Idegenforgalom

 

Tájékoztatás és adatlap
a vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozók október 31-i kötelezettségének teljesítése kapcsán....


FELHÍVÁS
 

2012. október 31-éig teljesítendő 

IGAZOLÁSI / ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan Vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozók részére!
 

Utazásszervezői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás rendelkezik a jogszabályban meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal! A vagyoni biztosítékra vonatkozó előírásokat az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) tartalmazza.

Ennek értelmében a vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozók 2012. október 31-éig kötelesek a tevékenységükhöz kapcsolódó 2013. évre érvényes vagyoni biztosítékaik meglétét igazolni a vonatkozó okiratoknak, nyilatkozatoknak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal felé történő megküldésével.

A kötelezettség teljesítéseként csak olyan vagyoni biztosíték fogadható el, amelynek lejárati dátuma legalább 2013. december 31-re vonatkozik, így a 2012. év során – különösen az induló vállalkozások által – igazolt ezen lejárati időpontot el nem érő biztosíték nem megfelelő.

A Hivatal az érintett utazási vállalkozások részére postai úton NEM KÜLD tájékoztató levelet és adatlapot.

 A 2013. évi vagyoni biztosíték igazolásához kapcsolódó nyilatkozatok innen letölthetőek:

adatszolgáltatás adatlapja odt. formátumban, pdf. formátumban tölthető le. A kitöltési útmutató itt érhető el!

 

A szükséges okiratokat, nyilatkozatokat a Hivatal alábbi elérhetőségein keresztül lehet benyújtani legkésőbb 2012. október 31-ig.

 

Postai úton: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.

Személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálatán, címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

 

Ügyfélfogadás rendje: hétfőtől-csütörtökig:       8:30-16:00
                               pénteken:                     8:30-13:00

 

 

Elektronikus ügyintézés szabályai szerint: A kapcsolódó e-nyomtatványt a http://mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat/eNyomtatvanyok oldal végén az „Adatszolgáltatások” fejezetnél találja MKEH 207 számmal, kitöltési útmutatóval. /Az elektronikus ügyintézésről a http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat elérhetőségen tájékozódhat./

 

Az e-mailen történő adatszolgáltatás nem minősül elektronikus ügyintézésnek, kérjük, hogy e-mailen NE KÜLDJENEK adatokat!

Az igazolási/adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos további kérdéseikkel az alábbi ügyintézőkhöz fordulhatnak, akik készséggel válaszolnak Önöknek (az utazási vállalkozás kezdőbetűje szerinti alfabetikus sorrendben):

A - Et

Nyerges Márton

4585-544

Eu - Lh

Wittek Viktória

4585-566

Li – P

Nagy Viktorné

4585-543

Q – Zs (számmal kezdődő  irodák is)

Keszthelyiné Devecsai Éva

4585-540

Figyelem!

A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség megszegése, a hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentés tétele, nem határidőben történő teljesítés, jogkövetkezmény(ek) alkalmazását vonja maga után. (R. 11. §, valamint a R. 11/A. §)

2012. október 8.
Vissza