MKEH » Hírarchivum2013. június 27.Nemesfém

Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Fogyasztók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Aranyközpont Zrt. "cs.a." nemesfém tárgyak forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága 2013. június 18. napjától felfüggesztette.
Magyar Kereskedelmei Engedélyezési Hivatal
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
Bovebben


2013. június 19.Ügyfélfogadási idő

Tisztelt Ügyfeleink!
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján július 1-je munkaszüneti nap a közszolgálati tisztviselők számára. 

A fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. július 1-én hétfőn a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ügyfélfogadása szünetel. 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Bovebben


2013. június 17.Nemesfém

Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Fogyasztók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Safety Gold Zrt. nemesfém tárgyak forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága 2013. június 06. napjától felfüggesztette.
Bovebben


2013. június 7.Közraktározás

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 85. számában megjelent a 2013. évi LXVI. törvény a közraktározásról szóló 1996. évi XLVII törvény módosításáról. A módosítások hatálybalépése 2013.06.30.
Bovebben


2013. május 31.Pénztárgép típusvizsgálat


Tájékoztatás online pénztárgép típusvizsgálat ügyében
 

Tisztelt Ügyfeleink!
 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az MKEH a honlapján folyamatosan közzé fogja tenni az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező online pénztárgépek és forgalmazóik listáját.
Az MKEH Metrológiai Hatósága jelenleg még nem adott ki forgalmazási engedélyt. 
 
Az új típusú, online pénztárgép forgalmazása akkor engedélyezhető, ha a pénztárgép  megfelel  3/2013. (II. 15.) NGM rendeletben meghatározott valamennyi műszaki követelménynek és ezt típusvizsgálat igazolja.
Az erre vonatkozó papír alapú kérelmet már több forgalmazó beadta, ugyanakkor típusvizsgálható pénztágépet még nem nyújtottak be ezekben az ügyekben, így típusvizsgálatra sem kerülhetett sor.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Bovebben


2013. május 30.Mezőgazdaság

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. III. negyedéves baromfihús és sertéshús import kontingensek pályázati időszaka 2013.június. 3-7. (13.00). 
Bovebben


2013. május 29.Kijelölés

Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által – az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozóan – kiadott megfelelőségértékelési tevékenység folytatására vonatkozó engedélyekről. 
Bovebben


2013. május 15.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2013. május  hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

2013. május 27. és május 30.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2013. május 22.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmek kerülnek megtárgyalásra!

Bovebben


2013. május 10.Nemesfémvizsgálat

Nemesfém tárgyakat forgalmazók és regisztrált árukereskedők figyelmébe

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy a 2013. évi LII. tv. módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt.

A módosítás hatálybalépésének időpontja: 2013. július 1-je.

Bovebben


2013. május 9.Idegenforgalom

FELHÍVÁS

ADATSZOLGÁLTATÁSI / IGAZOLÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozók részére! (május 31-éig teljesítendő)

Bovebben


2013. május 7.Idegenforgalom

Tisztelt Ügyfeleink!
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy honlapunk tartalmát egy hasznos információkat tartalmazó Fogyasztói Tájékoztatóval bővítettük.
Bovebben


2013. május 7.Kereskedelem

TÁJÉKOZTATÓ
a települési, Budapesten a kerületi önkormányzatok jegyzőinek

egyes határozataik másolatának a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére történő megküldésének kérdésében.

Bovebben


2013. május 3.Pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatás pénztárgép típusvizsgálat ügyében

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendeletben foglaltak szerint 2013. március 20-tól a forgalmazási engedély kiadása iránti hatósági eljárásokban első fokon az MKEH Metrológiai Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el.

Az MKEH az általa kiadott érvényes forgalmazási engedélyek tekintetében a honlapján folyamatosan közzé fogja tenni:
- az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgéptípus megnevezését, engedélyszámát és az engedély kiállításának dátumát, valamint a forgalmazó nevét és címét,
- a visszavont forgalmazási engedélyek engedélyszámát, az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás okát, a visszavonással érintett pénztárgéptípus megnevezését, valamint a forgalmazó nevét és címét,
- a forgalmazó jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált forgalmazási engedély számát és az érvénytelenné válás időpontját,
- a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét és címét, a pénztárgép típusát, valamint a forgalmazási engedély számát és a forgalmazási engedély átírásának időpontját.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a típusvizsgálati szándékát már több forgalmazó jelezte hatóságunknál, a forgalmazási engedély iránti kérelem benyújtásával.

A típusvizsgálatokat azonban még nem tudtuk megkezdeni, mert ezekben az ügyekben egyelőre sem a vizsgálandó pénztárgép, sem az előírt dokumentáció nem áll rendelkezésre.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metrológiai Hatóság
Bovebben


2013. április 29.Kijelölés

Tisztelt Ügyfeleink!

Ez úton tájékoztatjuk Önköket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által – az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozóan – kiadott megfelelőségértékelési tevékenység folytatására vonatkozó engedélyről. 
Bovebben


2013. április 26.Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink! 

Értesítjük Önöket, hogy 2013. május 1-je, szerda munkaszüneti nap, így a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel! 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Bovebben


2013. április 11.Piacfelügyelet

FELHÍVÁS
A Beretta gyártmányú, IDRABAGNO 11 AP típusú 21,2 kW névleges teljesítményű átfolyó rendszerű vízmelegítő készüléktípussal kapcsolatban.
Bovebben


2013. április 3.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2013. április  hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

2013. április 22. és április 25.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2013. április 17.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmek kerülnek megtárgyalásra!

Bovebben


2013. március 29.Idegenforgalom

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az Intersí Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.  (Cg.: 01-09-674022), utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonta és az utazási vállalkozókat 2013. március 26-én törölte a hatósági nyilvántartásából jogszabálysértés miatt. A döntés 2013. március 27-én jogerős és végrehajtható.  

  

Bovebben


2013. március 29.Mezőgazdaság

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk az érintett gazdasági szereplők figyelmét, hogy megjelent a Bizottság 302/2013/EU végrehajtási rendelete a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országból származó baromfi húsra vonatkozó kontingensek megnyitásáról.
Kérelmeket benyújtani a 2013-2014. gazdasági év I. alidőszakára vonatkozóan
2013. április 2-ától április 5-e 13 óráig lehet.
Bovebben


2013. március 28.Haditechnika

Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. március 31. napon hatályba lép a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szoló 21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet.
A rendelet, a hatályba lépéskor már működő jogalanyok számára a bejelentési kötelezettség határidejét 2013. június 28. napban határozza meg.

Bővebb információ itt érhető el.
Bovebben