Haditechnika

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2015. március 31-én megjelent a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosításáról szóló 80/2015. (III. 31.) Korm. rendelet, amely 2015. április 3-tól hatályos. A jogszabályi változás fontosabb elemeiről a tovább gombra kattintva kaphatnak bővebb információt.

(I.) A Korm. rendelet adatszolgáltatásokkal foglalkozó IV. fejezetének 22. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

 

(6) A vállalkozások a kiszállításra és beérkezésre vonatkozó általános, globális és egyedi forgalmi engedélyeik alapján történő szállítás esetén a

- szállítás megkezdésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal kötelesek azt

- a tervezett útvonallal

- és közúti szállítás esetén a szállító jármű rendszámával együtt,

- a vonatkozó engedély számára hivatkozással írásos formában bejelenteni az eljárás tekintetében területileg illetékes behozatali, illetve a kiviteli vámhivatal részére.

Az így bejelentett adatokban bekövetkező változásokat a vállalkozások soron kívül kötelesek jelezni az eljárás tekintetében területileg illetékes behozatali, illetve a kiviteli vámhivatal részére.

 

A gyakorlatban a fentiek azt jelentik, hogy az EU-n belüli szállításokat a vámhatóság már nem ellenőrzi, így az EU-n belüli szállítások esetében az engedéllyel és az áruval már nem kell megjelenni az illetékes vámhivatalnál. Ezen kötelezettség helyébe bejelentési kötelezettség lép, amelyhez kérjük az alábbi formátumot használják.

 

Kérjük, hogy a fenti formátumban megírt e-mailt küldjék el a transzfer eljárás lefolytatása szerint illetékes vámszerv részére. Ha a bejelentett adatokban változás következik be, azt ugyanennek a vámhivatalnak szükséges bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Korm. rendelet értelmében bírsággal sújtható.  

 

AZ EU-N KÍVÜLI SZÁLLÍTÁSOKAT A VÁLTOZÁS NEM ÉRINTI.

 

 

(II.)    Frissült a Korm. rendelet 1. sz. mellékletét képező ML (Military List), azaz az Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzéke. 

 

(III.)  A bróker engedély kérelemhez Államilag Megerősített Végfelhasználói Nyilatkozatot vagy Nemzetközi Import Igazolást vagy a fogadó állam illetékes hatósága által kiállított beviteli engedély másolatát kérheti a Hatóság. .

 

A Korm. rendelet változásait részletesen - sárga színnel kiemelve - az alábbi linkre kattintva ismerhetik meg.

 

Kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre!

2015. április 2.
Vissza