Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Pmt útmutató

 

Kérelmek, mintaszabályzatok és útmutatók a Pmt. szerinti belső szabályzatok elkészítéséhez

Összefoglaló dokumentum a Nemzeti Kockázatértékelés felülvizsgálatáról itt elérhető.

A Nemzeti Kockázatértékelés 2017 szolgáltatói változatáról szóló Tájékoztató és a Kérelem a linkre kattintva elérhető.

A Pmt. belső szabályzat elkészítéséhez részletes tájékoztató elérhető itt, útmutató (33/2017. (X. 26.) NGMr. ) letölthető itt.

Tájékoztató a komplex tulajdonosi struktúrákról, letölthető  itt.

Átdolgozási, illetve szabályzat készítési kötelezettség

Azok a szolgáltatók, akiknek a belső szabályzat tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 80. § (1) bekezdése értelmében átdolgozási kötelezettség áll fenn (2020. január 10. napján már a hatóság által nyilvántartott ügyfél, akár nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedő, vagy egyéb áruval kereskedő árukereskedő) köteles belső szabályzatát a Módtv. hatályba lépését követő 90 napon belül, 2020. április 9. napjáig, e törvény által megállapított rendelkezéseknek megfelelően átdolgozni a hatóság által külön kidolgozott minták szerint. A 2020. január 10. napján működő kulturális javakkal (műalkotásokkal, régiségekkel) kereskedő szolgáltató 2020. január 10. napját követő 45 napon belül (2020. február 24.) köteles belső szabályzatot készíteni és azt a hatóságnak jóváhagyás céljából benyújtani.

Nemesfémmel kereskedők

A 2017. június 26. napját követően nyilvántartásba vett szolgáltató belső szabályzatának jóváhagyását a Pmt szerinti belső szabályzat jóváhagyásának kérelme benyújtásával kezdeményezheti.

A nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő szolgáltató az előző lezárt év forgalmát, illetve az átdolgozás tényét kötelesek az alábbi nyomtatványok segítségével bejelenteni a hatóságnak:

A nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő (a továbbiakban: nemesfémmel kereskedő) esetében a kockázatértékelés elkészítése mellőzhető, ezáltal az egyszerűsített belső szabályzat alkalmazható, ha
a)    a nemesfémmel kereskedő a kereskedelmi hatóság általi nyilvántartásba vétel során (vagy a szabályzat átdolgozásáról szóló bejelentésben) nyilatkozik arról, hogy nemesfém tárgyakra vonatkozó kereskedelme során nem fogad el 300 000 Ft-ot (háromszázezer forintot) elérő vagy meghaladó értékben készpénzt egy ügyleti megbízás során, és
b)    nemesfém értékesítésből és felvásárlásból származó előző lezárt éves vagy - a tevékenységét a tárgyévben megkezdő, a kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett nemesfémmel kereskedő - várható éves árbevétele nem haladja meg az évi 10 M Ft-ot (tízmillió forintot,) és
c)    a kereskedelmi hatóság általi nyilvántartásba vétel során vagy a hatóságnak tett bejelentésében nyilatkozik arról, hogy a nemesfém forgalmazás során az előző lezárt évben - vagy a tevékenységét a tárgyévben megkezdő, a kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett nemesfémmel kereskedő a várható éves forgalmazás során - nem vásárol fel 300 000 Ft-ot (háromszázezer forintot) elérő vagy meghaladó értékben nemesfémet vagy ezekből készült tárgyat egy ügyleti megbízás során.

Az a), b) és c) feltételnek együttesen kell teljesülnie.

A mentesség alátámasztására a nyilvántartásban szereplő nemesfémmel kereskedő köteles a felügyeletet ellátó szerv, a kereskedelmi hatóság részére minden év május 31. napjáig az előző lezárt év forgalmáról jelentést tenni az MKEH037-es e-nyomtatványon. Az egyszerűsített szabályzat alkalmazásának megalapozottságát a hatóság ellenőrzi.

A nemesfémmel kereskedő a tevékenysége folytatása során a feltételek bármelyikének megváltozásakor köteles a Pmt. szerinti belső szabályzatát átdolgozni az új feltételek szerint. A Pmt. szerinti belső szabályzatának átdolgozását a szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni a kereskedelmi hatóságnak az MKEH036-os e-nyomtatványon.

Tisztelt Ügyfeleink! A mintaszabályzatok a hatályos, módosított Pmt. és Afad-tv. alapján frissítésre kerültek, kérjük ezek használatát. Köszönjük!


Árukereskedők

A Pmt. hatálya alá bejelentkező árukereskedők a hatóságtól kérik szabályzatuk jóváhagyását, a vállalkozás nyilvántartásba vételét, továbbá nyilatkoznak arról, hogy vállalják a Pmt. szerinti kötelezettségeket.

Azok a szolgáltatók, akiknek a Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében a belső szabályzat tekintetében átdolgozási kötelezettség áll fenn (2017. június 26. napján már a hatóság által nyilvántartott ügyfél, akár nemesfémmel akár egyéb áruval kereskedő), csak az átdolgozás tényét kötelesek írásban bejelenteni a hatóság által külön kidolgozott minták szerint.

Tisztelt Ügyfeleink! A mintaszabályzatok a hatályos, módosított Pmt. és Afad-tv. alapján frissítésre kerültek, kérjük ezek használatát. Köszönjük!


Kulturális javakkal kereskedők

Azon kulturális javakkal (műalkotásokkal, régiségekkel) kereskedő vagy azok közvetítésével foglalkozó szolgáltató, aki 3 millió forint értékben teljesít ügyletet vagy ügyletsorozatot, a Pmt. hatálya alá tartozik, és köteles Pmt. szerinti belső szabályzatot készíteni, valamint azt jóváhagyás iránt a hatósághoz benyújtania az MKEH028-as kérelem mellékleteként. A hatóság a belső szabályzatának jóváhagyásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.

Tisztelt Ügyfeleink! A mintaszabályzatok a hatályos, módosított Pmt. és Afad-tv. alapján frissítésre kerültek, kérjük ezek használatát. Köszönjük!


33/2017. (X. 26.) NGMr. (útmutató) határozza meg azokat a részletszabályokat, melyeket a szolgáltatóknak a belső szabályzat elkészítésénél figyelembe kell venni. 

A már nyilvántartásba vett árukereskedőknek (AK számmal rendelkezők), – amennyiben az új szabályok szerint átdolgozzák majd szabályzatukat – a Pmt. 80. § (4) bekezdés értelmében 2020. január 10. napját követőn már 3 millió Ft készpénz elfogadásakor is ügyfél-azonosítást kell végezniük, még akkor is, ha nem történt meg szabályzatuk átdolgozása.

A nyilvántartásban még nem szereplő árukereskedő (aki be kíván jelentkezni a Pmt. hatálya alá az új szabályok szerint) 2020. január 10. napját követőn 3 millió Ft-ot elérő vagy ezt meghaladó készpénz elfogadásakor köteles ügyfél-azonosítást elvégezni. 

 Budapest, 2017. november 21.

                                                                                 Szűcs Árpád

                                                                                osztályvezető

 

Rovatszerkesztő:

Értékes László

Telefon:  06 (1) 4585-667
E-mail: npfo[kukac]bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-05-08