Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Nemesfém Ellenőrzési Osztály » Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

ENSZ BT és EU által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések


Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket alkalmaz a terrorizmus elleni küzdelem során, valamint a nemzetközi jogot, és alapvető emberi jogokat sértő rezsimekkel szemben. Az elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések célja, hogy a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, szervezetek pénzügyi finanszírozását megakadályozzák, gazdasági hátterét csökkentsék.

Az Európai Unió jogi aktusai egyrészt az ENSZ Biztonsági Tanácsa által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását szolgálják, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmaznak. Ezen listák figyelemmel kísérése az intézmények számára kötelező, annak érdekében, hogy az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvényben előírt, a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus által elrendelt befagyasztását, valamint a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmát végre tudják hajtani.

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) jogalapja, meghatározás és végrehajtása.

Az ENSZ BT által elrendelt szankciók egységesített listája itt elérhető.

Az ENSZ BT és az EU által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések kommunikációjára vonatkozóan kialakított mechanizmus jóváhagyása

Pályázati felhívások:

A Líbiával szemben szankciókat bevezető 1973 (2011) BT határozat által felállított szakértői panelbe való jelölés lehetőségéről szóló pályázati felhívás (leadási határidő: 2016. január 15.).

Az Al-Kaidával és ISIL-lal foglalkozó szankciós bizottság munkáját támogató ún. Analytical Support and Sanctions Monitoring Team-be való jelölés lehetőségéről szóló pályázati felhívás (leadási határidő: 2016. február 5.).

Az EU Hivatalos Lapjának L 318/26. számában megjelent az Európai Bizottság által 2015. december 3-án elfogadott 2015/2245 Végrehajtási Rendelet az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 239. alkalommal történő módosítása, melynek alapján 1 személy felkerült a szankciós listára, egy esetben történt módosítás, továbbá 4 személy listáról való törlésére került sor. 

Az Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottságnak a listázásokban beállt változásokról szóló értesítései:
2015.11.25.
2015.11.30.
2015.12.10.
2015.12.10. - törlés

2015.12.30.

2016.01.11.

A Bizottság 2016/47 Végrehajtási Rendeletét (2016. január 18.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 241. alkalommal történő módosítása.

Az Al-Kaidával és ISIL-lal foglalkozó szankciós bizottsághoz kapcsolódó ún. Analytical Support and Sanctions Monitoring Team javaslatait tartalmazó dokumentum az ENSZ BT 2160 (2014), a 2170 (2014) és a 2178 (2014) határozatainak végrehajtása tekintetében.

2015/2245 Végrehajtási Rendeletet a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról.

A Közép-afrikai Köztársasággal foglalkozó szankciós bizottságnak a listázásokban beállt változásokról szóló értesítései:
2015.12.17.

Líbiai Szankciós Bizottságnak a beutazási tilalom tagállamok általi végrehajtása vonatkozásában összeállított segédlete.

A szankciós bizottságok 2015-ben végzett tevékenységéről beszámoló jelentések:

Al-Kaida Bizottság éves jelentése

Szudán Bizottság éves jelentése

Talibán Bizottság éves jelentése


Az ENSZ BT 1373 (2001) határozata által felállított Counter-Terrorism Committee 2015. július 28-án Madridban megtartott rendkívüli ülésének következtetései, a külföldi terrorista harcosokkal foglalkozó ún. madrid irányelv, valamint az esemény alkalmából elfogadott miniszteri nyilatkozatot tartalmazó dokumentum.

Irán ellen bevezetett szankciók végrehajtását felügyelő, az ENSZ BT 1737 (2006) határozata alapján felállított bizottság módosított működési irányelvei (melyek módosítását az iráni nukleáris megállapodást jóváhagyó ENSZ BT 2231 (2015) határozat vonatkozó rendelkezései tették szükségessé).

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. január 16-án kihirdetésre került a 2016/37/KKBP határozat az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló 2015/1863/KKBP határozat alkalmazása kezdetének időpontjáról.
A Tanács a 2015/1863/KKBP határozatában úgy rendelkezett, hogy – tekintettel a 2231 (2015) ENSZ BT határozatra – megszüntetésre kerülnek az Iránnal szemben alkalmazott nukleáris vonatkozású uniós gazdasági és pénzügyi szankciók azzal egy időben, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) igazolja, hogy Irán végrehajtotta az előírt nukleáris vonatkozású kötelezettségvállalásait. A NAÜ 2016. január 16-án benyújtott jelentésében megerősítette, hogy Irán meghozta az átfogó közös cselekvési tervben foglalt intézkedéseket, ennek megfelelően a 2010/413/KKBP határozat módosítása (2015/1863/KKBP) 2016. január 16-val életbe lépett.

Az Európai Külügyi Szolgálat háttéranyaga, amely az Iránnal kötött megállapodás (közös cselekvési terv) keretében feloldásra kerülő korlátozó intézkedésekről ad iránymutatást.

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Európai Bizottság elfogadta a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén stratégiai hiányosságokkal rendelkező harmadik országok új jegyzékét, amelyen 23 harmadik ország szerepel. A kockázatok új módszertan szerinti értékelésével összefüggésben eddig nem érintett országok kerültek fel a jegyzékre. Az Európai Bizottság a jegyzéket egy felhatalmazáson alapuló rendeletre irányuló javaslat formájában fogadta el. A javaslat most az Európai Parlament és a Tanács elé kerül, amelyeknek egy hónapos (további egy hónappal meghosszabbítható) határidőn belül dönteniük kell jóváhagyásáról. A felhatalmazáson alapuló rendeletet a jóváhagyást követően kihirdetik a Hivatalos Lapban. A rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Az új jegyzékről bővebb információkat a következő linkre kattintva találhatnak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_hu.htm

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-02-18