PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » E-ügyintézés » e-Nyomtatványok

E-nyomtatványok

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ELŐZETES REGISZTRÁCIÓVAL KEZDŐDIK!

Amennyiben Ön még nem regisztrált, kérjük, hogy az erre a célra rendszeresített e-nyomtatvány (MKEH060 vagy MKEH061) kitöltésével és beküldésével pótolja azt.  Kérjük ügyeljen, hogy minden kötelező mező kitöltésre kerüljön, ellenkező esetben a befogadás sikertelen.

Tájékoztatjuk, hogy az intézményi integráció eredményeképpen, jelenleg az oldalon elérhető e-nyomtatványok tartalmi részeinek felülvizsgálata zajlik, ami érinti a kérelmekkel kapcsolatos befizetéseket is.

Ezzel összefüggésben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy  a befizetési kötelezettségüket banki átutalás útján az alábbiak szerint szíveskedjenek teljesíteni:

-> eljárási illeték esetén: a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299592-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték”, az eljárás megnevezésének és az ügyfél nevének feltüntetésével,

-> igazgatási szolgáltatási díj esetén: a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az "Igazgatási szolg. díj", az eljárás megnevezésének és az ügyfél nevének feltüntetés


Az alábbikban a hivatkozásokra kattintva megtekintehi és letöltheti a BFKH hatáskörét érintő kérelmeknél alkalmazható E -nyomtatványainkat

Sikeres regisztrációt követően, az azonosító szám birtokában válassza ki és töltse le az ügyintézéshez szükséges e-kérelmet.

Ügyfélkapu felhasználók előzetes hivatali regisztrációjának kérelméhez

 • MKEH060 Regisztrációs kérelem magánszemélyeknek
 • MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek

Haditechnikai külkereskedelem, hadiipari tevékenység

  • MKEH136 Globális forgalmi engedély kérelem BEHOZATAL / BEÉRKEZÉS
  • MKEH139 Globális forgalmi engedély kérelem KIVITEL / KISZÁLLÍTÁS
  • MKEH134 Kérelem TANÚSÍTÁS megszerzésére
  • MKEH142 Bróker engedély kérelem
  • MKEH149 258/2012/EU Rendelet szerinti kiviteli engedély

 

Kettős felhasználús termékek külkereskedelme

 • MKEH009 Kettős felhasználású termékek egyedi export engedély kérelme
 • MKEH014 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás iránti kérelem
 • MKEH153 Kettős felhasználású termékek globális export engedély kéreleme
 • MKEH2_152  Brókertevékenység végzése

Mezőgazdasági termékek

 • MKEH004 AGRIM Behozatali kérelem
 • MKEH008 Kérelem az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

Ipari termékek

 • MKEH005 Textil import engedély kérelem
 • MKEH021 Vas- acélipari termékek felügyeleti kérelme
 • MKEH022 Behozatali kérelem a Fehéroroszországból származó kálium-kloridra

Kábítószer prekurzorok 

Kereskedelmi engedélyezés

 • MKEH008 Kérelem az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához
 • MKEH018 Hatósági nyilvántartásba vételi kérelem utazásszervező és -közvetítő tevékenység gyakorlásához
  • jogszabály változás miatt helyette a MKEH100-as nyomtatvány használható
 • MKEH019 Hatósági nyilvántartásba vételi kérelem az ingatlanok időben megosztott használati jogának értékesítéséhez
 • MKEH020 Lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez
 • MKEH025 Vállalkozási import engedélykérelem
 • MKEH026 Kérelem hatósági nyilvántartásba vételhez, módosításhoz - festékek és lakkok gyártása, forgalmazása
 • MKEH029 Kérelem az idegenvezetők hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához

Nemesfémvizsgálat 

 • MKEH040  Nemesfém tevékenység bejelentése
 • MKEH044  Fémjelzési megrendelőlap
 • MKEH093  Nyilatkozat nemesfémtárgy fémjelzési eljárás elfogadásáról
 • MKEH094  Nyilatkozat nemesfémtárgy fémjelzési eljárásról
 • MKEH030 Kérelem az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyásához és a hatósági nyilvántartásba vételhez 
  • Nyomtatvány
 • MKEH031  Névjel engedélyezési kérelem
 • MKEH 032 Kérelem a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők Pmt. szerinti belső szabályzatának jóváhagyására
  •  Nyomtatvány 

 


Általános

 • MKEH100 Általános kérelem adatlap egyes elsőfokú külkereskedelmi államigazgatási, kereskedelmi közraktározás-felügyeleti és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági eljárásokhoz
 • MKEH104 Általános kérelem adatlap igazolási, költségmentességi és fellebbezési kérelmek benyújtásához
 • MKEH204 Adathozzáférési űrlap

Adatszolgáltatások

 • MKEH207 Adatlap az utazási vállalkozók október 31-ei adatszolgáltatási, igazolási kötelezettségének teljesítéséhez
 • MKEH208 Adatlap az utazási vállalkozók május 31-ei adatszolgáltatási, igazolási kötelezettségének teljesítéséhez
 1. MKEH209 Éves információ szolgáltatás a kábítószer-prekurzorok forgalmáról
  1. Nyomtatvány
  2. Kitöltési útmutató 
 • MKEH210 Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség    

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

Szerencsejáték felügyelet

 • MKEH010 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, hitelesítési engedély iránti kérelem
 • MKEH011 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, gyártói eredetiség igazolási kérelem
 • MKEH012 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, hitelesítési engedély hosszabbítási kérelem
 • MKEH013 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, hitelesítési engedély módosítási kérelem

Műszaki biztonsági felügyelet

 • BFKH - MMFF - MFO - 002 - a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásba vételéhez elektronikus nyomtatvány 
 • BFKH - MMFF - MFO - 001 - a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a  kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásába vételéhez elektronikus nyomtatvány
 • MKEH038 Adatlap rendkívüli esemény bejelentése
 • MKEH221 FELVONÓ MŰSZAKI ADATLAP a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet előírásai alapján

 • MKEH222 MOZGÓLÉPCSŐ / MOZGÓJÁRDA MŰSZAKI ADATLAP a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet előírásai alapján


Kijelölés 


Általános


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-11-10