PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

I. Haditechnikai eszközök külkereskedelmi forgalmának és haditechnikai szolgáltatások nyújtásának, továbbá speciális polgári eszközök külkereskedelmi forgalmának engedélyezése

 

A haditechnikai eszközök külkereskedelmét 2012. január 1-jétől “A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról” szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) szabályozza és egyben részletesen tartalmazza hazánk EU tagságából következő, a (kül)kereskedelemben használatos értelmező rendelkezéseket is.

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek felsorolását annak Melléklete tartalmazza.

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek transzferjére (azaz EU tagországba történő kiszállítására, illetve EU tagországból történő beérkezésére), az EU vámterületén kívüli területre történő kivitelére, illetve reexportjára, az EU vámterületén kívüli területről történő behozatalára, valamint szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó tárgyalás, szerződéskötés és teljesítés, továbbá tranzit tevékenység csak a megfelelő MKEH engedélyek megszerzése után végezhető.

Az említett Korm. rendeletben a haditechnikai termékek külkereskedelmi forgalmazásához előírt engedélytípusokról és ezek megszerzési feltételeiről részletes gyakorlati útmutatást talál, ha az alábbi címekre kattint:

 

Nem szükséges engedély, ha

a) haditechnikai eszközt az Országgyűlés vagy a Kormány által jóváhagyott csapatmozgás, továbbá hatályos nemzetközi szerződésben kifejezetten engedélyezett kötelezettségek keretében szállítanak át a Magyar Köztársaság területén,

b) a szállítást – kötelezettségei teljesítéséhez – az Európai Unió, a NATO, vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség végzi,

c) a szállítás

ca) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. § d) pontja szerinti nemzetközi segítségnyújtás esetén,

cb) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. § e) pontja szerinti katasztrófa esetén vagy

cc) külföldön történt katasztrófa vagy egyéb vészhelyzet esetén

nyújtott humanitárius segítségnyújtáshoz, vagy adományhoz kapcsolódik, vagy

d) haditechnikai eszközt fegyveres testületek közös gyakorlat, bemutató céljából szállítanak át a Magyar Köztársaság határán.

 

A kérelmet el kell utasítani, ha az

a) ellentétes a Magyar Köztársaság nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,

b) ellentétes a Magyar Köztársaság nemzetgazdasági érdekeivel,

c) nemzetbiztonsági érdeket sért,

d) akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,

e) ellentétes a Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott kritériumokkal.

 

AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

  • TEVÉKENYSÉGI, TÁRGYALÁSI, BRÓKER, GLOBÁLIS, EGYEDI FORGALMI ÉS A 258/2012/EU RENDELET SZERINTI KIVITELI ENGEDÉLYEK, VALAMINT TANÚSÍTÁS ESETÉN 60 NAP

  • TRANZIT ENGEDÉLY ESETÉN 15 NAP


A KÉRELEM BENYÚJTÁSA, AZ ENGEDÉLYEK ÁTVÉTELE 

VÁMELJÁRÁSOK

 ADATSZOLGÁLTATÁS

 

A Korm. rendelet előírja, hogy az exportkérelmek elbírálásánál alkalmazni kell a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont előírásait. Ezen előírásokat, kritériumokat tartalmazza a Korm. rendelet 2. számú melléklete.

Javasoljuk, hogy a Kormányrendelet szövegében hivatkozott uniós szabályzásokat valamint egyéb információkat, többek között a hatályos fegyverembargók listáját is tanulmányozzák.

2006. augusztus 1-től az Európai Unió Tanácsa 1236/2005/EK rendeletével összhangban a Korm. rendelet szerinti eljárási rendet kell alkalmazni egyes, „a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk külkereskedelmével” kapcsolatban. Megjegyzendő, hogy a 1236/2005/EK rendelet hatálya alá tartozó eszközökkel külkereskedelmi forgalmat hazai cégek gyakorlatilag nem folytatnak. Kivéve a listában szereplő egyes kényszerítő eszközöket, amelyek forgalmazása kizárólag bűnüldöző szervek ill. büntetés-végrehajtási szervezetek megrendelései alapján fordulhat elő.

2013. szeptember 30-án hatályba lépett az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló 2012. március 14-ei 258/2012/EU rendelet. A 258/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó eszközöket annak I. Melléklete tartalmazza. A Hatóság a Korm. rendelet 1. melléklet I. a)-c) és III. fejezeteiben és a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében is felsorolt haditechnikai eszközök kivitele esetén kérelemre a 258/2012/EU rendelet II. melléklete szerinti forgalmi engedélyt ad ki.

 

FIGYELEM ! A Korm. rendeletben szabályozott engedélyek megadása nem érinti az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének, illetve bejelentési előírások teljesítésének kötelezettségét!

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2015-04-10