Kereskedelem

 
Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk a kábítószer-prekurzorokkal tevékenységet végzők figyelmét a jogszabályok 2013. december 30-tól hatályos módosulására.
1. Európai Unión belüli forgalom vonatkozásában: az Európai Parlament és a Tanács 1258/2013/EU rendelete (2013. november 20.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2004. február 11.) módosításáról
Főbb változások:
  1. a fogalommeghatározások köre új fogalommal, a „felhasználó” fogalmával bővült;
  2. az 1. kategóriába tartozó anyagok listájára egy új anyag került, az alfa-fenilacetoacetonitril, (KN-kód) 29269095, (CAS-szám) 4468-48-8;
  3. Az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó ecetsavanhidrid a 2A. alkategóriába került besorolásra, míg a többi 2. kategóriába tartozó anyag a 2B. alkategóriába került. Ezzel összefüggésben 2015. július 1-jétől kezdődően a 2A. alkategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyag – ecetsavanhidrid – birtoklását megelőzően nyilvántartásba vételi bejelentést kell tenni mind a felhasználóknak, mind a forgalmazóknak. Az eddigi szabályozás szerinti 100 liter küszöbmennyiség továbbra is érvényben marad erre az anyagra;
  4. a Bizottság létrehozza a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisát, amelybe többek között az engedélyt szerző és nyilvántartásba vett gazdasági szereplők és felhasználók adatai is rögzítésre kerülnek.
 
2. A Közösség és a harmadik országok közötti kereskedelemvonatkozásában: az Európai Parlament és a Tanács 1259/2013/EU rendelete (2013. november 20.) a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és a harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletet módosításáról.
 
Főbb változások:
  1. az 1. kategóriába tartozó anyagok listájára egy új anyag került, az alfa-fenilacetoacetonitril, (KN-kód) 29269095, (CAS-szám) 4468-48-8;
  2. a melléklet kiegészül a 4. kategóriával: ide tartoznak az efedrint vagy annak sóit tartalmazó gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények (KN-kód 3003 40 20, 3004 40 20) és a pszeudo-efedrint vagy annak sóit tartalmazó gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények (KN-kód 3003 40 30, 3004 40 30);
  3. a 4. kategóriába tartozó gyógyszerek Unió vámterületén kívülre történő bármely kiviteléhez is kiviteli engedély szükséges, ami a kivitel előtti értesítést követően adható meg.;
  4. a létrehozott kábítószer-prekurzorok európai adatbázisába többek között az engedélyt szerző és nyilvántartásba vett gazdasági szereplők adatai is rögzítésre kerülnek.
 
A fenti jogszabályok lehetőséget adnak a tagállamoknak arra, hogy a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatban illetékes hatóságaik számára lehetővé tegyék, hogy információt gyűjthessenek, telephelyekre léphessenek be, szállítmányokat tarthassanak vissza illetve foglalhassanak le az EU területén annak megakadályozása érdekében, hogy ezeket az anyagokat kábítószerek, vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására használhassák fel.
1259/2013/EU rendelet rendelkezik továbbá arról, hogy az egyes tagállamok illetékes hatóságai a jegyzékben nem szereplő anyagokat tartalmazó szállítmányoknak az Unió vámterületére való bejuttatását, illetve onnan való kijuttatását megtiltják, ha elegendő bizonyíték van arra, hogy azokat kábítószerek, vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánták.
Az Európai Bizottság felhatalmazást kapott egyebek mellett a jegyzékben szereplő anyagok körének szükség szerinti további változtatására is.
 

Budapest, 2013. december 17.                                                  

 

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi Hatóság

2013. december 17.
Vissza