Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály » Kábítószer prekurzorok » Harmadik ország behozatali, kiviteli, közvetítő tevékenységek

2. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROKKAL HARMADIK ORSZÁGOK VISZONYLATÁBAN FOLYTATOTT BEHOZATALI, KIVITELI, KÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRELMEK KÖVETELMÉNYEI

 

 

ITevékenységek engedélyezése:

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet Mellékletének 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos behozatali, kiviteli, vagy közvetítő tevékenységet folytató magyarországi székhelyű gazdasági szereplőknek a kijelölt nemzeti hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal), 2017. előtt: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban. MKEH) tevékenységi engedélyével kell rendelkezniük.

Új engedélyek maximum 3 évre szóló érvényességgel adhatók.

Az engedélyezéshez a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdése b) pontja szerinti alábbi hatályos adatokat tartalmazó kérelmet kell benyújtani:

1. a kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma, és/vagy faxszáma, továbbá e-mail címe;

2. a felelős tisztviselő teljes neve és kapcsolattartási adatai ;

3. a felelős tisztviselő beosztásának és feladatainak leírása;

4. a telephelyek teljes címe;

5. a műveletek helyeinek leírása;

6. információ arról, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tettek azért, hogy az anyagok jogosulatlan elszállítása ne történhessen meg a telephelyekről;

7. a jegyzékben szereplő anyagok neve és KN kódja a 111/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében feltüntetettek szerint;

8. keverékek vagy természetes termékek esetében a következők megjelölése:

a) a keverék, vagy természetes termék neve;
b) a keverékben, vagy a természetes termékben jelen lévő, jegyzékben szereplő anyagok neve és KN kódja a 111/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében feltüntetettek szerint
c) a jegyzékben szereplő anyag maximális százaléka a keverékben, vagy a természetes termékben.

9. a 111/2005/EK rendelet 6. cikkében említett  műveletek tervezett típusának leírása;

10. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Az eljárás illetékmentes.

A kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve.

A tevékenységi engedélykérelmeket a Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály (a továbbiakban: KHENF) Kereskedelmi Osztályához  elektronikus úton kell benyújtani az MKEH100 ÁNYK e-nyomtatvány felhasználásával, vagy az e-papír szolgáltatás igénybevételével.

 

Az MKEH100 űrlap elérhetősége: 

https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok

 

E-papíron - https://epapir.gov.hu/ - történő benyújtás esetén: 

címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala

ügytípus: Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok

témacsoport: Kormányhivatali ügyek.

 

Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében olvasható tájékoztatás.

https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

 

A kérelem elbírálásának a hiánytalan kérelem beadását követő 60 napon belül  kell megtörténnie.

Engedélyek módosításával, új engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályozás

1.)    Engedélyek módosításával kapcsolatos szabályozás:

a)      a cég székhelyében, adószámában, elnevezésében bekövetkezett változást a cég köteles írásban bejelenteni,

b)      a felelős tisztviselő személyének változását 10 munkanapon belül kell bejelenteni.

változást követő 10 munkanapon belül kell a kormányhivatalt tájékoztatni, amely az engedélyt 30 napon belül módosítja.

2.)     Új engedélyek kiadásának szabályai:

a)      a tevékenység helyénektervezett változása esetén;

b)      a tevékenységtervezett változtatása, vagy bővítése esetén;

c)      jegyzékben szereplő anyagok vonatkozásában tervezett változtatáshoz;

d)      engedély megújításához, érvényesség lejárta miatt.

Az új engedély iránti kérelem elbírálása a teljes kérelem beadását követő 60 napon belül történik, kivéve az engedély megújításának esetét, amelyről a határozatot 30 napon belül kell meghozni.

 

II. Tevékenységek nyilvántartásba vétele:

A módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet Mellékletének 2. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok behozatala, kivitele és közvetítő tevékenysége,

valamint a 3. kategóriába tartozó - a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott anyagok éves küszöbmennyiség feletti - kivitele esetén kell alkalmazni. (Ezek az éves határértékek a 3. kategóriás anyagok esetében a következők: aceton: 50 kg; etil-éter (dietil-éter): 20 kg; metil-etil-keton: 50 kg; toluol: 50 kg; kénsav: 100 kg; sósav: 100 kg).

 

A Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (4) bekezdése értelmében az alábbi hatályos adatokat tartalmazó kérelmet kell benyújtani:

1. a kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma, és/vagy faxszáma, továbbá e-mail címe;

2. a felelős tisztviselő teljes neve és kapcsolattartási adatai;

3. a felelős tisztviselő beosztásának és feladatainak leírása;

4. a telephelyek teljes címe;

5. a műveletek helyeinek leírása;

6. információ arról, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tettek azért, hogy az anyagok jogosulatlan elszállítása ne történhessen meg a telephelyekről;

7. a jegyzékben szereplő anyagok neve és KN kódja a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint;

8. keverékek vagy természetes termékek esetében a következők megjelölése:

a) a keverék, vagy természetes termék neve;

b) a keverékben, vagy a természetes termékben jelen lévő, jegyzékben szereplő anyagok neve és KN kódja a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint

c) a jegyzékben szereplő anyag maximális százaléka a keverékben, vagy a természetes termékben.

9. a 111/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett műveletek tervezett típusának leírása;

10. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Az eljárás illetékmentes.

A bejelentéshez formanyomtatvány nincs rendszeresítve.

A nyilvántartásba vételi kérelmet a Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály (a továbbiakban: KHENF) Kereskedelmi Osztályához  elektronikus úton kell benyújtani az MKEH100 ÁNYK e-nyomtatvány felhasználásával, vagy az e-papír szolgáltatás igénybevételével.

 

Az MKEH100 űrlap elérhetősége: 

https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok

 

E-papíron - https://epapir.gov.hu/ - történő benyújtás esetén: 

címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala

ügytípus: Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok

témacsoport: Kormányhivatali ügyek.

 

Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében olvasható tájékoztatás.

https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

 

A kormányhivatal a teljes kérelem beadását követő 60 napon belül a bejelentést nyilvántartásba veszi, bejegyzési számát visszaigazolja, kivéve a nyilvántartásba vétel megújításának esetét, amelyről a határozatot 30 napon belül kell meghozni.

Nyilvántartott tevékenységekben bekövetkezett változások bejelentése

  • a kormányhivatal - 2017. előtt az MKEH - nyilvántartási számára hivatkozással;

  • a megváltozott adatot írásban közölve történhet;

A 3. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagok behozatalára és közvetítő tevékenységére nyilvántartásba vételi kötelezettség nem vonatkozik.

 

III. Mentesség az engedélyeztetés és nyilvántartásba vétel alól:  

  • a vámügynökök és a szállítmányozók, ha kizárólag e minőségükben járnak el,

  • a gyógyszertárak, az állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, a vámhatóságok, a rendőrségek, az illetékes hatóságok hivatalos laboratóriumai és a fegyveres erők amennyiben ezek a gazdasági szereplők hivatalos tevékenységük részeként használnak kábítószer-prekurzort,

  • a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott éves küszöbmennyiség alatt a 3. kategóriájú anyagokkal kiviteli tevékenységet folytatók,

  • a 159/2005.(VIII.16.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti hatóságok hivatalos feladataik ellátása céljából.


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-07-14