MKEH » Idegenforgalom

Idegenforgalom

 

FELHÍVÁS

 1. május 31-éig teljesítendő

IGAZOLÁSI / ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan
utazásszervezői tevékenységet végző utazási vállalkozók részére!

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban R.) 8. § (6) bekezdése értelmében „az utazási vállalkozó köteles /…/ minden év május 31-éig a megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a Hivatalnak bejelenteni.”...

A R. 8. § (7) bekezdése értelmében” az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles ezen időpontig megfelelően igazolni.”

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. szerinti utazásszervezői tevékenységet végző vállalkozó 2024. május 31-ig köteles a 2023. évi, nemzetközi és/vagy belföldi (R. 8. § (3) bekezdés a), ill. b), c) pontok szerinti) utazásszervezői tevékenységéből származó tényleges értékesítési nettó árbevételének összegét Budapest Főváros Kormányhivatalának írásban bejelenteni.

Amennyiben a 2023. évi vagyoni biztosíték köteles tevékenység(ek)ből származó tényleges értékesítési nettó árbevétele meghaladja a 2024. évre igazolt vagyoni biztosítékának alapjául szolgáló árbevételét, úgy – szükség esetén – köteles a vonatkozó 2024. évi vagyoni biztosítékát a magasabb 2023. évi tényleges értékesítési nettó árbevétel alapján megemelni és azt megfelelően igazolni 2024. május 31-ig.

Az utazási vállalkozó a kötelezettségének az alábbiak 2024. május 31-ig történő megküldésével tehet eleget:

 • Nyilatkozat az utazási vállalkozó 2023. évi, nemzetközi és/vagy belföldi (R. 8. § (3) bekezdés a), ill. b), c) pontok szerinti) utazásszervezői tevékenységéből származó tényleges értékesítési nettó árbevételről.
 • o Szükség szerinti vagyoni biztosíték hozzáigazítási kötelezettség esetén:
   • A 2023. évi nettó árbevétel(ek) alapján megemelt 2024. évi vagyoni biztosíték igazolás(oka)t és amennyiben szükséges és külön kötvényen szerepel a „hazaszállítási” biztosítás (kötelező biztosítás vagy 2. pilléres biztosítás), úgy az érintett és megemelt összegű biztosítást igazoló irato(ka)t is meg kell küldenie.
   • Az utazási vállalkozó részéről a biztosító, hitelintézet felé - a biztosítási titok, ill. a banktitok alól - adott és az általuk elfogadott felhatalmazás (Amennyiben a korábban már igazolt vagyoni biztosítékához olyan felhatalmazást mellékelt, amelyen a szerződésszám feltüntetésre került, és a megemelt vagyoni biztosíték ugyanazon a szerződésszámon lett kötve, úgy ismételt felhatalmazást mellékelnie nem szükséges! Szintén nem szükséges felhatalmazást külön dokumentumként mellékelnie abban az esetben, amennyiben a biztosítási kötvény egyértelműen tartalmazza a vonatkozó felhatalmazás tényét és annak biztosító általi elfogadását (pl. záradék résznél))
   • A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről szóló rendelkezés.

A május 31-i adatszolgáltatást elsődlegesen email útján kérjük teljesíteni. Email útján csak az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető! A későbbiekben kérelmeket, bejelentéseket kérjük, hogy az előírt kapcsolattartási formában és ne emailen nyújtsanak be. Csak a májusi és az októberi adatszolgáltatásokat van lehetőségük email útján teljesíteni az adatszolgaltatas@bfkh.gov.hu email címre történő megküldéssel!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség megszegése, a hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentés tétele, vagy a határidőn túli teljesítés, jogkövetkezmény(ek) alkalmazását vonja maga után (R. 11. §-a, valamint a R. 11/A. §-a), ezért kérjük, hogy az adatlapot kitöltve mindenképp jutassa el a részünkre 2024. május 31. napjának végéig.

ADATLAP 2024. MÁJUS 31!

Hasznos információk az adatszolgáltatáshoz  

2024. április 29.
Vissza