellátott csomagot a hatóság telephelyére beszállíttatni.

Az ellenőrzés során az üzem, illetve az üzlet tulajdonosa, illetőleg vezetője vagy megbízottja köteles együttműködni, az ellenőrzéssel megbízott személyeket támogatni, illetve az ellenőrzési tevékenység eredményességét biztosítani. Az ellenőrzéssel megbízott személyek által megjelölt helyiségeket, szekrényeket, tartályokat köteles kinyitni és a megjelölt nemesfém tárgyakat, könyveket, feljegyzéseket, levelezéseket megtekintésre, illetve betekintésre és átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett esetleges másolatkészítés céljából 8 nap időtartamra átadni.

 

Rovatszerkesztő:
                                                           

Telefon:  +36 1 4585-673
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-04-04