MKEH » Hírarchivum


31 32 33 34 35 36 37 38 39

2013. február 27.Mezőgazdaság

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. II. negyedéves baromfihús és sertéshús import kontingensek pályázati időszaka 2013.március. 1-7. (13.00).

Bovebben


2013. február 18.Mérésügy

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 24. sz. Magyar Közlönyben megjelent a  pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet.

A jogszabály több lépcsőben lép hatályba. A jogszabályban foglaltak szerint 2013. március 20-tól a forgalmazási engedély kiadása iránti hatósági eljárásokban első fokon az MKEH Metrológiai Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el.

A forgalmazási engedély kiadásával kapcsolatban a további részletes információkat a Metrológiai Hatóság\Pénztárgépek, taxaméterek forgalmazási engedélye menüpontban fogjuk közzétenni.

Bovebben


2013. február 12.Idegenforgalom

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy  honlapunk új tartalommal bővült, a Gyakran Ismételt Kérdések között megtalálják a lovas szolgáltatói tevékenység folytatásához kapcsolódó kérdéseket és válaszokat.

Bovebben


2013. február 11.Kijelölés

Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által – az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozóan – kiadott megfelelőségértékelési tevékenység folytatására vonatkozó engedélyről.

Bovebben


2013. február 7.Piacfelügyelet

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elkészült a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeletéről szóló 2012. évi beszámoló.

A beszámoló a  Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság piacfelügyeleti oldalán is megtekintehtő és letölthető.

Bovebben


2013. január 30.Haditechnika

Tájékoztatás a Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztály által hivatalból visszavont határozatról.
Bovebben


2013. január 29.Idegenforgalom

Utazásra nem javasolt térségek

A külügyminisztérium 2013.01.28-ával frissítette az utazásra nem javasolt országok, régiók jegyzékét, mely kihatással bír az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet 8. § (6) bekezdésében foglalt előírásokra.

Bovebben


2013. január 25.Kijelölés

Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által – az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozóan – kiadott megfelelőségértékelési tevékenység folytatására vonatkozó engedélyekről. 


Bovebben


2013. január 23.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2013. február  hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

2013. február 18. és február 21

A kérelmek benyújtásának határideje: 2013. február 13.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmek kerülnek megtárgyalásra!

Bovebben


2013. január 21.Mezőgazdaság

Felhívjuk az érintett gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 36/2013/EU végrehajtási rendelete megnyitotta a 1701 14 10 és 1701 99 10 KN alá tartozó cukor bármely harmadik országból, csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozó pályázati felhívását. Az első forduló benyújtási határideje:

2013. január 23. 12:00 óra

Bovebben


2013. január 17.Kijelölés

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2013. január 1-jétől a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ellátja - az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló - 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. és 39. cikke szerinti kijelölési és bejelentési feladatokat

Bovebben


2013. január 16.Kereskedelem

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 927/2012/EU végrehajtási rendelete értelmében a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete 2013. január 1-jétől módosult, így az efedrint, vagy sóit; a pszeudoefedrint, vagy sóit; valamint a norefedrint, vagy sóit tartalmazó gyógyszerek esetén ezeket a vámtarifaszámokat (KN –kód) kell alkalmazni.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy a norefedrin és sói, valamint a kénsav vámtarifaszáma is eltér a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében, illetve a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet Mellékletében feltüntetettől.

Bovebben


2013. január 16.Kereskedelem

Tisztelt Ügyfeleink!

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkező, kábítószer-prekurzorokkal tevékenységet végző gazdasági szereplők részére, a 2012. évi adatszolgáltatás megküldéséhez szükséges ADATLAP az 1. és 2. kategóriájú,  valamint ADATLAP a 3. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagokhoz az ADATLAP-ra kattintva letölthető. 

Bovebben


2013. január 11.Kijelölés

Tájékoztató – az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozóan –megfelelőségértékelési tevékenység folytatására vonatkozó engedély hatálytalanná válásáról.
Bovebben


2013. január 11.Kijelölés

Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által – az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozóan – kiadott megfelelőségértékelési tevékenység folytatására vonatkozó engedélyekről. 
Bovebben


2013. január 11.Piacfelügyelet

A 2013. évi Piacfelügyeleti Program közzétételre került a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi  rendelet 18. cikk (5) bekezdésének megfelelően.

 

Bovebben


2013. január 10.Idegenforgalom

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban: MKEH) a nyilvántartásában szereplő lovas szolgáltatók figyelmét az alábbiakra hívja fel:

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés b) pontja, valamint 11. § (5) és (6) bekezdése szerint a szolgáltatást igénybe vevő személy lovagoltatásával járó lovas szolgáltatás (lovagoltatás, lovas oktatás, lovas terápia, terep- vagy túralovaglás), valamint a lovas terápia szolgáltatás csak a R.-ben előírt szakképesítési feltételek megléte esetén nyújtható.

A R. 2011. júliusban történt módosítása

 2013. január 31-ig

adott haladékot a megfelelő szakképesítésnek, végzettségnek tanúsító bizonyítvány megküldésével történő igazolására azon lovas szolgáltatóknak, akik a lovas szolgáltató tevékenységük MKEH-hoz történt bejelentésekor a szakképesítési feltételeket még nem igazolták, de nyilatkozatban vállalták, hogy az előírt kötelezettséget a R.-ben előírt módon és határidőre igazolják. E határidő a közeljövőben letelik...

Bovebben


2013. január 2.Kereskedelem

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 76/2002/EK Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó vas- és acélipari termékek behozatalára vonatkozó előzetes import felügyeleti engedélyezés 2013. január elsejétől megszűnt.

A Rendelet 1. cikkében említett termékek szabad forgalomba bocsátásához nem szükséges a felügyeleti dokumentum bemutatása az illetékes vámszerveknek.

Bovebben


2013. január 2.Kereskedelem

VOC Adatszolgáltatási kötelezettség

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VOC tartalmú termékekkel kapcsolatos 2012. évi tevékenységeikről szóló adatszolgáltatási tájékoztató és a kötelezően beküldendő űrlap elérhető a Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság, Kereskedelmi Osztály, VOC tartalmú termékek menüpont alatt.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kötelezett gazdasági szereplőknek a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti    adatszolgáltatási jelentést (a nemlegest is) 2013. január 31-ig kell megküldeniük az MKEH részére!

 

Bovebben


2013. január 2.Mezőgazdaság

Tisztelt Ügyfeleink!

A 616/2007/EK rendelettel megnyitott csökkentett vámtételű GATT kontingensek 2013.  II. negyedéves kontingensidőszakának kérelmezése 2012 január 21. és 7. (13 óra)
A részleteket itt töltheti le.
Bovebben