Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság

Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák)

Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák) nyilvántartása

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Kormányhivatal) jelöli ki a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetésével. A nyilvántartás a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.). 8. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza.

Az igazgatási szolgáltatási díjak a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 11. bekezdésének rendelkezései szerint számítandók. Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. és 6. §-ában, foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni. A nyilvántartás éves díja alóli mentességről a berendezés tulajdonosának kell nyilatkozni. (A nyilatkozat a Nyomtatványok és az E-Nyomtatványok oldalunkon tölthető le.) Csak abban az esetben szükséges a személyes illetékmentességről (díjmentességről) nyilatkozni, ha a jogszabályok alapján erre jogosult.

 

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák létesítésének (építésének), áthelyezésének, átalakításának, használatbavételének engedélyezése

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 17/A. § (1) bekezdése értelmében felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni a Pftv. végrehajtására kiadott, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével lehet.

Ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység is szükséges, - a jogszbályban meghatározott kivétellel - a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást érintő engedélyt és az építésügyi hatósági engedélyt együttes kérelemben az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni. Az építésügyi engedélyezési eljárásban a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) műszaki biztonsági szakkérdésként vizsgálja a felvonó vagy a mozgólépcső létesítése, áthelyezése, átalakítása, használatbavétele vagy bontása feltételeit.

Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, - a jogszbályban meghatározott kivétellel - a létesítést, a használatbavételt, a veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetést, az áthelyezést, a berendezés főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását a Hatóság engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban. Az üzemeltetőnek a kérelemhez - annak tárgyától függően – Az Fmr. 2. melléklet I. vagy II. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia

Nem szükséges a fenti hatósági engedélyeket kérni kisteherfelvonó, valamint az olyan felvonó (emelő) esetében, amelyre együttesen teljesül a következő három feltétel: a berendezés 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, 3 méternél kisebb emelőmagasságú, személyszállításra is szolgál. Az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére az ilyen berendezések létesítését, áthelyezését, főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását, használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását. 

 

146/2014 (V.5) Korm. rendelet (Fmr.) hatálya alá tartozó felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák megszüntetése (bontása)

Általános tájékoztatás felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák megszüntetéséről

146/2014 (V.5) Korm. rendelet (Fmr.) hatálya alá tartozó felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák megszüntetése (bontása)(kivonat)
Jogszabályi feltételek a berendezések megszüntetéshez   Amennyiben a megszüntetés építésügyi és építés-felügyeleti hatósági építési, bontási tevékenységgel jár. Amennyiben a megszüntetés bontási engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt. Kisteher felvonó valamint ≤ 0,15 m/s névleges sebességű, 3 méternél kisebb emelőmagasságú, személyszállításra is szolgáló felvonó (emelő) megszüntetése.
Engedélyhez kötött Bejelentés köteles. Bejelentés köteles
3. § (1) alapján 3. § (7) alapján  3. § (6) alapján 
Üzemeltető jogszabályi kötelezettségei Engedély megszerzése  az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól Előzetes bejelentés benyújtása a Hatóság - műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - felé.
A bejelentéshez 2. melléklet III. Fejezetében meghatározott dokumentációt is mellékelni szükséges.
3. § (6) alapján előzetes bejelentés benyújtása a Hatóság - műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - felé. A bejelentéshez 2. melléklet III. Fejezetében meghatározott dokumentációt is mellékelni szükséges.
17. § o) alapján a megszűnés bejelentése a Kormányhivatal felé
(Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Műszaki Felügyeleti Osztály E-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu)

Műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok

(A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró 
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 365/2016 (XI.29) Korm. rendelet 1. melléklete alapján)
Megnevezés Illetékességi terület
BudapestFőváros Kormányhivatala Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok megye
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron megye
Vas Megyei Kormányhivatal Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Zala megye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye
Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
Csongrád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye
Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér megye - kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe -, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye

Összeállította, további információ kérhető: Posch Csaba kormányhivatali főtanácsos -

Tel.: (1) 458 5929

 

Felvonó- és mozgólépcső ellenőrök nyilvántartása

A felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység jogszerű folytatása bejelentés köteles tevékenység. Erre irányuló szándékát az Fmr. 4. mellékletében meghatározott adattartalmú, Kormányhivatal által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, és másolatban csatolni kell az ellenőri tevékenység feltételeit (büntetlen előélet; szakirányú felsőfokú közlekedési, gépészeti vagy villamossági szakképesítés; legalább három év felvonó- vagy mozgólépcső-tervezési, vagy -szerelési, vagy -karbantartási gyakorlat; felvonó-, külön jogszabályban meghatározott tanfolyam és vizsga) igazoló okiratokat.

