Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » nemesfem-nyilvantartasi-ellenorzesi-es-vizsgalati-osztaly

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

Telefon: +36 1-4585-695


Az osztály feladatai:

 • A kereskedelemről szóló törvény, illetve a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai szerint a nemesfém tárgyak és termékek forgalmazásával, készítésével, javításával, árverésével kapcsolatos tevékenységek bejelentésével és nyilvántartásával összefüggő hatósági feladatok végzése;

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben, valamint a Korm. rendeletben meghatározottak szerinti nyilvántartás vezetése a nemesfémtárgyak forgalmazásával, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozásokról;

 • A nemesfémből készült ékszereket, díszműárukat és egyéb tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozások bejelentéseinek regisztrálása az alkalmi rendezvényen, vásáron, piacon, közterületi értékesítés keretében történő forgalmazási szándékról. A bejelentésekről értesítés küldése a területileg illetékes NAV Adó- és Vámigazgatóságnak, valamint a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek;

 • A gyártók, forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezése;

 • A magánügyfelek fémjelzési kérelmeinek engedélyezése és regisztrálása;

 • A nemesfém ellenőrök által végzett helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyve alapján a szükséges hatósági eljárások lefolytatása;

 • A nemesfém tárgyak és termékek készítésével, javításával, árverésével, illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozások ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint az ország egész területén, együttműködve a NAV adó- és vámigazgatóságaival;

 • Az első fokú hatósági eljárás lefolytatása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak alapján, szükség szerint;

 • Indokolt esetben szabálysértési és büntető feljelentés megtétele;

 • A jogszabályi feltételeknek nem megfelelő, kereskedelmi forgalomban lévő nemesfém tárgyak alkalmatlanná tétele (összetörése) a hatósági eljárás lefolytatását követően forgalomba hozatal megakadályozása céljából;

 • A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló Korm. rendelet alapján szakvélemény készítése. Ennek tekintetében a külső szervezetek felé a szervezeti egység képviselete;

 • Javaslattétel új fémjelek kialakítására, illetve a meglévők módosítására;

 • Az elkészült névjelbeütő szerszámokról lenyomat készítése, a lenyomatok digitalizálása a számítógépes nyilvántartási rendszer számára, az ezekkel járó adminisztrációs teendők ellátása;

 • Minőségi tanúsítvány kiállítása a nemesfém tárgyakra vonatkozóan;

 • A nemesfém tárgyak és termékek minősítése a laboratóriumi vizsgálatot követően;

 • Az anyagvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése és az eredményközlő lap kiadása;

 • A fémjelzésre kötelezett nemesfém tárgyaknak megfelelő összetételű karctűk minősítése roncsolásos analitikai vizsgálatokkal;

 • A nemesfémtartalmú anyagok (bányaminták, ipari termékek és katalizátorok, nemesfémtömbök, félgyártmányok és hulladékok) nemesfém tartalmának meghatározása;

 • A nagytisztaságú nemesfémek szennyezőanyag-tartalmának megvizsgálása;

 • A nemesfém tartalmú anyagok egyéb fémtartalmának meghatározása;

 • A hatósági eljárás során vizsgált nemesfém tárgyak és termékek biztonságos tárolásáról és megőrzéséről való gondoskodás;

 • A hitelesítő eszköz biztonságos tárolásáról és megőrzéséről való gondoskodás.

 

Rovatszerkesztő:

Értékes László

Telefon:  06 (1) 4585-667
E-mail: npfo[kukac]bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-01-13