Kereskedelem

 

Tájékoztató egyes kiviteli, behozatali előírások változásáról

  

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a 441/2013. (XI.20.) Korm.rendelet 15. §-a alapján 2013. november 28-i hatállyal módosul az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt, vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.).

Fontosabb változások:

 

A módosított R. 2013. november 28-ától kezdődő hatállyal már nem írja elő a 93 KN szám alá tartozó, haditechnikai terméknek nem minősülő polgári használatú kézi lőfegyverek, fegyverek, ezek alkatrészei, tartozékai, részegységei, lőszerei, töltényei harmadik országok viszonylatában történő behozatalához, kiviteléhez, reexportjához a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban: MKEH) engedélyét. Ezen áruk vonatkozásában a R. szerinti  import, reexport tevékenységi engedélyezés is egyidejűleg megszűnik.

 

A R. alábbi pontjai hatályukat vesztik:

a)    1. melléklet 1.3 pontja

b)    2. melléklet 3. pontja és

c)    3. melléklet 4. pontja

 

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a 93 KN szám alá tartozó közbiztonságra különösen veszélyes eszközök (pl. kardok, tőrök, airsoft fegyverek, gázspray) vonatkozásában a nem közösségi áruk behozatali és reexport tevékenysége továbbra is az MKEH Kereskedelmi Hatósága által kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető (R. 1. melléklet 1.4 pont), valamint a nem közösségi áruk behozatali szállításaihoz az import engedélykötelezettség továbbra is fennmarad (R. 3. melléklet 3. pont), mely esetben a jövőben szintén az MKEH Kereskedelmi Hatósága jár el.
 
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a polgári felhasználású lőfegyverek, lőszerek, alkatrészek, lőszerelemek Magyarország területére történő behozatalához, innen irányuló kiviteléhez a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény és a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004.(VIII.31.) Korm.rendelet alapján a rendőrhatóság engedélye szükséges.
2013. november 22.
Vissza