Piacfelügyelet

 
Veszélyes rönkvágó szalagfűrész forgalomba hozatalának megtiltása

Az Európai Bizottság 2015. július 2-án határozott arról, hogy indokolt a Hammars vedklipp 5,5 hk és Hammars vedklipp 7,5 hk típusú rönkvágó szalagfűrészek forgalomba hozatalának megtiltása.
A Bizottság kimondta, hogy indokolt a svéd hatóságok által meghozott intézkedés, melyben megtiltják a Hammars Verkstad AB (Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svédország) által gyártott Hammars vedklipp 5,5 hk és Hammars vedklipp 7,5 hk  típusú rönkvágó szalagfűrészek forgalomba hozatalát.

Az intézkedés meghozatalának oka az volt, hogy a rönkvágó szalagfűrészek nem felelnek meg a 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.1.2. (A biztonság beépítésének alapelvei) és 1.3.7. (A mozgó részekkel kapcsolatos veszélyek) pontjaiban foglalt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, ugyanis a gépek nincsenek ellátva a mozgó részeket fedő védőburkolattal vagy védőberendezésekkel, ami kockázati forrás. A megfelelési hiánya súlyos kockázatot jelent a gépet használók testi épségére nézve.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság tudomása szerint a terméktípus Magyarországon nem került forgalomba hozatalra.
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság
2015. július 7.
Vissza