MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Mezőgazdasági termékek

Kategória: Fő-oldal » Kereskedelmi Osztály » Mezőgazdasági termékek


Hol találom meg az AGRIM engedélyhez szükséges kérelem nyomtatványokat?

Az AGRIM engedély kérelem nyomtatványok elérhetők és letölthetők az MKEH honlapjáról az alábbi linkeken: http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng
http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok


Mire szolgál a biztosíték?

Az AGRIM kérelmezéshez tartozó biztosíték annak szavatolása, hogy egy meghatározott import kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a mulasztó fél (az engedély jogosultja) megfizet egy pénzösszeget, vagy – garancia- és kezesség vállalás esetén – az MKEH azt behajtja.


Hogyan kell kiszámolni a biztosíték összegét?

A kérelmező a biztosítékot forintban köteles teljesíteni. Az EU rendeletei a biztosíték mértékét euróban határozzák meg, ezért az adott kérelemre vonatkozóan az euróban kiszámított biztosíték összegét az Európai Központi Bank (EKB) árfolyamával át kell számítani forintra, és ezt az összeget kell készpénzben, bankgarancia vagy készfizető kezesség formájában letétbe helyezni. A biztosíték összegének forintban történő meghatározásánál a kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyammal kell számolni. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában kerülnek közzétételre)


Hogyan kapom vissza a letétbe helyezett kérelmezési biztosítékot?

A biztosíték teljes összege visszajár az engedélyesnek, amennyiben a kötelezettsé-geinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.
Részleges, késedelmes vagy nem teljesített behozatal esetén a biztosíték részben vagy teljes mértékben visszatartásra kerül..
Amennyiben a visszatartandó összeg nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő forint összeget, az MKEH a biztosíték visszatartásától eltekint.


Mi számít az AGRIM engedélyezés szempontjából harmadik országból történő behozatalnak?

Az Európai Unió tagországain kívüli országokból történő behozatal. Az Európai Unió tagországainak listája az alábbi linken érhető el: http://europa.eu/about-eu/countries/index_hu.htm


Mi a különbség az AGRIM monitoring és a vámkontingens engedély között?

 

Monitoring kérelem  Vámkontingens igénybevételére vonatkozó AGRIM engedély kérelem
Bármely tagországban letelepedett természetes, vagy jogi személy székhelyétől függetlenül bármely tagország illetékes hatóságához benyújthatja. Kizárólag a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hatóságához nyújtható be a kérelem.
A kérelmek befogadása folyamatos. A kérelem benyújtása csak a vonatkozó rendeletben megjelölt időpontban lehetséges.
A kérelem benyújtás a nincs feltételhez kötve. A kérelem benyújtása feltételhez kötött.
A kérelmezhető mennyiségnek nincs felső határa. A kérelmezhető mennyiség rendeletben meghatározott.
Az illetékes hatóság saját hatáskörében bírálja el. EU Bizottság bírálja el a beérkezett kérelmek függvényében.
Az engedélyek kibocsátása folyamatosan történik. Az engedélyek kibocsátása rendeletben meghatározott időpontban történik.
Vámkedvezmény igénybevételére az AGRIM engedély önmagában nem jogosít. Az AGRIM engedély vámkedvezmény igénybevételére jogosít.

 


Mekkora vámkontingens kvótája van Magyarországnak?

A meghirdetett kontingensekben szereplő és kérelmezhető mennyiségek az összes uniós tagállamra vonatkoznak, a kontingensek mennyiségei nincsenek tagországokra lebontva.


Mi az Eur-Lex?

Az Európai Unió hivatalos lapja. Az alábbi linken érhető el: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Itt megtalálható:
• az uniós joganyag (uniós szerződések, irányelvek, rendeletek, határozatok, egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok stb.),
• előkészítő jogi aktusok (jogalkotási javaslatok, jelentések, zöld és fehér könyvek stb.),
• az EU esetjoga (ítéletek, végzések stb.),
• nemzetközi megállapodások,
• EFTA-dokumentumok,
• egyéb nyilvános dokumentumok.