Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Hasznos információk

 Hasznos tudnivalók

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. május 9. napjától a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság ügyfélfogadási ideje egységesen az alábbiak szerint változik:
 
Hétfő:                       8.00-12.00 és 13.00-15.00
Kedd:                        8.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda:                     8.00-12.00 és 13.00-15.00
Csütörtök:                 8.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek:                     8.00-12.00

 

MKEH-NEHITI/00064/2016

Nemzeti Kockázatelemzés

A nemzetközileg is elfogadott elvárásoknak megfelelően egy adott országnak szükséges azonosítania, megvizsgálnia, megértenie és kezelnie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás kockázatait. A nemzeti kockázatelemzésben szükséges alacsonyabb és magasabb kockázatokat meghatározni, amelyek alapján alkalmazható a fokozott, illetve az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárás. A pénzügyi és a nem pénzügyi szolgáltatók kötelesek azonosítani, megvizsgálni a kockázatokat és kötelesek megfelelő eljárásokat alkalmazni a kockázatok enyhítése céljából, illetve a kockázatok mértékével arányos eljárásokat alkalmazni.

A Nemzeti Kockázatelemzés a 2014-2015. évek gyakorlata alapján készült, annak tartalma évente felülvizsgálatra kerül.
A nyilvánosság számára a teljes nemzeti kockázatelemzésből egy kivonat kerül publikálásra.

A nemzetközileg is elfogadott gyakorlat szerint a kockázatelemzés eredményeiről tájékoztatni szükséges az érintett szolgáltatókat, e tájékoztatás a felügyeletet ellátó szervek közreműködésével kerül végrehajtásra.

A szolgáltatók a teljes kockázatelemzés tartalmát megismerhetik, amennyiben azt kezdeményezik a felügyeletet ellátó szerveknél.

Felhívjuk a szolgáltatók (regisztrált nemesfémmel kereskedők és árukereskedők) figyelmét, hogy a felügyeletet ellátó Hatóság e-mailben küldi meg a Nemzeti Kockázatelemzést azoknak, akik ezt írásban, a következő adatok megküldésével kérik.

Budapest, 2016. január 12.

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság


K É R E L E M

Kérelem megküldésének címe: nemzeti.kockazatelemzes--.at.--mkeh.gov.hu

Ügyfél neve:………………………………………….………………………………………..…………
Regisztrációs szám (PR szám vagy AK szám):………………...……………………..……………….
Képviseletre jogosult neve:…………………………………….………………………………………
Ügyfél cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:……………...……………………
Ügyfél székhelye:…………………………………………………………………….…………………..
A Pmt. szerinti belső szabályzat aktualizálásáért felelős személy neve:…………………………….
Ügyfél elérhetősége
e-mail címe:…………...………………………….
telefonszáma:……………………………………..

Kérem, a 2015. évben elkészült Nemzeti Kockázatelemzés megküldését a fentiekben megadott e-mail címre. Kijelentem, hogy annak tartalmát saját működésemben, a pénzmosás kockázatainak meghatározása és minimalizálása érdekében használom csak fel, azt harmadik személynek át nem adom.

Dátum:………………………………..

………….………………………………….
cégszerű aláírás
(ügyfél és a képviseletre jogosult neve kiírva, pecsételve)


TÁJÉKOZTATÓ
nemzeti fémjeleink változásáról


Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. január 1-jétől új nemzeti fémjelek kerülnek bevezetésre.

A módosítás legfőbb célja, hogy egy új fémjel sorozat bevezetésével: 

•    elősegíteni a magyar fémjelzés minél szélesebb körű elfogadását a nemzetközi piacokon,
•    biztonságosabbá tenni a magyar jelzéseket a hamisítások megelőzése érdekében, valamint 
•    a nemzetközi trendekhez igazodva új finomsági fokozatot bevezetni a palládium esetében.

Az új fémjel sorozat legfontosabb eleme, hogy a nemesfém ötvözetre vonatkozó finomsági fokozat ezrelékben kifejezett értékét arab számok jelzik. A korábbi fémjeleken a finomsági értékek jellemző módon csak közvetítő jelzések voltak, (mint pl. 14, 18 ) amelyekből csak következtetni lehetett a tényleges finomsági értékre. 

További fontos változás, hogy az új fémjel sorozat betűjele a korábbi B-ről C-re változik. A fémjelen alkalmazott évszám betűjel segítségével lehet behatárolni a nemesfém tárgyak készítésének, forgalomba hozatalának idejét.

A Fémjelzési Konvencióban, valamint a nemzetközi szakmai téren kialakult gyakorlatot követve a 2011 évben megjelent jogszabályi változáskor kapott a palládium Magyarországon is nemesfém minősítést. Figyelembe véve az elmúlt időszak piaci jelzéseit, valamint a Fémjelzési Konvencióban elfogadott palládiumra vonatkozó finomságokat, indokolt a palládium jelenleg megengedett 950 ezrelékes finomsági értékét újabb 500 ezrelékes finomsági fokozattal kibővíteni.

Az új fémjelek rajzolatai itt letölthetőek.


T Á J É K O Z T A T Ó
az engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek
bejelentési eljárássá alakulásáról
 

Tisztelt Ügyfeleink!

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében 2016. január 1-jétől a korábban engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek bejelentés kötelessé válnak.

Az új szabályokat a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Az új bejelentési eljárás lényege, hogy ha a nemesfém tárgyakkal tevékenységet végző Ügyfél teljesíti a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételeket, a tevékenység folytatását megkezdheti, azonban köteles ezt bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság). Bejelentő lap és kitöltési útmutató letölthető itt.

A továbbiakban engedélyt csak a névjel használata tekintetében ad a Hatóság.Tájékoztató a magánszemélyek fémjelzési kérelmére vonatkozóan


Nemesfémhitelesítő intézetek


Rovatszerkesztő:
Serczel Petra                                                            
Telefon:  (1) 333-0147 
Fax:        (1) 210-2171
E-mail: nehiti--.at.--mkeh.gov.hu

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2016-05-09