Mezőgazdaság

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Bizottság a 26/2015/EU Végrehajtási rendeletében közzétette a 416/2014/EU rendelet által a 09.4308 tételszám alatt megnyitott Ukrajnából származó kukorica vámkontingensre alkalmazandó elosztási együtthatót, amely a 2015. január 1. és 2015. január 2. között benyújtott a behozatali engedély iránti kérelmekre vonatkozóan 7,385870%.

A 416/2014//EU bizottsági rendelet) 2015.január 1-jétól 2015. december 31-ig terjedő időszakra vámkontingenst nyitott meg (09.4308 tételszámmal) 400 000 tonna kukorica Ukrajnából történő behozatalára. 
A 26/2015/EU Végrehajtási rendelet értelmében a folyó kontingensidőszakra a 2015. január 2-tól az engedélyek kibocsátása felfüggesztésre került.
2015. január 9.
Vissza