PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

TANÚSÍTÁS

 

Ügyintéző: Szanyiné Niklai Katalin

Tel:      (1) 458-5955
E-mail: szanyine.niklai.katalin--.at.--bfkh.gov.hu          

 A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26. §-a értelmében a tanúsítási eljárás során a Hatóság megvizsgálja a vállalkozás megbízhatóságát. Ehhez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

 1. a) legalább 2 éve rendelkezik hatályos külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel, ÉS a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) szerinti hatályos haditechnikai eszközök gyártására vonatkozó engedéllyel,
 2. b) haditechnikai külkereskedelmi tevékenysége során maradéktalanul betartotta a Httv., valamint a haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó, jogszabályi rendelkezések előírásait és a Belső Megfelelési Programjában foglaltakat,
 3. c) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést bármely szállított részegység vagy haditechnikai eszköz végfelhasználására vonatkozó különleges feltétel betartásához és végrehajtásához,
 4. d) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy kérdések és vizsgálatok esetén az illetékes hatóságokat részletesen tájékoztatja valamennyi kivitt, transzferált vagy egy másik tagállam transzferengedélye alapján kapott haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásáról, és
 5. e) Belső Megfelelési Programjában kijelölt felelős vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy az átvett haditechnikai eszközöket saját gyártásukhoz, vagy tevékenységükhöz használják fel.

A tanúsított vállalatok jegyzéke

Mire jogosít a tanúsítás?

A Hatóság által tanúsított vállalatok jogosultak a tanúsításban meghatározott haditechnikai eszközök átvételére általános forgalmi engedély alapján.

Mire szólhat a tanúsítás?

A tanúsítás kizárólag olyan haditechnikai eszközökre és szolgáltatások igénybevételére szól, amelyek a vállalat gyártási tevékenységéhez szükségesek.

Az Európai Unió tagállamai elismerik a másik tagállam hatóságai által kiállított tanúsítást!

A TANÚSÍTÁS ÖT ÉVRE ADHATÓ

 1. A kérelmek benyújtása
 2. A tanúsítás folyamata
 3. A tanúsítás átvétele
 4. Tanúsítások kezelése
 5. Felfüggesztés, visszavonás
 6. Tanúsított vállalkozások listája

A kérelmek benyújtása

 1. Tanúsításra vonatkozó kérelem az erre rendszeresített - a honlapról letölthető - nyomtatvány kitöltésével nyújtható be személyesenBudapest Főváros Kormányhivatalának ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39- D. épület  fszt. 11-12.), vagy postai úton is megküldhető a BFKH Haditechnikai Osztálynak a 1535 Budapest BKKP, Pf.: 919/1.  címre.
 2. A tanúsításra vonatkozó kérelmet 1 példányban kell benyújtani A4 méretű nyomtatványon. A nyomtatványitt letölthető.
 3. A kérelem számítógéppel, írógéppel illetve nyomtatott betűkkel kézírással is kitölthető.

 

AZ ELJÁRÁS ILLETÉKMENTES.

A TANÚSÍTÁS FOLYAMATA

A Hatóságunk által végzett tanúsítási tevékenység folyamatáról az alábbi linkekre kattintva kaphatnak bővebb felvilágosítást:

- Tanúsítás folyamata - részletes

- Tanúsítás folyamata - grafikus

TANÚSÍTÁSOK ÁTVÉTELE

A jóváhagyott tanúsítások átvétele személyesen a BFKH Ügyfélszolgálatán történik (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fszt.11-12.). Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint a Kérelmező ügyintézőjének személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.

Amennyiben Kérelmező nem kívánja személyesen átvenni az engedély-határozatot, a Hivatal kipostázza a Kérelmezőnek. 

TANÚSÍTÁSOK KEZELÉSE

A Hatóság a vállalkozás első alkalommal történt tanúsítását követően 1 éven belül a vállalkozást ellenőrzi. A Hatóság a tanúsított vállalatokat szükségszerűen, de legalább 3 évente ellenőrzi.

A Hatóság az általa tanúsított vállalatok jegyzékét honlapján magyar és angol nyelven közzéteszi, és gondoskodik azoknak, valamint a tanúsítás felfüggesztésének és visszavonásának az Európai Unió által e célra létrehozott elektronikus adatbázisba történő feltöltéséről (CERTIDER). Az EU tagállamaiban tanúsítást szerzett vállalatok listáját ebben a rendszerben kérdezhetik le. Ebben a rendszerben minden esetben ellenőrizzék Európai Unióban lévő tanúsított vállalat partnerüket, amennyiben általános engedély alapján kívánnak részükre szállítani!

FELFÜGGESZTÉS, VISSZAVONÁS

Ha a vállalkozás nem felel meg a tanúsítás feltételeinek, a Hatóság az eset összes körülményének és az arányosság követelményének figyelembevételével a tanúsítást felfüggeszti. A Hatóság a vállalkozást a tanúsítás felfüggesztésével egyidejűleg korrekciós intézkedésre kötelezi. A Hatóság ellenőrzi a korrekciós intézkedések végrehajtását. Amennyiben a vállalkozás az előírt korrekciós intézkedéseket nem teszi meg a felfüggesztéstől számított 3 hónapon belül, a Hatóság a tanúsítást visszavonja.

ÚJRAÉRTÉKELÉS

A Hatóság a tanúsítást a Korm. rendelet 11. §-a szerinti változás bejelentés esetében újraértékeli.


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-01-11