Pénztárgép típusvizsgálat

 

Tájékoztatás pénztárgép típusvizsgálat ügyében

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendeletben foglaltak szerint 2013. március 20-tól a forgalmazási engedély kiadása iránti hatósági eljárásokban első fokon az MKEH Metrológiai Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el.

Az MKEH az általa kiadott érvényes forgalmazási engedélyek tekintetében a honlapján folyamatosan közzé fogja tenni:
- az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgéptípus megnevezését, engedélyszámát és az engedély kiállításának dátumát, valamint a forgalmazó nevét és címét,
- a visszavont forgalmazási engedélyek engedélyszámát, az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás okát, a visszavonással érintett pénztárgéptípus megnevezését, valamint a forgalmazó nevét és címét,
- a forgalmazó jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált forgalmazási engedély számát és az érvénytelenné válás időpontját,
- a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét és címét, a pénztárgép típusát, valamint a forgalmazási engedély számát és a forgalmazási engedély átírásának időpontját.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a típusvizsgálati szándékát már több forgalmazó jelezte hatóságunknál, a forgalmazási engedély iránti kérelem benyújtásával.

A típusvizsgálatokat azonban még nem tudtuk megkezdeni, mert ezekben az ügyekben egyelőre sem a vizsgálandó pénztárgép, sem az előírt dokumentáció nem áll rendelkezésre.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metrológiai Hatóság
2013. május 3.
Vissza