Metrológia

 

140 éves a magyar mérésügy

Metrológiai Világnap

2014. jeles év a hazai és a nemzetközi metrológiában. Több kerek évforduló is esik erre az évre.

140 évvel ezelőtt, az 1874. évi VIII. törvénycikk 1874. április 20-án emelte jogerőre a méterrendszer bevezetését Magyarországon. Ezt tekintjük az egységes, modern magyar törvényes metrológia születésnapjának. Még ebben az évben megalakultak a törvényhatóságok irányítása alatt működő mértékhitelesítő hivatalok, melyek tevékenysége a Magyar Királyi Állami Központi Mértékhitelesítő Bizottság műszaki felügyelete alatt állt. Ezzel egységes állami irányítás és ellenőrzés alá kerültek a korábban meglehetős önállósággal rendelkező megyei mértékhitelesítő intézetek.

10 éve, a Metrológiai Világnap keretében emlékezünk meg arról, hogy 1875. május 20-án Párizsban aláírták a Méteregyezményt. Az Osztrák-Magyar Monarchia képviseletében gróf Apponyi Rudolf párizsi nagykövet látta el kézjegyével a 17 aláíró egyikeként az egyezményt.

A 2014. évi Metrológiai Világnap a globális energia-kihívásról szólt. E jeles napot a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal is szeretette volna emlékezetessé tenni, ezért intézményünk ez alkalomból két szimpóziumot szervezett. A május 20-i eseményen a Metrológiai Hatóság munkatársai tartottak előadásokat a tudományos és az ipari metrológia tárgykörébe tartozó kérdésekben, a hónap végén pedig a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai munkatársainak részvételével kerül áttekintésre a törvényes metrológia témaköre.

Idén még egy jubileumi esemény lesz novemberben, a CGPM (a Méteregyezmény általános konferenciája) 25., ünnepi ülése.

Ezúton is gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk a metrológiáért tenni akaró, a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása érdekében tevékenységet végző munkatársaknak mind az MKEH és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, mind a méréseket végző egyéb hazai szervezetek vonatkozásában.

2014. május 29.
Vissza