Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Hasznos információk » Internetes kereskedelem

Internetes kereskedelem

 

 

Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Vásárlók!
 

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

 • 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességű kereskedelmi hatóságként jár el a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló eljárásokban, valamint
 • 11. § (1)-(2) bekezdése alapján Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességű nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságként jár el a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatkörben.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló szándékot a vállalkozás köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a értelmében a nemesfém tárgyak készítésére, javítására és árverésére irányuló tevékenység a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságnál tett bejelentés alapján kezdhető meg.

A nemesfém tárgyakkal internetes felületen kereskedő szolgáltatókra vonatkoztatva az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-a előírja, hogy a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

 1. a) a szolgáltató nevét,
 2. b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
 3. c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
 4. d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
 5. f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
 6. g) a nemesfém tárgyakkal kereskedő szakma gyakorlásának körében:
 7. ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
 8. gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
 9. gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.


Amennyiben egy vállalkozás megfelel a Korm. rendeletben előírt követelményeknek, hatóságunk nyilvántartásba veszi. Az aktív és a megszűnt nemesfémes vállalkozások közhiteles nyilvántartása az alábbi linken elérhető:

Nemesfémes vállalkozások nyilvántartása

Ha egy interneten nemesfémes kereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató nem található a fenti nyilvántartásban és honlapján nem tüntette fel az előírt adatokat, akkor vélelmezhető, hogy nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, vagyis jogellenesen működő vállalkozásról van szó.

A vélhetően jogsértő módon folytatott nemesfém kereskedelmi tevékenység észlelését kérem írásban jelentse be Budapest Főváros Kormányhivatala Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályához.


Rovatszerkesztő:

Értékes László

Telefon:  06 (1) 4585-667
E-mail: npfo[kukac]bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-01-13