PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » E-ügyintézés » e-Nyomtatványok

E-nyomtatványok

Az alábbiakban a hivatkozásokra kattintva megtekintheti és letöltheti a BFKH KHENF és BFKH MMFF feladatkörét érintő kérelmek benyújtásához alkalmazható ÁNYK e-nyomtatványokat.

A kiviteli-behozatali engedélyek iránti kérelmek beküldése, valamint az EFER elektronikus fizetési szolgáltatás használata előtt az erre a célra rendszeresített e-nyomtatvány - gazdálkodó szervezetek esetében az MKEH061, idegenvezetők esetében az EFER használata esetén az MKEH60 e-nyomtatvány - kitöltésével és beküldésével előzetes regisztrációt kell kezdeményezni. Ennek eredményeként az ügyfél és képviselője/meghatalmazottja azonosító számot kap, melyet a kiviteli-behozatali engedélyek iránti kérelmeken kötelező feltüntetni. (Más e-kérelem nyomtatványokon az azonosító szám helyére tetszőleges számsorozat írható.)


Ügyfélkapu felhasználók előzetes hivatali regisztrációjának kérelméhez

 • MKEH060 Regisztrációs kérelem magánszemélyeknek

 • MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek


Haditechnikai külkereskedelem, hadiipari tevékenység

  • MKEH136 Globális forgalmi engedély kérelem BEHOZATAL / BEÉRKEZÉS

  • MKEH139 Globális forgalmi engedély kérelem KIVITEL / KISZÁLLÍTÁS

  • MKEH134 Kérelem TANÚSÍTÁS megszerzésére

  • MKEH142 Bróker engedély kérelem

  • MKEH149 258/2012/EU Rendelet szerinti kiviteli engedély


Kettős felhasználús termékek külkereskedelme

 • MKEH009 Kettős felhasználású termékek egyedi export engedély kérelme

 • MKEH014 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás iránti kérelem

 • MKEH153 Kettős felhasználású termékek globális export engedély kéreleme

 • MKEH2_152  Brókertevékenység végzése


Mezőgazdasági termékek

 • MKEH004 AGRIM Behozatali kérelem

 • MKEH008 Kérelem az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

Ipari termékek

 • MKEH005 Textil import engedély kérelem

 • MKEH021 Vas- acélipari termékek felügyeleti kérelme

 • MKEH022 Behozatali kérelem a Fehéroroszországból származó kálium-kloridra

Kábítószer prekurzorok 

Kereskedelmi engedélyezés

 • MKEH008 Kérelem az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

 • MKEH018 Hatósági nyilvántartásba vételi kérelem utazásszervező és -közvetítő tevékenység gyakorlásához

  • jogszabály változás miatt helyette a MKEH100-as nyomtatvány használható

 • MKEH019 Hatósági nyilvántartásba vételi kérelem az ingatlanok időben megosztott használati jogának értékesítéséhez

 • MKEH020 Lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez

 • MKEH025 Vállalkozási import engedélykérelem

 • MKEH026 Kérelem hatósági nyilvántartásba vételhez, módosításhoz - festékek és lakkok gyártása, forgalmazása

 • MKEH029 Kérelem az idegenvezetők hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához


Nemesfémvizsgálat 

 • MKEH040  Nemesfém tevékenység bejelentése

 • MKEH044  Fémjelzési megrendelőlap

 • MKEH093  Nyilatkozat nemesfémtárgy fémjelzési eljárás elfogadásáról

 • MKEH094  Nyilatkozat nemesfémtárgy fémjelzési eljárásról

 • MKEH030 Kérelem az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyásához és a hatósági nyilvántartásba vételhez 

  • Nyomtatvány

 • MKEH031  Névjel engedélyezési kérelem

 • MKEH 032 Kérelem a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők Pmt. szerinti belső szabályzatának jóváhagyására

  •  Nyomtatvány 


Általános

 • MKEH100 Általános kérelem adatlap egyes elsőfokú külkereskedelmi államigazgatási, kereskedelmi közraktározás-felügyeleti és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági eljárásokhoz

 • MKEH104 Általános kérelem adatlap igazolási, költségmentességi és fellebbezési kérelmek benyújtásához

 • MKEH204 Adathozzáférési űrlap


Adatszolgáltatások

 • MKEH207 Adatlap az utazási vállalkozók október 31-ei adatszolgáltatási, igazolási kötelezettségének teljesítéséhez

 • MKEH208 Adatlap az utazási vállalkozók május 31-ei adatszolgáltatási, igazolási kötelezettségének teljesítéséhez

