MKEH » Tájékoztatás az előző lezárt év forgalmának bejelentéséről nemesfémmel kereskedők számára

Tájékoztatás az előző lezárt év forgalmának bejelentéséről nemesfémmel kereskedők számára

 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) és a 33/2017. (X. 26.) NGM rendeletben (a továbbiakban: Útmutató) foglaltaknak való megfelelés biztosításának elősegítése érdekében a következőkre:

- A Pmt. 27. § (4) bekezdése alapján az Útmutató szerint a kockázatértékelés elkészítése alóli mentességének alátámasztására a nemesfémmel kereskedő köteles a hatóság részére minden év május 31. napjáig az előző év nemesfém forgalmáról jelentést tenni, melyet az MKEH037 számú e-nyomtatványon tud megtenni.

- Az e-nyomtatvány elérhető a hatóság honlapján – www.mkeh.gov.hu -, az „E-nyomtatványok” menüpont alatt. A bejelentést elmulasztók esetében szankció kiszabására is sor kerülhet.

- A kockázatértékelés elkészítése alól abban az esetben mentesül a nemesfémmel kereskedő, ha nemesfém tárgyakkal történő kereskedelme során nem fogad el háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó értékben készpénzt egy ügyleti megbízás során, nem vásárol fel háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó értékben nemesfémet vagy azokból készült tárgyat, valamint a nemesfém értékesítésből származó előző éves bruttó árbevétele nem haladja meg az évi tízmillió forintot. Ezek együttes feltételek, mindhárom feltétel teljesülése szükséges a mentesüléshez.

A kockázatértékelés elkészítése alóli mentesség feltételeiről bővebb információkat ezen az oldalon találhat.

Budapest, 2024. február 27.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

2024. február 27.
Vissza