PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » E-ügyintézés » e-Nyomtatványok

E-nyomtatványok

Az alábbiakban a hivatkozásokra kattintva megtekintheti és letöltheti a BFKH KHENF és BFKH MMFF feladatkörét érintő kérelmek benyújtásához alkalmazható ÁNYK e-nyomtatványokat.


Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

 

Ügyfélkapu felhasználók előzetes hivatali regisztrációjának kérelméhez

A kiviteli-behozatali engedélyek iránti kérelmek beküldése, valamint az EFER elektronikus fizetési szolgáltatás használata az erre a célra rendszeresített e-nyomtatvány - gazdálkodó szervezetek esetében az MKEH061, idegenvezetők esetében az EFER használata esetén az MKEH60 e-nyomtatvány - kitöltésével és beküldésével előzetes regisztrációt igényel. Ennek eredményeként az ügyfél és képviselője/meghatalmazottja azonosító számot kap, melyet a kiviteli-behozatali engedélyek iránti kérelmeken kötelező feltüntetni.

 • MKEH060 Regisztrációs kérelem magánszemélyeknek

 • MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek

 

Haditechnikai külkereskedelem

 • MKEH015 Haditechnikai tevékenységi engedély iránti kérelem
  • MKEH001 Kiviteli/kiszállítási engedély iránti kérelem

  • MKEH002 Behozatali/beérkezési engedély iránti kérelem

  • MKEH003 Tranzitengedély iránti kérelem

  • MKEH017 Tárgyalási engedély iránti kérelem 

  • MKEH136 Globális forgalmi engedély iránti kérelem BEHOZATAL / BEÉRKEZÉS

  • MKEH139 Globális forgalmi engedély iránti kérelem KIVITEL / KISZÁLLÍTÁS

  • MKEH134 Kérelem TANÚSÍTÁS megszerzésére

  • MKEH142 Bróker engedély iránti kérelem

  • MKEH149 258/2012/EU Rendelet szerinti kiviteli engedély iránti kérelem


Kettős felhasználású, illetve szankciós rendelkezéssel érintett termékek külkereskedelme

 • MKEH009 Kettős felhasználású termékek egyedi export engedély kérelme

 • MKEH014 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás iránti kérelem

 • MKEH153 Kettős felhasználású termékek globális export engedély kérelem

 • MKEH2_152  Brókertevékenység végzése


Mezőgazdasági termékek külkereskedelme

 • MKEH004 AGRIM Behozatali kérelem

 • MKEH008 Kérelem az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

Ipari termékek külkereskedelme

 • MKEH005 Textil import engedély kérelem

 • MKEH008 Kérelem az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

 • MKEH021 Vas-, acél- és alumíniumipari termékek felügyeleti kérelme
 •  MKEH022 Behozatali kérelem a Fehéroroszországból származó kálium-kloridra

 • MKEH025 Vállalkozási import engedélykérelem

Kábítószer prekurzorok külkereskedelme

Kereskedelmi, idegenforgalmi ügyek

 • MKEH019 Nyomtatvány a tartós szálláshasználati szolgáltatási (time-share) tevékenység bejelentéséhez Magyarországon letelepedett szolgáltatók részére

 • MKEH020 Lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez

 • MKEH026 Kérelem hatósági nyilvántartásba vételhez, módosításhoz - festékek és lakkok gyártása, forgalmazása

 • MKEH029 Bejelentés a Magyarországon letelepedett szolgáltató idegenvezetői tevékenységének hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához


Nemesfémes tevékenység és pénzmosás-felügyelet

 • MKEH040  Bejelentés / Adatváltozás bejelentés / Tevékenység megszüntetésének bejelentése nemesfém tárgyak készítésére, javítására, árverésére és forgalmazására irányuló tevékenység vonatkozásában

 • MKEH030 Kérelem az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyásához és hatósági nyilvántartásba vételéhez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 65. § (6) bekezdés végrehajtására

 • MKEH031  Névjel engedélyezési kérelem

 • MKEH032 Kérelem a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők belső szabályzatának jóváhagyására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 65. § (1) és (9) bekezdés végrehajtására

 • MKEH037 Bejelentés az előző lezárt év árbevételéről nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő, kockázatértékelés elkészítésére nem kötelezett szolgáltatók részére
 • MKEH033 Alkalmi árusítás bejelentése
 • MKEH034 Bejelentés  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti belső szabályzat átdolgozásáról árukereskedők részére
 • MKEH035 Kérelem Nemzeti Kockázatértékelés 2017 szolgáltatói változatának megismeréséhez
 • MKEH036 Bejelentés  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti belső szabályzat átdolgozásáról nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők részére

