Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Hasznos információk » Nemzetközi együttműködés

Nemzetközi együttműködés

 

Vizsgálati és Fémjelzési Konvenció:

A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 223/2006. Korm. rendelet alapján Budapest Főváros Kormányhivatala látja el Magyarország képviseletét a Vizsgálati és Fémjelzési Konvenció Állandó Bizottságában. A Konvenció Állandó Bizottságának tagjai a tagállamok minisztériumainak és fémjelző hivatalainak képviselői.

Az Állandó Bizottság feladatai a következők (10. cikk):
- az egyezmény működésének figyelemmel kísérése és áttekintése;
- a szerződő államok közötti szakmai és adminisztratív együttműködés elősegítése a jelen egyezmény alá tartozó ügyekben;
- az egyezmény egységes értelmezésének és alkalmazásának biztosítására vonatkozó intézkedések figyelemmel kísérése;
- a jelzések megfelelő védelmének elősegítése a hamisítás és szabálytalan használat elkerülése érdekében;
- javaslatok benyújtása a 9. cikk 2. bekezdésének rendelkezései alapján eléutalt ügyek esetén, illetve az Állandó Bizottságnak benyújtott, az egyezmény gyakorlati alkalmazásából származó viták rendezésére;
- annak vizsgálata, hogy az egyezményhez csatlakozni szándékozó ország által tett intézkedések megfelelnek-e az egyezményben foglalt feltételeknek, és erről beszámoló jelentés készítése a szerződő államok által történő mérlegelésre./
A Konvenció fémjelével, (CCM) ellátott nemesfém tárgyak a tagországok bármelyikében minden további vizsgálat és fémjelzés nélkül kereskedelmi forgalomba hozhatók. A CCM bevezetésével jelentősen csökkentek a magyar vállalkozások adminisztratív terhei, mely főképp a hazai kis- és középvállalkozások számára jelent komoly előnyt a nemesfém piacon.


Fémjelző Hivatalok Nemzetközi Szervezete (a továbbiakban: IAAO):

Az IAAO megteremti a tagszervezetek nemesfém vizsgálat és hitelesítési folyamatainak megismerését, lehetőséget biztosít az egységes eljárások alkalmazására, szervezi és lebonyolítja a vizsgáló laboratóriumok körelemzési folyamatait, segítséget nyújtott a nemesfémes szakterületet is érintő EU szabályozások -pl.: a Kölcsönös Elfogadási Rendelet, vagy a Szolgáltatási Direktíva- értelmezésében és a hazai eljárásokba történő implementációjában.
Az IAAO tagjai a tagországok fémjelző hivatalainak képviselői. Magyarország képviseletét szervezetben Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.
A tagságból eredően Budapest Főváros Kormányhivatalának vizsgálólaboratóriuma ma Európa egyik legjobban elismert vizsgáló laboratóriumai közé tartozik, azáltal, hogy rendszeres részt vesz és kiváló eredményeket ér el az IAAO inter-laboratóriumi körelemzésein. A tagság további haszna, a szakterületet érintő EU szabályozások implementálásának és gyakorlati alkalmazásának egységes értelmezése, valamint a kapcsolódó végrehajtási feladatok lehetőség szerinti egységes alkalmazása.

 

Visegrádi országok Fémjelző Hivatalainak Egyesülete (a továbbiakban: V4):


A V4 a ’90-es években Prágában a közös és kölcsönös együttműködés alapjainak megteremtése céljából jött létre. A tagországok hallgatólagos megegyezése kezdetben az ellenőrzési és a fémjelzési tapasztalatok megosztására és a tapasztalatok alapján az eljárások fejlesztésére vonatkozott. Az eltelt években, az Európai Unióhoz valamint a Bécsi Konvencióhoz való csatlakozást követően az együttműködés területe megváltozott, az uniós és a konvenciós ügyek megtárgyalása, egyeztetése került előtérbe a közös álláspont kialakítása érdekében. A V4 ugyanakkor továbbra is feladatának tekinti a fémjelzési eljárások technikai és szakmai egyeztetését is, kölcsönösen segítve egymást. Az együttműködés igen sokrétű, kiterjed a nemesfémek vizsgálata és ellenőrzése valamennyi lehetséges területére, többek között LabTest laboratóriumi körelemzésre és egyenértékűnek nyilvánított fémjelek közös ellenőrzésére és jogsegélyre.

 

Rovatszerkesztő:

Értékes László

Telefon:  06 (1) 4585-667
E-mail: npfo[kukac]bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-01-13