Hadiipari gyártás és szolgáltatásnyújtás

 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. október 18-án hatályba lépett a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosítása.

A rendelet főbb tartalmi változásai az alábbiak:

-          Fogalmi meghatározásaiban átveszi a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletben használt kifejezéseket;

-          A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek készleteiből kivont, védelmi célra feleslegesnek minősített termék belföldi, rendeltetésszerű további felhasználásra, nem katonai célokra történő átalakításra, hatástalanításra, megsemmisítésre való értékesítése esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító jel pótlása az értékesítési szerződésben erre meghatározott felet terheli;

-          Haditechnikai termék belföldi megsemmisítése esetén további változás, hogy a jelölés végrehajtásától el lehet tekinteni, ha a haditechnikai eszközt megsemmisítésre eladó szervezet a megsemmisítésre történő átadás-átvételtől a gyakorlati végrehajtásáig felügyeli és dokumentálja a folyamatot;

-          Szintén módosulás, hogy az állami készletből kikerülő hatástalanított tűzfegyvert a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 21. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a vizsgálatra jogosult által elhelyezett próbajellel, valamint hatástalanítási tanúsítvánnyal kell ellátni;

Jelentősen módosulnak a nyilvántartással és az adatszolgáltatással kapcsolatos előírások. Az Ügyfelek szempontjából legkedvezőbb változás, hogy a nyilvántartó lapokat a jövőben nem szükséges az MKEH (a továbbiakban: Hivatal) által hitelesíttetni, azok elektronikus formában kezelhetők. A Hivatal csak a nyilvántartási kötelezettség megsértése esetén – szankcióképpen egyedi döntésében kötelezheti hitelesített nyilvántartás vezetésére az ügyfelet.

A gyártókra/importőrökre/megsemmisítéssel-hatástalanítással foglalkozókra vonatkozó nyilvántartási szabályok nem változnak.

Új elemként jelenik meg, hogy az engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzékének I., II., III., IV., VI., VII., VIII., X., XI., XV. és XXVI. fejezetébe tartozó eszközök forgalmazásáról is naprakész nyilvántartást kell vezetni. Megjegyzendő, hogy ez a kötelezettség a polgári célú (vadász, sport) fegyver-lőszer nagykereskedelemmel fogalakozó vállalkozásokat csak addig terheli, amíg a fegyvereket és lőszereket nem jelentik be a rendőrség nyilvántartásába.

A rendelet hatálya a továbbiakban kiterjed a HUML 24. fejezet szerinti, kifejezetten katonai célú szolgáltatásokra is (hatástalanítás, megsemmisítés).

Az ML I/d – II. és ML IV-XXVI. fejezetbe tartozó termékek nyilvántartására a rendelet 3. Mellékletében szereplő nyilvántartási lapot kell alkalmazni. Az összesített adatszolgáltatás teljesítéséhez a nyomtatvány - korábbi gyakorlatnak megfelelően – az MKEH honlapjáról tölthető le. Az adatszolgáltatás beküldésének határideje változatlanul a tárgyévet követő év február 28-a.

Az adatszolgáltatási kötelezettség módosulása értelmében a nyilvántartásra kötelezett az ML I. fejezet a), b) és c) pontjába tartozó – hadiipari nyilvántartásba vett – fegyverek és az ML III. fejezetbe tartozó lőszerek gyártása, forgalmazása, hatástalanítása, ill. megsemmisítése esetén a haditechnikai külkereskedelmi engedéllyel összhangban lévő időpontokban negyedévente (február 28., április 30., július 31. és október 31. határnapokkal) a tevékenységéről adatot szolgáltat. Ismét megjegyzendő, hogy a fenti adatszolgáltatás nem terjed ki a már polgári (rendőrségi) nyilvántartásban szereplő fegyverekre, lőszerekre.

A nyilvántartásra és az adatszolgáltatásra az ML I. fejezet a,b,c pontjába tartozó – hadiipari nyilvántartásban szereplő lőfegyverek és az ML III. fejezetben szereplő lőszerek esetében a rendelet 2. Mellékletében szereplő nyilvántartási és adatszolgáltatási lapot kell alkalmazni.

2015. október 20.
Vissza