PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Vámeljárások

 


A forgalmi engedéllyel rendelkező vállalkozás köteles a behozatal/beérkezés és a kivitel/kiszállítás megtörténtét az illetékes vámszervvel igazoltatni.

Kivitel, és behozatal esetén a kiléptetés igazolásának a határállomáson kell történni!

Beérkezés és kiszállítás (transzfer eljárások, EU-n belüli árumozgások) esetén a vállalkozások a kiszállításra és beérkezésre vonatkozó általános, globális és egyedi forgalmi engedélyeik alapján történő szállítás esetén a

- szállítás megkezdésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal kötelesek azt

- a tervezett útvonallal

- és közúti szállítás esetén a szállító jármű rendszámával együtt,

- a vonatkozó engedély számára hivatkozással írásos formában bejelenteni az eljárás tekintetében területileg illetékes behozatali, illetve a kiviteli vámhivatal részére.

Az így bejelentett adatokban bekövetkező változásokat a vállalkozások soron kívül kötelesek jelezni az eljárás tekintetében területileg illetékes behozatali, illetve a kiviteli vámhivatal részére.

 

A gyakorlatban a fentiek azt jelentik, hogy az EU-n belüli szállításokat a vámhatóság már nem ellenőrzi, így az EU-n belüli szállítások esetében az engedéllyel és az áruval már nem kell megjelenni az illetékes vámhivatalnál. Ezen kötelezettség helyébe bejelentési kötelezettség lép, amelyhez kérjük az alábbi formátumot használják.

 

Kérjük, hogy a fenti formátumban megírt e-mailt küldjék el a transzfer eljárás lefolytatása szerint illetékes vámszerv részére. Ha a bejelentett adatokban változás következik be, azt ugyanennek a vámhivatalnak szükséges bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Korm. rendelet értelmében bírsággal sújtható.  

 

 

Eljárás tranzit engedélyek esetén

Az eljáró alsó fokú vámszerv a határátlépést igazolja, amely EU külső határán történő ki- és belépés esetén a határállomáson történik!

Tranzit ügylet esetén az áru Európai Unió belső határán történő kilépését a tranzit engedéllyel rendelkező vállalkozás köteles a szállítmány kilépését követő 5 napon belül a Hatóság részére írásos formában bejelenteni, s ezt követően az engedély eredeti példányát 15 napon belül megküldeni a Hatóság részére.

 

 

ÁLTALÁNOS FORGALMI ENGEDÉLY ALAPJÁN MEGVALÓSULÓ SZÁLLÍTÁSOK ESETÉN NEM SZÜKSÉGES FELKERESNI A VÁMSZERVEKET, A SZÁLLÍTÁS MEGTÖRTÉNTÉT AZ ÜGYFÉL ADATSZOLGÁLTATÁSÁBAN JELZI!


Az utolsó módosítás dátuma: 2015-06-30