PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Budapest Főváros Kormányhivatala » hatósági ellenőrzési terv és ellenőrzési jelentések

Országos hatósági ellenőrzési terv és ellenőrzési jelentések

2015. április 1-jét megelőzően a fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainak szakmai irányítását az MKEH látTa el a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. §-a tartalmazTa a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei által végzett hatósági ellenőrzések tervezésének és kiértékelésének részletes szabályait.

A rendeletben foglaltak alapján az MKEH az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos ellenőrzési tervet készített a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok által lefolytatandó hatósági ellenőrzések vonatkozásában és gondoskodott annak az MKEH honlapján történő közzétételéről.A területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok az MKEH által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készítették el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hatósági ellenőrzési tervüket az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.

Az ellenőrzések lefolytatását követően az MKEH az ellenőrzési időszakot követő 60. napig a beérkezett ellenőrzési jelentések beépítésével elkészítette a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok szerinti bontásban, és gondoskodott annak a honlapján történő közzétételéről.

2015. április elsejétől a fent említett szakmai irányítói feladatokat a nemzetgazdasági miniszter látja el a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben foglalt részletes szabályok szerint. A jogszabály értelmében a szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium (NGM) honlapján történő közzétételéről. A fővárosi és megyei kormányhivatal a Ket. szerinti ellenőrzési jelentését elkészíti, és megküldi a szakmai irányító miniszternek az ellenőrzési időszakot követő 30. napig. A szakmai irányító miniszter az ellenőrzési időszakot követő 60. napig a beérkezett ellenőrzési jelentések alapján elkészíti a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és hatásköri bontásban, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium (NGM) honlapján történő közzétételéről. 


ELLENŐRZÉSI TERVEK

2016. évi

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok 2016. évi országos hatósági ellenőrzési terve

2015. évi

 

2014. évi

 

2013. évi

 


ELLENŐRZÉSI JELENTÉSEK

2014. évi

Beszámoló a fővárosi és megyei kormányhivatalok területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai által a 2014. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

2013. évi

Beszámoló a fővárosi és megyei kormányhivatalok területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről


Az utolsó módosítás dátuma: 2016-02-26