Felvonók, mozgólépcsők mozgójárdák

 

Változás a felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos szabályozásban
 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2014. április 1-jétől hatályos 17/A. § (1) bekezdése értelmében felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni a Pftv. végrehajtására kiadott, 2014. június 5-től hatályos, a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Fmr.) meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével lehet.
 
A Pftv. 2014. április 1-jétől hatályos rendelkezései szerint az MKEH közhitelű hatósági nyilvántartást vezet a felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát végző ellenőrökről. Az ellenőri tevékenységek végzésére vonatkozó engedélyt az MKEH a Fmr.-ben meghatározott eljárás szerint folytatja le.
 
A Kormány 2014. június 5-től hatályos döntése értelmében a felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák) biztonságtechnikai ellenőrzését az MKEH által nyilvántartásba vett szervezetek végezhetik. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján korábban kijelölt szervezetek a Fmr.-ben meghatározott nyilvántartott szervezetek feladatait a Fmr. hatálybalépését követő 90. napig, azaz 2014. szeptember 3-ig végezhetik.
 
2014. május 12.
Vissza