PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2011. évi CXII. törvény 1. melléklet alapján:

II/4.  Az adat megnevezése: Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Adat megnevezése

Adat

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén
a ténylegesen eljáró szerv neve

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervből és országos illetékességű első fokú igazgatási szervekből áll.

  • Első fokú közigazgatási hatósági eljárásbanhaditechnikai és exportellenőrzési hatóság, a kereskedelmi hatóság, a nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatóság, a piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóság, valamint a metrológiai hatóság jár el.
  • Másodfokú eljárásban: a Hivatal központi szerve jár el szakhatóságként.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén
a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Országos illetékesség

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok felsorolása

A hatósági ügyekben a jogszabályokban meghatározott dokumentumok és mellékletek az irányadóak.

 

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím
(postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Központi ügyfélfogadás (MKEH székhelye)

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Ügyfélfogadás: Hétfő-Csütörtök:8.30-16.00
                         Pénteken: 8.30-.13.00 

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság ügyfélszolgálat elérhetősége (MKEH telephelye)

Cím: 1089 Budapest,  Bláthy Ottó u. 3-5.

Ügyfélfogadás:  Hétfőtől – Csütörtökig:
                                 délelőtt:    8.00- 12.00
                                 délután:  13.00- 15.00   
                           Pénteken:        8.00-12.00

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

 *A jogszabály szerinti eltérő ügyintézési határidőkről az egyes hatóságok ügyleírásainál talál információt.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

*Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályokról, ügyek intézését segítő útmutatókról, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásokról, ügyintézési határidőkről.

A hatóságok eljárási szabályaira, ügymeneteire vonatkozó információk megtalálhatóak - a linkekra kattintva-  a bejövő oldalon a bal oldali menürendszer osztály és ügy típus bontásokban.

Vissza az előző oldalra 
 

Az utolsó módosítás dátuma: 2016-05-09