Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 
II. em.

Telefonszámok:

Tel: +36 1 4585-695

Telefax szám: +36 1 210-2171

E-mail cím: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI ANYAGOK ÁTVÉTELE

 

A laboratóriumi vizsgálati anyagok átvétele-kiadása Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.) telephelyén, a földszinti ügyfélfogadó tér középső ablakánál történik. Ügyfeleinknek Laboratóriumi Vizsgálati Megrendelőlapot kell kitölteniük, melyet személyesen az áruanyag-átvevőtől kérhetnek, illetve elektronikus úton is hozzáférhető.

 Laboratóriumi vizsgálati megrendelőlap

 

Anyagátvételi órák
H-P: 8.00 -12.00

A laboratóriumi anyagvizsgálatok határideje

 

 Vizsgálat típusa Vállalási határidő/munkanap *
Normál 1x sürgős 2x sürgős
  Arany, ezüst tüzi vizsgálata 5 3 1
  Ezüst potenciometrikus vizsgálata 5 3 1
  Platina és platinafémek gravimetriás vizsgálata 15 6 -
  XRF vizsgálat 2 1 aznapi kiadás
  ICP vizsgálat 15 6 -
  Alacsony nemesfémtartalmú anyagok vizsgálata 15 - -
  Érme (Au, Ag) vizsgálata 5 3 -
  A jogszabályi előírásoktól eltérő ékszerötvözetek engedélyezés előtti vizsgálata 15 - -

* Vállalási határidő: 09.00 óra utáni átvétel esetén a beadás napját követő nap az első munkanap.

A sürgősséggel megrendelt munkálatokat a szabad kapacitás függvényében tudja hatóságunk vállalni, azok teljesüléséért a sürgősségi díj erejéig felel.

Sürgősségi díj 1x Nettó díj 100%-a
Sűrgősségi díj 2x Nettó díj 200%-a

A fémjelzésért és anyagvizsgálatért fizetendő díjak összegéről a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet rendelkezik.

 

ANYAGVIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉGE

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának laboratóriuma a nemesfémtárgyak és nemesfém tartalmú termékek, valamint egyéb fémötvözetek analitikai vizsgálatát a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2018 szabvány alapján akkreditált vizsgálólaboratóriumában végzi.

 

A vizsgálólaboratórium alapvető tevékenységi köre:

1.) Hivatalos nemesfémtartalom megállapítása hatóságok, gazdálkodó szervezetek valamint magánszemélyek részére.

2.) Nemesfémtartalmú anyagok:

- bányaminták
- ipari termékek
- katalizátorok
- hulladékok

arany, ezüst, platina, palládium és rész tartalmának meghatározása.

3.) Nemesfémtömbök és félgyártmányok fémösszetételének vizsgálata.

4.) Külföldi megrendelésre vagy belföldi forgalom céljára gyártott nemesfém pénz- és emlékérmék minősítése és finomsági fokának ellenőrzése.

Ezen kívül ellátja:

1.) Nagytisztaságú fémek szennyező-tartalmának meghatározását.

2.) Fémötvözetek vizsgálatát klasszikus és műszeres analitikai módszerekkel:

- arany, ezüst tartalom meghatározása tűzi módszerrel,
- platina és platinafémek meghatározása gravimetrikus módszerrel,
- fémek és ötvözetek összetételének meghatározása ICP spektrometriás módszerekkel,
- színfémek és ékszeripari ötvözetek összetételének meghatározása röntgenfluoreszcens spektrometriás módszerrel.

 

A laboratóriumot feladatainak ellátásában széleskörű nemzetközi tapasztalatok, korszerű felszereltség, valamint jó felkészültségű és kellő tapasztalattal rendelkező kollégák segítik.