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

A felvonó- és mozgólépcső ellenőrök jegyzéke a „Nyilvántartások” oldalunkon érhető el.


 Felvonó és mozgólépcső ellenőri jogosultság hatályának meghosszabbítása

Tájékoztatjuk az érintett felvonó és mozgólépcső ellenőröket, hogy a szolgáltatási tevékenység folytatása meghosszabbítását a következő módon kell bejelenteni.

Az engedélyek érvényességét ellenőrizheti a következő címen, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17/A. §-ában meghatározott felvonó- és mozgólépcső ellenőrök jegyzéke pontban:

https://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

A jogosultság hatálya meghosszabbodásának feltétele a jogszabályban meghatározott továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása a Kormányhivatal részére.

A bejelentést a jogosultság hatályának lejárata előtt és a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges benyújtani.

Az ellenőri jogosultság a bejelentéstől számított öt évig hatályos.  A jogosultság hatálya - az ellenőr bejelentésére - öt évenként meghosszabbodik az előírt feltételek igazolása esetén.

Ellenőri tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű és a külön jogszabályban meghatározott tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett.

A továbbképzés időtartama naptári évenként legalább 16 óra.       

Lejárt engedély nem hosszabbítható meg, új bejelentés benyújtása szükséges.

A jogosultság hatályának meghosszabbítása iránti bejelentést az alábbi letölthető adatlap szerinti adattartalommal (aláírva) kell benyújtani.

Figyelem! A jogszabályi előírások alapján a felvonó ellenőri és mozgólépcső ellenőri tevékenység külön szolgáltatási tevékenységnek minősül. Amennyiben bejelentése mindkét szolgáltatási tevékenység meghosszabbítására irányul a bejelentőlap 3.1 és 3.2 pontjában szükséges ezt megjelölni és a nyilvántartatásba vételi díjakat mindkét tevékenységre (együtt) befizetni, az alábbiak szerint.

1. Kitöltött bejelentőlap (146/2014. (V.5.) Korm. rend. 4. melléklet szerinti adattartalommal)

2. Továbbképzés teljesítés igazolások (öt éves periódus, legalább 16 óra/év)

3. Büntetlen előélet igazolása (60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

4. 3.000 Ft nyilvántartásba vételi díj befizetése (szolgáltatási tevékenységenként 3.000 Ft)

 • Befizetésről szóló bizonylat másolatát is kérjük benyújtani.
 • Közleményben kérjük feltüntetni ellenőr nevét bejelentett szolgáltatási tevékenységeket

5. Bejelentés benyújtása

 • magánszemély esetén: személyesen, ügyfélkapun, E-mail-ben, postai úton.
 • vállalkozás esetén: cégkapun keresztül

Bejelentéshez az adatlap letölthető:

 • Személyesen, E-mail-ben vagy postán történő benyújtás esetén:

https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok „Bejelentés szolgáltatási tevékenységhez - felvonó és mozgólépcsők ellenőr.”

 • Ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő benyújtás esetén:

https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyokBFKH - MMFF - MFO – 017” számú nyomtatvány

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni.

A Kormányhivatal elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Levélcím: 1535 Budapest, Pf. 919.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
 • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Összeállította, további információ kérhető: Posch Csaba kormányhivatali főtanácsos -

Tel.: (1) 458 5929


Felvonó- és mozgólépcső ellenőr munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyása

Az Fmr. 13. § értelmében az felvonó és mozgólépcső ellenőri munkakörök betöltéséhez öt éves periódusban kötelező a továbbképzés. A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés képzési programját a Kormányhivatalhoz kell benyújtani jóváhagyás céljából. A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés csak a Kormányhivatal által jóváhagyott képzési program alapján történhet.

 

A műszaki biztonságtechnikai ellenőrzéseket végző szervezetek nyilvántartásba vétele

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki műszaki biztonságtechnikai ellenőrzéseket végző szervezetek nyilvántartásának vezetésével. A nyilvántartásba vételt kérő szervezet a kérelmét az Fmr. 5. mellékletben meghatározott nyomtatványon nyújtja be a Kormányhivatalnak.

 A nyilvántartott szervezetek jegyzéke a „Nyilvántartások” oldalunkon érhető el.

 

Letölthető dokumentumok

A különböző adatlapok és iratminták a Nyomtatványok és az E-Nyomtatványok oldalunkon tölthetők le.

Jogszabályok

 • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

 • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

 • 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

 • 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról


 

Rovatszerkesztő:                    
Kiss Zoltán

Telefon: (1) 4585-880
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-05-22