PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Főosztályok tevékenységei

A Főosztály főbb szakmai tevékenysége a külkereskedelmi államigazgatási, a hadiipari gyártás- és szolgáltatás - felügyeleti hatósági, egyes kereskedelmi, piacfelügyeleti, közraktározás - felügyeleti, nemesfém-vizsgáló és –hitelesítő hatósági, valamint mérésügyi hatósági és műszaki biztonsági hatósági feladatok ellátása.

A szervezeti egységek feladatait a szervezeti és működési szabályzata -> SZMSZ  részletezi.


A Hivatal tevékenysége

(1) Az EU nemzeti hatóságaként ellátja az Unió közös kereskedelempolitikájának hazai végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

(2) Részint a hazai, részint pedig az EU jogszabályok alapján ellátja az EU és hazánk kül- és biztonságpolitikájával összefüggő haditechnikai, valamint a kettős felhasználású termékek külkereskedelmével kapcsolatos összes engedélyezési és ellenőrzési feladatot, és a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat. Kijelölt nemzeti hatóságként felügyeli, ellenőrzi a kábítószer-prekurzorok forgalmazását, továbbá a közrend, a közbiztonság és egyes oltalom alá eső állatok, növények védelme érdekében export - import engedélyezési feladatokat lát el.

(3) Állami mérésügyi feladatokat lát el, fenntartja az Országos etalonokat, biztosítja azok nemzetközi egyenértékűségét, és kalibrálással gondoskodik a törvényes mértékegységek hazai továbbszármaztatásáról.  Kiadja a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedélyét, az EU-ban nem szabályozott mérőeszköz fajták  esetén típusvizsgálatot végez, valamint  EK megfelelőség-értékelésre bejegyzett testület.  Ellátja a mérőeszköz hitelesítést végző Kormányhivatalok  szakmai irányítását, és  néhány speciális  mérőeszköztípus hitelesítését végzi országos hatáskörrel.

(4) A Hivatal műszaki-biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében a műszaki-biztonsági követelmények megtartása érdekében engedélyezési és hatósági ellenőrzési hatósági jogkört gyakorol. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági szakigazgatási szerveinek tevékenységével összefüggésben szakmai irányítói feladatokat lát el a mérésügy, a műszaki biztonság és – egyes sajátos építményfajták esetében – az építésügy területén.

(5) Hazai jogszabályok alapján ellátja a kereskedelem, idegenforgalom és közraktározás területén a vállalkozások piacra lépésével összefüggő jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos (engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési, felügyeleti) hatósági igazgatási feladatokat.

(6) Hazai és EU jogszabályok alapján ellátja a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatát, hitelesítését és nemesfémtartalmuk tanúsítását. Elvégzi a nemesfém tárgyak és termékek fémjelzésére, valamint kereskedelmére vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának hatósági ellenőrzését. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával összefüggésben kereskedelmi hatóságként felügyeli a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőket.

(7) Piacfelügyeleti feladatkörében ellenőrzi, hogy az egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékek, készülékek, berendezések, rendszerek valamint a kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközök kielégítik-e az irányadó külön jogszabályokban foglalt alapvető védelmi követelményeket, szükség esetén szankciókat alkalmaz.

 

Vissza az előző oldalra

Az utolsó módosítás dátuma: 2017-01-31