Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

FÉMJELZÉSI TEVÉKENYSÉG

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztálya (továbbiakban: hatóság) a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, tanúsítja a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő nemesfém tárgyak nemesfémtartalmát, és gondoskodik fémjellel történő ellátásukról.

Fémjelzési technikák a következők lehetnek:

 • Beütéssel történő fémjelzés
 • Lézer eljárással elhelyezett
 • Minőségi tanúsítvány kiállítása (Certifikát)
 • Fémjel külső elhelyezése (Plomba, Lapka)

Fémjelzési kötelezettség alá az aranyból, ezüstből, platinából, palládiumból továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, dísztárgyak, használati tárgyak (a továbbiakban: nemesfém tárgyak) tartoznak.

A hatóság nyilvántartásában szereplő vállalkozás kérheti a kereskedelmi forgalomba hozatal előtt a nemesfém tárgyak vizsgálatát és fémjelzését amennyiben rendelkezik a hatóság által engedélyezett névjellel.

A nemesfém tárgyakat a Budapest Főváros Kormányhivatala telephelyén - Budapest VIII., Bláthy Ottó utca 3-5. - kell vizsgálatra és fémjelzésre bemutatni.

Ügyfélfogadási idő: 

 
Hétfő - Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-14.00 között

Péntek: ZÁRVA

 A nemesfém tárgyat Fémjelzési Megrendelő lappal együtt kell benyújtani. A megrendelőlapot a valóságnak megfelelően kell kiállítani, feltüntetve a tárgyak fajtájára, darabszámára, tömegére, finomságára és egyéb törvényes kellékeire vonatkozó pontos adatokat. A Hatóság a bemutatott nemesfém tárgyakat tömegük pontos megállapítása mellett veszi át és azokat fémjelzés után az átvételkor kiadott elismervény bevonása ellenében, a díj megfizetését követően adja vissza a bemutatónak.

 Új ékszerek esetében

A fémjeleztetni kívánt nemesfémtárgyakat a beadást megelőzően a következőképpen kérjük összekészíteni, az áttekinthetőség, a könnyebb kezelhetőség és a gördülékenyebb munkavégzés érdekében:

Minden ékszertípust kérünk külön simítózáras tasakba csomagolni, mint láncok, gyűrűk, fülbevalók stb…  A tasakokon a benne elhelyezett nemesfém bruttó, az egyéb hozzá tartozó, de mechanikailag külön nem választható tartozékaival díszítésével együtt mért tömegét (pl.: ásvány, drágakő, kaucsuk), valamint ezen felül a darabszámát alkoholos filccel kérjük feltűntetni.

A láncokat és a karláncokat kérjük biztosítótűre, lehetőség szerint 10-es, 20-as vagy 30-as darabszámban kikapcsolt állapotban a zárszerkezetüknél felfűzni és így, felfűzve simítózáras tasakba helyezni.

 Használt ékszerek esetében

A fémjeleztetni kívánt nemesfémtárgyakat a beadást megelőzően a következőképpen kérjük összekészíteni, az áttekinthetőség, a könnyebb kezelhetőség és a gördülékenyebb munkavégzés érdekében:

A nem egyforma, egymástól eltérő típusú és fazonú nemesfémtárgyakat külön simítózáras nejlontasakba kérjük csomagolni, a tasakokon a tárgyak sorszámát, valamint azok tömegét kérjük feltüntetni. A megrendelés mellé kérjük egy összesítő jegyzék - konszignáció elkészítését ahol felsorolva, a tasakokban lévő nemesfémtárgyak sorszáma, neve -pl. gyűrű, medál, lánc- és tömege szerepel.

Ha valamely fémjelzett tárgy alakja vagy anyaga javítás vagy átdolgozás következtében lényegesen megváltozik, a javítást vagy átdolgozást végző gazdálkodó szervezet a tárgyat újból köteles vizsgálat és esetleges fémjelzés céljából bemutatni.

Ha a bemutató a vizsgálat eredményét kifogásolja, az anyag minőségi megállapításának ismételt (döntő) vizsgálatát kérheti.

Magyarország nemzetközi szerződés alapján tagja a Fémjelzési Konvenciónak, melynek fémjeleit jelenleg húsz tagország ismeri el. A bemutató kérheti a tárgyak Konvenció fémjellel történő jelzését is, melynek költségei minden tekintetben megegyeznek a magyar fémjelzés esetében felszámított díjakkal.

AZ EU tagországaiból származó nemesfém tárgyak tekintetében lehetőség van arra, hogy egy adott ország által beütött fémjeleket egyenértékűnek ismerje el Magyarország, amennyiben a tagország fémjelzési eljárása minden tekintetben a hazaival azonos védelmet nyújt a fogyasztó számára.

Az egyenértékűségi eljárás eredményes lefolytatása után az adott ország nemzeti fémjeleit egyenértékűnek fogadjuk el a Magyar fémjelekkel, azokat további vizsgálatra és fémjelzésre nem kell bemutatni, a továbbiakban forgalomképes árunak minősülnek, amennyiben el vannak látva az adott országban regisztrált névjellel és fémjellel.

A fémjelzési eljárás határideje:

 Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a t) 50. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az ügyintézési határidő a teljes eljárásban 60 nap, melybe nem számítanak bele az 50. § (5) bekezdés b) pontja szerinti időtartamok, az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A folyamatos, gördülékeny és gyors ügyintézés érdekében a hatóság a törvényi határidőnél sokkal rövidebb határidőn belül kívánja a beadott nemesfém tárgyakat megvizsgálni és megfémjelezni, melynek várható elkészülési határnapjait az alábbi táblázatok tartalmazzák.

