Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

Szűcs Árpád
osztályvezető

Telefon: +36 1 4585-694 

 • kereskedelemi hatóságként ellátja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) szerinti felügyeleti jogkört a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők, a törvényben meghatározott mértékű készpénzfizetést elfogadó árukereskedők, valamint a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatók és a kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók felett;

 • jóváhagyja a szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzatát, és ezzel egyidejűleg az árukereskedőt és a kulturális javakkal kereskedőt  nyilvántartásba veszi;

 • elkészíti és folyamatosan aktualizálja a szolgáltatói körre vonatkozó felügyeleti kockázatértékelését;

 • a felügyeleti jogkör ellátása során ellenőrzéseket végez a helyszínen vagy iratbekérés formájában;

 • jogsértés esetén eljárást indít és joghátrányt alkalmaz a szolgáltatókkal szemben;

 • a jogsértést megállapító határozatokat közzéteszi a Kormányhivatal honlapján;

 • elkészíti és aktualizálja a szolgáltatók részére készült, a Kormányhivatal szakmai honlapján található segédanyagokat valamint a pénzmosás megelőzéséről szóló mintaszabályzatokat;

 • részt vesz a kockázatértékelés elkészítésére kötelezett szolgáltató vezetője vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy Pmt. szerinti oktatásában;

 • elvégzi a nemesfém tárgyak fém – illetve egyéb - jellel történő ellátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően;

 • gondoskodik a hitelesítő eszközök, valamint a hatóság eljárása során vizsgált és a birtokában lévő nemesfémtárgyak biztonságos tárolásáról és megőrzéséről;

 • eseti fémjelzés, - illetve névjelzés alól való felmentési engedélyeket ad;

 • elvégzi a magánügyfelek fémjelzési kérelmeinek elbírálását szakmai szempontok alapján;

 • működteti a fémjelzéshez kapcsolódó ügyviteli - és munkafolyamatokat;

 • működteti a nemesfémtárgyak kezelésének logisztikai rendjét;

 • kezdeményezi a hitelesítő és vizsgáló eszközök szükség szerinti cseréjét illetve azok beszerzését;

 • kezdeményezi a fémjelzési terület működésével összefüggő anyagok, eszközök beszerzését;

 • elkészíti a lézer névjel elektronikus adatát;

 • elvégzi a vonatkozó előírások alapján a nemesfém tárgyak homogenitás vizsgálatát és mintavételezését;

 • képviseli a hatóságot a nemzetközi szakmai fórumokon.

Rovatszerkesztő:

Értékes László
                                                           

Telefon:  +36 1 4585-667
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail: npfo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-07-16