 

RONCSOLÁSOS ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK


 

1.) A tűzi vizsgálat

Az aranyalapú és más nemesfém ötvözetek aranytartalmának meghatározására alkalmazott legpontosabb vizsgálati módszer a tűzi vizsgálat. Elve, hogy az ötvözet nemesfémtartalmát ólomba gyűjtik, majd oxidáló olvasztás során a nem nemesfémeket eltávolítják. Az ólom egy része elgőzölög, másik része ún. űzőkébe szívódik. A csak nemesfémeket tartalmazó ötvözetet salétromsavas oldással elválasztják a színarany tömegét, lemérik.

A vizsgálat főbb lépései:

  • bemérés mikrogramm pontosságú mérlegen,

 

 

  • ólmosító olvasztás,
  • űzés,

 

  • választás.

2.) ICP spektrometriás módszer

Az indukciósan csatolt plazmaégős gerjesztésű spektrométer oldatok elemzésére szolgáló, számítógéppel vezérelt berendezés. A vizsgálandó mintát oldat formában egy porlasztó rendszeren keresztül juttatjuk a nagyfrekvenciás indukált argon plazmába. Az ide beporlasztott minta elemei gerjesztődnek, s a szerzett energiájukat elektromágneses sugárzás alakjában bocsátják ki. Ez az energia a jelenlévő elemekre jellemző hullámhosszon jelentkezik, s intenzitásuk az illető elemek koncentrációjával arányos. Ez a módszer gázok kivételével a periódusos rendszer valamennyi stabil elemének vizsgálatára alkalmas. Az eljárás előnye, hogy az eddigi módszerekkel ellentétben nemcsak az alapfém, hanem az ötvözet valamennyi komponensének meghatározására alkalmas, könnyen automatizálható, jó eredményt szolgáltat.

 

 

3.) Potenciometrikus titrálásos meghatározás

Az ezüsttartalmú mintát higított salétromsavban oldjuk, majd az oldat ezüsttartalmát nátrium-klorid mérőoldattal titráljuk az ekvivalenciapont potenciometrikus jelzésével. A kiértékelést a vizsgáló berendezés számítógépes programja végzi.

 

 

 

4.) Nedveskémiai vizsgálatok

A platina gravimetrikus meghatározása:

A mintát királyvízben feloldjuk, a nitrózusgőzök kiforralása után a maradékot sósavban oldjuk. A kloridos oldatból a platinát higany-kloridos redukálással leválasztjuk. A higanyt izzítással eltávolítjuk és a leválasztott platina tömegét mérjük.

A palládium gravimetrikus meghatározása:

A mintát királyvízben feloldjuk, a nitrózusgőzök kiforralása után a maradékot sósavban oldjuk. A palládiumot az oldatból dimetil-glioxim kicsapjuk. Szűrés majd az azt követő szárítás után a csapadékot mérjük. A csapadék tömegéből számítjuk ki a minta palládiumtartalmát.

 

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK


1.) Röntgenspektrometriás vizsgálati módszer

A mérési módszer elve, hogy a vizsgálandó mintában jelenlévő elemeket röntgensugárral gerjesztjük úgy, hogy mindegyik elem a rá jellemző sugárzást emittálja.

 

Az emittált röntgensugár hullámhosszának mérésével minőségileg azonosíthatjuk a jelenlevő elemeket. Ha a különböző hullámhosszú sugárzások intenzitását mérjük, az egyes elemek mennyiségét tudjuk meghatározni. A vizsgálati eredmények értékelése számítógépes program segítségével történik. Az elemzési módszer előnye abban áll, hogy a vizsgált roncsolásmentes, gyors minimális az üzemeltetési költsége, egyaránt alkalmazható főkomponens és ötvöző elemek meghatározására, a készülék egyszerűen kezelhető, főalkotóra a mérési pontosság 3 ‰. Hátránya, hogy csak felületet és azon egy adott pontot vizsgál.

Jelenleg Laboratóriumunkban Röntgenspektrometriás módszerrel homogenitásvizsgálatot végzünk jó eredménnyel.

                         Spectro Midex                             FischerScope X-Ray 

                     

 


 

Rovatszerkesztő:

Varga István
                                                            

Telefon:  +36 1 4585-695 
Fax:        +36 1 210-2171

E-mail: varga.istvan--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-07-05