 1. MKEH209 Éves információ szolgáltatás a kábítószer-prekurzorok forgalmáról

  1. Nyomtatvány

  2. Kitöltési útmutató 

 • MKEH210 Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség    


Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

Szerencsejáték felügyelet

 • MKEH010 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, hitelesítési engedély iránti kérelem

 • MKEH011 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, gyártói eredetiség igazolási kérelem

 • MKEH012 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, hitelesítési engedély hosszabbítási kérelem

 • MKEH013 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, hitelesítési engedély módosítási kérelem


Műszaki biztonsági felügyelet

 

 • BFKH - MMFF - MFO - 001 - a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a  kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásába vételéhez

 • BFKH - MMFF - MFO - 002 - a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásba vételéhez
 • BFKH - MMFF - MFO - 003 - Formanyomtatvány a tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint végző szolgáltató a tevékenységének bejelentéséhez és nyilvántartásba vételéhez, a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15-17. §-ai alapján

 • BFKH - MMFF - MFO - 004 - Formanyomtatvány a tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint végző szolgáltató tevékenységének bejelentéséhez és nyilvántartásba vételéhez az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján

 • BFKH - MMFF - MFO - 005 - az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltéséhez ötévenként kötelező továbbképzés képzési program jóváhagyása iránt.

 • BFKH - MMFF - MFO - 006 - KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez - a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a tartályvizsgáló, a tartálytisztító, valamint a felvonó- és mozgólépcső ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával

 • BFKH - MMFF - MFO - 007 - K É R E L E M Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet végző szervezet kijelölése iránt. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevékenységének végzése.

 • BFKH - MMFF - MFO - 008 - Felvonó nyilvántartásba vétel iránti bejelentőlap a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint

 • BFKH - MMFF - MFO - 009 - Mozgólépcső / mozgójárda nyilvántartásba vétel iránti bejelentőlap a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint

 • BFKH - MMFF - MFO - 010 -K É R E L E M Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző szervezet kijelölése iránt. Egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmassága igazolásának végzése.

 • BFKH - MMFF - MFO - 011 -K É R E L E M Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés l) pontja szerinti tevékenységet végző szervezet kijelölése iránt. Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló miniszteri rendeletben #meghatározott vizsgálatok esetében vizsgálatok elvégzése a jóváhagyott vizsgálati módszerrel.

 • BFKH - MMFF - MFO - 012 - K É R E L E M Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységet végző szervezet kijelölése iránt. A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmassága igazolásának végzése.

 •  BFKH - MMFF - MFO - 013 - K É R E L E M Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés g) pontja szerinti tevékenységet végző szervezet kijelölése iránt. Az üzemanyag töltőállomásokon szénhidrogén emisszió mérésének, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállításának végzése.

 •  BFKH - MMFF - MFO - 014 -  K É R E L E M - Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés j) pontja szerinti tevékenységet végző szervezet kijelölése iránt. A műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alatt álló, cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló, legfeljebb 13 000 l össztérfogatú nyomástartó berendezések és kriogén tartályok létesítésének tervezésére, létesítésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, átalakítására, javítására, időszakos ellenőrzésére és megszüntetésére vonatkozó műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtetésének ellenőrzésének végzése.
 • BFKH - MMFF - MFO - 015 - KÉRELEM  - Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés k) pontja szerinti hatósági jellegű képzés programjának jóváhagyásával és a képzési tevékenység felügyeletével. 

 • BFKH - MMFF - MFO - 016 - Nyilvántartási díj befizetése a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 22. § alapján (1. és 2. sz. melléklettel)

 • BFKH - MMFF - MFO - 017 - A felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata, mint szolgáltatás végzésére irányuló tevékenység, illetve azzal kapcsolatos adatváltozás bejelentése a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet előírásai alapján

 • BFKH - MMFF - MFO - 019 - Bejelentés nyilvántartott szervezet ellenőri állományának változásáról (felvétel vagy törlés) a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján

 • BFKH - MMFF - MFO - 020 - szervezet nyilvántartásba vételéhez a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint 

Kijelölés 

 • BFKH - MMFF - MFO - 018 - KÉRELEM az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet alapján


 

 • MKEH221 FELVONÓ MŰSZAKI ADATLAP a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet előírásai alapján

 • MKEH222 MOZGÓLÉPCSŐ / MOZGÓJÁRDA MŰSZAKI ADATLAP a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet előírásai alapján

 

Általános


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-01-17