MKEH » Hírarchivum2013. május 29.Kijelölés

Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által – az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozóan – kiadott megfelelőségértékelési tevékenység folytatására vonatkozó engedélyekről. 
Bovebben


2013. május 15.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2013. május  hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

2013. május 27. és május 30.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2013. május 22.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmek kerülnek megtárgyalásra!

Bovebben


2013. május 10.Nemesfémvizsgálat

Nemesfém tárgyakat forgalmazók és regisztrált árukereskedők figyelmébe

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy a 2013. évi LII. tv. módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt.

A módosítás hatálybalépésének időpontja: 2013. július 1-je.

Bovebben


2013. május 9.Idegenforgalom

FELHÍVÁS

ADATSZOLGÁLTATÁSI / IGAZOLÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozók részére! (május 31-éig teljesítendő)

Bovebben


2013. május 7.Idegenforgalom

Tisztelt Ügyfeleink!
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy honlapunk tartalmát egy hasznos információkat tartalmazó Fogyasztói Tájékoztatóval bővítettük.
Bovebben


2013. május 7.Kereskedelem

TÁJÉKOZTATÓ
a települési, Budapesten a kerületi önkormányzatok jegyzőinek

egyes határozataik másolatának a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére történő megküldésének kérdésében.

Bovebben


2013. május 3.Pénztárgép típusvizsgálat

Tájékoztatás pénztárgép típusvizsgálat ügyében

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendeletben foglaltak szerint 2013. március 20-tól a forgalmazási engedély kiadása iránti hatósági eljárásokban első fokon az MKEH Metrológiai Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el.

Az MKEH az általa kiadott érvényes forgalmazási engedélyek tekintetében a honlapján folyamatosan közzé fogja tenni:
- az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgéptípus megnevezését, engedélyszámát és az engedély kiállításának dátumát, valamint a forgalmazó nevét és címét,
- a visszavont forgalmazási engedélyek engedélyszámát, az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás okát, a visszavonással érintett pénztárgéptípus megnevezését, valamint a forgalmazó nevét és címét,
- a forgalmazó jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált forgalmazási engedély számát és az érvénytelenné válás időpontját,
- a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét és címét, a pénztárgép típusát, valamint a forgalmazási engedély számát és a forgalmazási engedély átírásának időpontját.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a típusvizsgálati szándékát már több forgalmazó jelezte hatóságunknál, a forgalmazási engedély iránti kérelem benyújtásával.

A típusvizsgálatokat azonban még nem tudtuk megkezdeni, mert ezekben az ügyekben egyelőre sem a vizsgálandó pénztárgép, sem az előírt dokumentáció nem áll rendelkezésre.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metrológiai Hatóság
Bovebben


2013. április 29.Kijelölés

Tisztelt Ügyfeleink!

Ez úton tájékoztatjuk Önköket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által – az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozóan – kiadott megfelelőségértékelési tevékenység folytatására vonatkozó engedélyről. 
Bovebben


2013. április 26.Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink! 

Értesítjük Önöket, hogy 2013. május 1-je, szerda munkaszüneti nap, így a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel! 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Bovebben


2013. április 11.Piacfelügyelet

FELHÍVÁS
A Beretta gyártmányú, IDRABAGNO 11 AP típusú 21,2 kW névleges teljesítményű átfolyó rendszerű vízmelegítő készüléktípussal kapcsolatban.
Bovebben


2013. április 3.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2013. április  hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

2013. április 22. és április 25.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2013. április 17.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmek kerülnek megtárgyalásra!

Bovebben


2013. március 29.Idegenforgalom

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az Intersí Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.  (Cg.: 01-09-674022), utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonta és az utazási vállalkozókat 2013. március 26-én törölte a hatósági nyilvántartásából jogszabálysértés miatt. A döntés 2013. március 27-én jogerős és végrehajtható.  

  

Bovebben


2013. március 29.Mezőgazdaság

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk az érintett gazdasági szereplők figyelmét, hogy megjelent a Bizottság 302/2013/EU végrehajtási rendelete a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országból származó baromfi húsra vonatkozó kontingensek megnyitásáról.
Kérelmeket benyújtani a 2013-2014. gazdasági év I. alidőszakára vonatkozóan
2013. április 2-ától április 5-e 13 óráig lehet.
Bovebben


2013. március 28.Haditechnika

Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. március 31. napon hatályba lép a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szoló 21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet.
A rendelet, a hatályba lépéskor már működő jogalanyok számára a bejelentési kötelezettség határidejét 2013. június 28. napban határozza meg.

Bővebb információ itt érhető el.
Bovebben


2013. március 21.Haditechnika

Kedves Ügyfeleink!

2013. március 21-ei hatállyal módosult a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet.

Bovebben


2013. március 14.Piacfelügyelet - Felhívás

A Červinka – Czech Republic s.r.o. által 2007 és 2011 között gyártott tartállyal összeszerelt, P6Ce típusú, 6 kg töltetű ABC porral oltó hordozható tűzoltó berendezés típussal kapcsolatban
Bovebben


2013. március 13.Nemesfémvizsgálat - felhívás

Tisztelt Látogató!

Felhívásunk elsősorban ékszer készítéssel, vásárlással foglalkozó személyeket, vállalkozásokat és zálogházakat érinti!

A rendőrség nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen, aki 2013.03.11-én 08:30 óra és 13:45 óra közötti időben lakásbetörés során 1 db 0,13 karátos gyémánt berakásos Omega típusú női karórát tulajdonított el, amellyel kb. 1.000.000,- Ft lopási kárt okozott.

Az óra alap adatai: Referenciaszáma: -12320276063001-, típusszáma: - 91480044

Amennyiben a keresett óra hollétéről információval tudnak szolgálni, úgy kérem értesítsék az ügyben illetékes Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársát:

Boros Tibor r.zls,  telefon: 74/501-100, mellék: 36-25, vagy a Szekszárdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát.

Bovebben


2013. március 13.Time-Share

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy  honlapunk Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K.) része új tartalommal bővült. A GY.I.K. között megtalálják a tartós szálláshasználati szolgáltatási  tevékenység folytatásához kapcsolódó kérdéseket és válaszokat.
Bovebben


2013. március 8.Mezőgazdaság

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bizottság 341/2007/EK rendelete keretében, a GATT kontingens terhére történő
fokhagyma behozatalára 2013. április 1-jétől április 7-ig 
lehet a 2013/2014-es gazdasági év I. negyedévére vonatkozóan a pályázatokat benyújtani.
Bovebben


2013. március 6.Haditechnika

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Haditechnikai Véleményező Munkacsoport 2013. március  hónapban az alábbi időpontokban tartja üléseit:

2013. március 18. és március 21.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2013. március 13.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az üléseken kizárólag a fent említett határidőig benyújtott kérelmek kerülnek megtárgyalásra!

Bovebben