Általános nyomtatvány a KHENF egyes eljárásaihoz

 • MKEH100 Általános nyomtatvány a 365/2016.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott egyes hatósági feladatokkal összefüggő hatósági eljárásokhoz 

 • Nyomtatvány

  Az MKEH100 nyomtatvány az alábbi ügykörök esetében alkalmazható:

  Idegenforgalmi és közraktározás-felügyeleti szakterület

  • Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység bejelentése
  • Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatásának bejelentése
  • Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése
  • Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
  • Utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység bejelentése
  • Határon átnyúló tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentése
  • Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett idegenvezetői tevékenység folytatásának bejelentése (csak ügyfélkapun beküldhető)
  • Közraktározás-felügyeletet érintő kérelmek és bejelentések

   Kereskedelmi szakterület

  • Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti behozatali, kiviteli, reexport tevékenységi engedélyezés
  • Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
  • Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése
  • Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
  • Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése
  • A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése
  • Robbanóanyag-prekurzorokkal folytatott kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele

Adatszolgáltatások

 1. MKEH209 Éves információ szolgáltatás a kábítószer-prekurzorok forgalmáról

  1. Nyomtatvány

 • MKEH210 Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség    


Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

Szerencsejáték szakterület

 • BFKH010 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, hitelesítési engedély iránti kérelem

 • BFKH011 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, gyártói eredetiség igazolási kérelem

 • BFKH012 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, hitelesítési engedély hosszabbítási kérelem

 • BFKH013 Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, hitelesítési engedély módosítási kérelem


Felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyezése 

Kérelem felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyezésére

Kérelem felügyeleti szolgáltatói engedély módosítására


Piacfelügyeleti Osztály

 • BFKH - MMFF - PFO -001 - Általános ürlap

                    Elektronikus nyomtatvány


Műszaki biztonsági felügyelet

 • BFKH - MMFF - MFO - 001 - Vízszerelési tevékenység bejelentése 

 • BFKH - MMFF - MFO - 002 - Villanyszerelési tevékenység bejelentése 
 • BFKH - MMFF - MFO - 003 - A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseikkel kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek bejelentése

 • BFKH - MMFF - MFO - 004 - Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek bejelentése

 • BFKH - MMFF - MFO - 005 - Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltéséhez ötévenként kötelező továbbképzés képzési program jóváhagyása iránt.

 • BFKH - MMFF - MFO - 006KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez - a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a tartályvizsgáló, a tartálytisztító, valamint a felvonó- és mozgólépcső ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával

 • BFKH - MMFF - MFO - 007 - Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

 • BFKH - MMFF - MFO - 008 - Felvonó nyilvántartásba vétel iránti kérelem a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint

 • BFKH - MMFF - MFO - 009Mozgólépcső / mozgójárda nyilvántartásba vétel iránti kérelem a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint

 • BFKH - MMFF - MFO - 010 - Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem

 • BFKH - MMFF - MFO - 011 - Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgálatok esetében a vizsgálati módszer jóváhagyása iránti kérelem 

 • BFKH - MMFF - MFO - 012 - A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseikkel kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem

 •  BFKH - MMFF - MFO - 013 - Az üzemanyag töltőállomásokon szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállítását végző szervezetek kijelölése iránti kérelem 

 •  BFKH - MMFF - MFO - 014 -  A műszaki biztonsági hatóság feladatkörébe tartozó nyomástartó berendezések és kriogén tartályok műszaki-biztonsági irányítási rendszerét működtető ellenőrző szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelme 
 • BFKH - MMFF - MFO - 015 - Képzés és vizsga bejelentése

 • BFKH - MMFF - MFO - 016 - Nyilvántartási díj befizetése a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 22. § alapján (1. és 2. sz. melléklettel)

 • BFKH - MMFF - MFO - 017A felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata, mint szolgáltatás végzésére irányuló tevékenység, illetve azzal kapcsolatos adatváltozás bejelentése a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet előírásai alapján

 • BFKH - MMFF - MFO - 019 - Bejelentés nyilvántartott szervezet ellenőri állományának változásáról (felvétel vagy törlés) a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján

 • BFKH - MMFF - MFO - 020 - szervezet nyilvántartásba vételéhez a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint 

 • BFKH - MMFF - MFO - 022 - Adatlap rendkívüli esemény (gázpalack) bejelentésére a 365/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott berendezésekben, létesítményekben #bekövetkezett, a 16. § szerinti rendkívüli esemény bejelentésére

 • BFKH - MMFF - 023 - Általános ürlap


Kijelölés 

 • BFKH - MMFF - MFO - 018 - KÉRELEM az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet alapján

 • BFKH - MMFF - MFO - 021 - Kijelölt szervezetek éves jelentésének javasolt formája és adattartalma

Az utolsó módosítás dátuma: 2018-09-19