 

Általános tételek vállalási feltételei

 

Beütés darab

Várható kiadási határnap SÜRGŐS

Várható kiadási határnap NORMÁL

1-200

3-ik munkanap

5-ik munkanap

201-2000

4-ik munkanap

8-ik munkanap

2001-4000

5-ik munkanap

10-ik munkanap

4001-6000

6-ik munkanap

12-ik munkanap

6001-8000

7-ik munkanap

13-ik munkanap

8001-10000

8-ik munkanap

14-ik munkanap

10001-

10-ik munkanap (összes)

15-ik munkanap (összes)

       

 

Igazolt alapanyagból készült tételek vállalási feltételei

 

Beütés darab

Kiadási határnap

SÜRGŐS

Kiadási határnap

NORMÁL

1-50

A beadás napja

3-ik munkanap

51-2000

2-ik munkanap

4-ik munkanap

2001-4000

3-ik munkanap

5-ik munkanap

4001-6000

4-ik munkanap

6-ik munkanap

6001-8000

5-ik munkanap

7-ik munkanap

8001-10000

6-ik munkanap

8-ik munkanap

10001-

7-ik munkanap (összes)

9-ik munkanap (összes)

       

 

A sürgősséggel megrendelt munkálatokat a szabad kapacitás függvényében tudja a hatóság vállalni, azok teljesüléséért a sürgősségi díj erejéig felel.

 

(A fenti táblázat eredeti méretben itt elérhető)

Az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint:

……..”

8.§ (1) A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgy - a 10. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag az e rendeletben meghatározott névjellel és fémjellel hozható forgalomba.

9. § (1) A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgy - a 36. § (1) bekezdése szerinti kivétellel - az 1. mellékletben meghatározott finomságú nemesfém ötvözetből készíthető.

(2) A nemesfém tárgynak minden részében el kell érnie az előírt finomsági fokot. Ha a fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgy az 1. mellékletben meghatározott legalacsonyabb finomsági fokot nem éri el, - a 2. §-ban foglalt kivétellel - nem hozható nemesfém tárgyként forgalomba.

Nem kell névjellel ellátni azt a nemesfém tárgyat, amely:

 1. a) hordozza a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján a fémjelzést végző, az Egyezményben részes tagállamban nyilvántartásba vett névjelet vagy a magyar fémjellel egyenértékű fémjelzést végző országban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett névjelet,
 2. b) a (2) bekezdés szerint mentes a fémjelzési kötelezettség alól vagy
 3. c)  mentes a fémjelzési kötelezettség alól.

A nemesfém tárgyak közül mentes a fémjelzési kötelezettség alól:

 1. a) a külföldi megrendelésre, illetve külföldön történő forgalomba hozatal céljára készült nemesfém tárgy,
 2. b) az olyan nemesfém tárgy, amely kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási vagy ipari célt szolgál,
 3. c) Magyarország területén vagy más országban bármikor fizetési eszközként használt nemesfém felhasználásával készült pénz, ha nincs az e rendelet hatálya alá tartozó nemesfém tárggyal forrasztás útján összeillesztve,
 4. d) az érem és féldombormű,
 5. e) azon nemesfém tárgyak, melyek kora meghaladja az 50 évet, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletszerinti hatóság a kulturális javak körébe tartozónak minősíti,
 6. f) a magánszemély és a vallási közösség tulajdonában levő, valamint a muzeális intézmény alapleltáraiban szereplő nemesfém tárgy addig, amíg forgalomba hozatal vagy értékesítés céljából nem kerül nemesfém tárgyak raktározásával, árusításával foglalkozó személyhez,
 7. g) a nemesfémből vagy annak ötvözeteiből készült tömbök, rudak, lemezek, huzalok és félkész gyártmányok,
 8. h) a nemesfémből vagy annak ötvözeteiből készült huzal felhasználásával előállított paszományok, rojtok, zsinórok és szövetek,
 9. i) az az arany-, platina- és palládiumtárgy, amelynek bruttó tömege egy gramm alatti,
 10. j) az az ezüsttárgy, amelynek a bruttó tömege két gramm alatti,
 11. k) a zománccal, gyönggyel, illetve drágakővel teljesen borított nemesfém tárgy,
 12. l) az Egyezmény részes tagállamaiból származó és az Egyezmény szerinti Közös Ellenőrző Jellel ellátott nemesfém tárgy, valamint
 13. m) az e rendeletnek megfelelően fémjelzett tárgynak minősülő, az arany- és ezüstáruk finomsági tartalma, ellenőrzése s fémjelzése iránt című  évi XVIII. törvény, a fémjelzésről szóló 1936. évi IV. törvénycikkés a nemesfémtárgyakról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. törvényerejű rendeletalapján magyar fémjellel ellátott nemesfém tárgy.

A b)c) és k) pontja szerinti mentességről a hatóság a készítő vagy a kereskedő kérelmére, a kérelemben megjelölt indokok, valamint a nemesfém tárgy méretének, illetve sajátosságainak figyelembevételével dönt.

……”

A fémjelzési és anyagvizsgálati díjakat a 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet tartalmazza.

 

Rovatszerkesztő:

Varga István
                                                            

Telefon:  +36 1 4585-691 

Fax:        +36 1 210-2171

E-mail: varga.istvan[kukac]bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-01-16