Idegenforgalom

 

Fogyasztói tájékoztatás

a www.bomextravel.com internetes oldalon kínált utazási szolgáltatások kapcsán

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság Idegenforgalmi Osztályához (továbbiakban: MKEH) a www.bomextravel.com cím alatt tevékenykedő vállalkozás vonatkozásában több jelzés is érkezett engedély nélkül folytatott utazásszervezői tevékenység gyanúja miatt.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 6/F. § rendelkezései értelmében utazásszervezői tevékenység csak a kereskedelmi hatóságként eljáró Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) engedélyével folytatható.

Az MKEH által az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásban „bomextravel” megnevezésű utazási vállalkozás nem szerepel.

A bejelentések kapcsán indult hatósági ellenőrzések során a szolgáltatást nyújtó vállalkozó tevékenysége a hatóság rendelkezésére álló eszközökkel nem volt felderíthető.

A szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódóan az internetes oldalon közzétett elérhetőségeken az érintett szolgáltatást kínáló vállalkozó nem érhető el, ezáltal a kínált utazási ajánlatok tényleges nyújtása nem igazolható.

Email címre küldött megrendelésekre a szolgáltató nem reagál. A közzétett telefonszámon előfizető nem kapcsolható. A nevesített III. kerületi címen ügyfélforgalomra alkalmas utazási szolgáltatásokat kínáló üzlethelyiség nem található.

Tekintettel arra a tényre, hogy az internetes oldalon közzétett utazási ajánlatok üzletszerű kereskedelmi tevékenység keretében történő nyújtására – a rendelkezésünkre álló információk alapján – a szolgáltatónak nincsen engedélye, valamint figyelemmel arra a körülményre, hogy a szolgáltató kiléte nem állapítható meg, felmerült a Btk. 318. §-ában megfogalmazott csalás tényállás teljesülésének lehetősége is. Ennek kapcsán tájékoztattuk Budapest III. Ker. Rendőrkapitányságának vezetőjét a hatósági vizsgálatunk által feltárt adatokról és bizonyítékokról, továbbá kértük az ügy kivizsgálását: az utazási vállalkozó valódi kilétének feltárására és az utazási szolgáltatás tényleges végzésének megállapítására irányuló vizsgálat lefolytatását.

Az MKEH az ismertetett ügy kapcsán nyomatékosan ajánlja a Tisztelt Utasoknak, hogy utazásaik során, választási döntésük meghozatalánál az engedéllyel rendelkező, az MKEH – honlapján is megtekinthető nyilvántartásban szereplő utazási vállalkozók ajánlatait, kínálatait vegyék figyelembe.

A lista az alábbi linken elérhető:

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/tevekenyseg/nyilvantartasok

Az MKEH engedélyével nem rendelkező, illegálisan működő utazási vállalkozók, vállalkozások szolgáltatásainak igénybevétele magában rejti azt a kockázatot, hogy az utazással kapcsolatos bárminemű probléma, esetleges kár következményei teljes egészében az utast terhelik.

Budapest, 2012. szeptember 18.

 

                                                                       Békési Tamás

                                                              főosztályvezető-helyettes

2012. szeptember 24.
Vissza