Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Hasznos információk » Internetes kereskedelem

Internetes kereskedelem

 

Tisztelt Ügyfeleink Tisztelt Vásárlók!
 

Interneten történő nemesfém tárgy (ékszer, befektetési arany, használati tárgy, stb...) vásárlást vagy megrendelést megelőzően győződjenek meg arról, hogy az értékesítő cégek feltüntették-e hirdetésükben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-a szerint kötelezően megadandó alábbi adatokat:

  • a szolgáltató nevét,
  • a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
  • a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
  • a szolgáltató nemesfémes tevékenységét engedélyező hatóság (Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság) megnevezését és elérhetőségi adatait, valamint az engedély számát,
  • ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
  • a nemesfém kereskedelmi szakma gyakorlásának körében:

a) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

b) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget,     illetve fokozatot megszerezte;

c) hivatkozást a szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.


Amennyiben a szolgáltató nem szerepel a hivatal honlapján közzétett, a nemesfémmel kereskedők nyilvántartásában és a honlapján nem tüntette fel a fent előírt adatokat, akkor vélelmezhető, hogy engedéllyel nem rendelkező - vagyis jogellenesen működő - vállalkozásról van szó. Kétség esetén forduljanak a Hatóság Nemesfém Engedélyezési Osztály Ügyfélszolgálatához.

Amennyiben a kötelező adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos jogsértést tapasztalnak, kérjük írásban jelentsék be azt a Hatóságnak.

 

További hasznos információkat a Hasznos tudnivalók menüpont alatt találhat

 


Rovatszerkesztő:
Csík István                                                            

Telefon:  +36 1 4585-669 
Fax:        +36 1 210-2171
E-mail: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 

Az utolsó módosítás dátuma: 2018-06-14