BFKH » Sajtó

Friss hírek

Lovas turizmus

 
FELHÍVÁS LOVAS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
2014. december 31-ig teljesítendő
IGAZOLÁSI / ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettség

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 28.) ÖM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján 2013. szeptember 1-jén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) nyilvántartásában szereplő, már működő lovas szolgáltatóknak 2014. december 31-ig igazolniuk kell azt, hogy megfelelnek a megváltozott jogszabályi követelményeknek.

2014. december 31-ig a lovas szolgáltató vállalkozóknak az alábbi adatokat kell bejelenteniük az MKEH honlapjáról letölthető „Bejelentő Lap” kitöltésével az MKEH felé:
  1. A nyilvántartott (bejelentett) telephelyen működő lovarda elnevezését.
  2. A szolgáltatásba bevont, a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerinti azonosító számmal és ló-útlevéllel ellátott lovak felsorolását.
  3. Az előzőekben felsorolt lovak alkalmasságról szóló hatósági bizonyítvány számát.

 

A felhívás nem vonatkozik azon lovas szolgáltatókra, akik a fenti kötelezettséget 2014. év során akár június 30-ig, akár azt követően már teljesítették.

Bővebb információ és a „Bejelentő lap” letöltése:

A vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység csak a rendelet 1. mellékletében meghatározott alkalmassági szempontoknak megfelelő ló igénybevételével folytatható. Abban az esetben, amennyiben a bejelentett lovak alkalmassági vizsgáztatása még nem történt meg, a „Bejelentő Lapon” a hatósági bizonyítvány számára, és kiállításának dátumára vonatkozó rovatokat üresen kell hagyni. A NÉBIH tenyésztési hatósági jogkörében eljárva a lovas terápia, illetve a lovas turizmus országos szakmai szervezetének bevonásával elvégzi a lovak alkalmasságának vizsgálatát és annak eredményéről hatósági bizonyítványt fog kiállítani. A NÉBIH a hatósági bizonyítványt hivatalból megküldi mind a bejelentő, mind az MKEH részére.

Az igazolási és adatszolgáltatási kötelezettséget a lovas szolgáltató a „Bejelentő Lap” kitöltésével és az MKEH részére történő megküldésével teljesítheti. A szükséges okiratokat, nyilatkozatokat általánosságban az MKEH alábbi elérhetőségein tudja a lovas szolgáltató benyújtani legkésőbb 2014. december 31-ig:
 
Postai úton:  1534 Budapest BKKP, Pf: 919.
Személyesen a MKEH székhelyén, címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Nyitva tartás rendje: hétfőtől-csütörtökig:  8:30-16:00
                                 pénteken: 8:30-13:00

A felhívás nem vonatkozik azon lovas szolgáltatókra, akik a fenti kötelezettséget 2014. év során akár június 30-ig, akár azt követően már teljesítették.
Amennyiben 2014. december 31-ig a fentiek szerinti bejelentést az eddig nem teljesítő lovas szolgáltató továbbra sem teszi meg, az jogkövetkezményeket vonhat maga után! 

Amennyiben a lovas szolgáltató tevékenységét már nem folytatja, de ezt az MKEH felé korábban elmulasztotta bejelenteni, úgy azt is haladéktalanul pótolni szükséges írásban - az iraton 3.000,- Ft illetékbélyeg lerovásával!

Budapest, 2014. december 8.

 

2014. december 8.
Vissza