MKEH » Tájékoztató a Pmt. szerinti mintaszabályzatok módosulásáról

Tájékoztató a Pmt. szerinti mintaszabályzatok módosulásáról

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) felhívja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók figyelmét arra, hogy 2024. július 1. napján módosult a Pmt. és a módosítások a Pmt. szerinti mintaszabályzatba beépítésre kerültek.

A hatóság a honlapján elérhetővé tette a módosításokkal kiegészített mintaszabályzatokat a nemesfémmel kereskedő szolgáltatók, az árukereskedők és a kulturális javakat forgalmazó vagy azokat közvetítő szolgáltatók számára.

A mintaszabályzatok elérhetőek a https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/PmtUtmutato oldalon.

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató a jogszabályban, a felügyeletet ellátó szerv által kiadott útmutatóban vagy a belső rendjében - ideértve a 27. § szerinti belső kockázatértékelését is - bekövetkezett változást követően köteles harminc napon belül a belső szabályzatát felülvizsgálni és azt szükség esetén módosítani. Mindezekre tekintettel kérjük, hogy 2024. augusztus 6. napjáig dolgozzák át Pmt. szerinti belső szabályzatukat.

Az átdolgozott Pmt. szerinti belső szabályzatot a hatóságnak megküldeni nem kell, azt az üzletben szükséges tartani, és ellenőrzés esetén a hatóság rendelkezésére bocsátani. Az átdolgozott szabályzatokat a hatóság felügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi, és szükség szerint intézkedést alkalmaz a Pmt. szerinti belső szabályzat jogszabályoknak és a Pmt. céljának való megfelelés biztosítása érdekében. A jelenlegi jogszabály-módosítások következtében történő Pmt. szerinti belső szabályzat-átdolgozást bejelentés formájában sem kell a hatóság felé jelezni.

Az új szolgáltatóknak, illetve azon szolgáltatóknak, akik még nem rendelkeznek jóváhagyott belső szabályzattal, az MKEH032-es e-nyomtatvány (nemesfémmel kereskedők), az MKEH030-as e-nyomtatvány (árukereskedők) vagy az MKEH028-as e-nyomtatvány (kulturális javakat forgalmazókat vagy azokat közvetítők) mellékleteként szükséges benyújtani jóváhagyás iránt a Pmt. szerinti belső szabályzatukat.

Kérjük, hogy a jogszabályokban foglaltak végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.

Budapest, 2024. július 8.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

2024. július 8.
Vissza