Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

Szűcs Árpád
osztályvezető

Telefon: +36 1 323-0621 

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt) végrehajtása érdekében rutin ellenőrzéseket végez a nemesfémes kereskedelmi egységekben;

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával (Pmt.) összefüggésben ellátja a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők, valamint a törvényben meghatározott mértékű készpénzfizetést elfogadó árukereskedők felügyeletét, jóváhagyja belső szabályzataikat, jogszabálysértés esetén javaslatot tesz az alkalmazandó joghátrányokra;

 • javaslatot dolgoz ki az egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek Pmt. ellenőrzésére, éves ellenőrzési terv alapján végzi az ellenőrzéseket;

 • elkészíti és aktualizálja a szolgáltatók részére készült, a hatóság honlapján lévő a pénzmosás megelőzéséről szóló minta-szabályzatokat;

 • a helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyvei alapján lefolytatja a szükséges hatósági eljárásokat;

 • elvégzi a nemesfém tárgyak fém – illetve egyéb - jellel történő ellátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően;

 • gondoskodik a hitelesítő eszközök, valamint a hatóság eljárása során vizsgált és a birtokában lévő nemesfémtárgyak biztonságos tárolásáról és megőrzéséről;

 • eseti fémjelzés, - illetve névjelzés alól való felmentési engedélyeket ad;

 • elvégzi a magánügyfelek fémjelzési kérelmeinek elbírálását szakmai szempontok alapján;

 • működteti a fémjelzéshez kapcsolódó ügyviteli - és munkafolyamatokat;

 • működteti a nemesfémtárgyak kezelésének logisztikai rendjét;

 • kezdeményezi a hitelesítő és vizsgáló eszközök szükség szerinti cseréjét illetve azok beszerzését;

 • kezdeményezi a fémjelzési terület működésével összefüggő anyagok, eszközök beszerzését;

 • elkészíti a lézer névjel elektronikus adatát;

 • elvégzi a vonatkozó előírások alapján a nemesfém tárgyak homogenitás vizsgálatát és mintavételezését;

 • képviseli a hatóságot a nemzetközi szakmai fórumokon;

Rovatszerkesztő:
Serczel Petra                                                            

Telefon:  +36 1 333-0147 
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-05-23