MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

A kivitel, behozatal engedélyezése az 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet alapján

Kategória: Fő-oldal » Kereskedelmi Osztály » A kivitel, behozatal engedélyezése az 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet alapján


Az 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet 1. mellékletében szereplő valamennyi áru behozatalához, kiviteléhez, reexportjához szükséges-e Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által a nevezett rendelet alapján kiadott tevékenységi engedély?

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet (R.) 1. melléklet 1. pontjának címe szerint az 1.1., 1.2. és 1.4. pontokban meghatározott nem közösségi áruk - radioaktív anyagok, robbanóanyagok és pirotechnikai termékek, külön jogszabály alapján közbiztonságra különösen veszélyesnek minősített eszközök - esetében csak behozatal és reexport esetében előírás a R. szerinti behozatali vagy azzal összefüggő reexport célú tevékenységekhez a Kormányhivatal tevékenységi engedélye.
A R. 1. mellékletében szereplő áruk közül behozatali, reexport és kiviteli tevékenységi engedély az 1. melléklet 2.1. pontjában szereplő áruk: a biztonsági papírok szállítását megelőzően szükséges; az előírás bármely viszonylatban, közösségi áruk behozatalára, kivitelére, reexportjára is vonatkozik.


A tevékenységi engedélyezési eljárás esetében hány nap az ügyintézési határidő?

Az ügyintézési határidő 21 nap - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § szerint, hiánytalan kérelem esetén. A hivatkozott jogszabályhely szerint az ügyintézési határidőbe - egyebek között - nem számít be a szakhatósági állásfoglalás ügyintézési határideje (jelenleg 15 nap.)


Mennyi a tevékenységi engedélyezési eljárás illetéke?

Az első fokú államigazgatási eljárásban a mindenkor hatályos általános tételű eljárási illeték - jelenleg 3.000 Ft, - megfizetését kell igazolni.
A tevékenységi engedélyezési eljárás illetékének megfizetése történhet készpénz-átutalási megbízás útján (postai csekk a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számlájára 10032000-01012107), vagy banki átutalás útján, a Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett 10023002-00299592-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás (pl. behozatali tevékenységi engedélykérelem és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez az átutalás igazolásának másolt példányát csatolva).


A tevékenységi engedélykérelem benyújtása kötelezően űrlapon történik?

A tevékenységi engedélykérelmekhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve. A levél formátumú kérelmeknek az 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet 5. melléklete 1. pontjában részletezett adatokat és 2. pontjában nevezett mellékleteket kell tartalmazniuk.
Részletes tájékoztató a korábbi MKEH honlapján a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes oldalon található.


A szállítási (forgalmi) engedélykérelmek benyújtásához van-e formanyomtatvány rendszeresítve?

Az 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet (R.) 3. § (2) bekezdésében előírt szállítási engedély iránti kérelmeket a R. 6. mellékletében meghatározott űrlapon kell a Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához benyújtani. A kérelem űrlap a www. mkeh.gov.hu honlapról kitölthető.
Elektronikus úton történő kérelmezéskor az MKEH008 nyomtatványt kell alkalmazni.


Mennyi az engedélyezési eljárás illetéke a szállítási kérelmek esetében?

A behozatal 15.000,- Ft, a kivitel (reexport) illetékmentes eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XVIII. Címének 2. pontja, illetve 33. § (2) bekezdés 27. pontja alapján.
A behozatali (szállítási) engedélyezési eljárás illetékének megfizetése történhet készpénz-átutalási megbízás útján (postai csekk a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számlájára 10032000-01012107),
vagy banki átutalás útján, a Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett 10023002-00299592-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték”, az eljárás (pl. behozatali engedélykérelem) és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez az átutalás igazolásának másolt példányát csatolva, vagy - a megfelelő feltételek teljesülése esetén - bankkártyás (VPOS) fizetéssel is.


Áruk behozatalára, kivitelére a R. 3. § (2) bekezdése alapján kiadott szállítási engedélyek felhasználhatók-e többszöri szállításra?

Az engedély – eltérő rendelkezés hiányában – többszöri szállításra is felhasználható az engedélyezett érvényességen belül a R. 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A biztonsági papírok esetében viszont az engedély csak egyszeri szállításhoz használható fel a R. 11. § (3) bekezdése szerint.


Szükséges-e engedély biztonsági papírok EU-n belüli szállításához?

Biztonsági papírnak minősülő áruk országhatárt átlépő szállításához bármely országba történő kivitelhez (reexporthoz) és bármely országból történő behozatalhoz szükséges a Kormányhivatal engedélye az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 4. melléklet 1. pontja alapján.