MKEH » ADATSZOLGÁLTATÁS 2023.OKTÓBER 31

ADATSZOLGÁLTATÁS 2023.OKTÓBER 31

 

Utazásszervezők
2023. október 31-i kötelezettségének teljesítése

Az utazásszervező vállalkozásoknak 2023. október 31. napjáig kell igazolniuk annak tényét, miszerint rendelkeznek a tevékenységükhöz kapcsolódó, 2024. naptári évre érvényes vagyoni biztosítékkal (szükség szerint nemzetközi ill. belföldi). Valamint ezen időpontig kell nyilatkozniuk a biztosíték rendszer alapjául szolgáló releváns árbevételi összegről, garantált szerződések kötéséről és charter járat igénybe vételéről is.

A kötelezettségüket az utazásszervezők akkor teljesítik megfelelően, ha megküldik 2023. október 31. napjáig az alábbiakat:

  • A 2024. teljes naptári évre érvényes vagyoni biztosítékot igazoló iratot (kötvény, bankgarancia, letéti szerződés)
  • Csatolják a biztosítási / banktitok alóli felhatalmazást mindkét fél által aláírva
  • Megküldik az internetes oldalunkról is letölthető adatlapon feltüntetett adatokat (árbevételek, utazási csomagoknak rész-e a személyszállítás, charter igénybe vétel, garantált szerződés, R. 8. § (9) kötelezettség tudomásul vétele, másolatban csatolt iratok eredetivel egyezősége) cégszerű aláírással.
  • A vagyoni biztosítási formák együttes alkalmazása esetén (pl.: letéti szerződés ill. bankgarancia + biztosítási szerződés) olyan megállapodást is küldenek, melyben rendelkezés történik a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről – amennyiben a vagyoni biztosíték szerződésekben nem kerül mindez egyértelműen meghatározásra –. (Csak akkor szükséges, ha a vagyoni biztosíték formákat vegyesen alkalmazva kerül igazolásra a szükséges mértékű biztosíték)

A kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatlap kitöltési útmutatóval, valamint egyéb hasznos információk az adatszolgáltatáshoz a linkeken letölthetőek!

Az adatszolgáltatást és a dokumentumok megküldését elsősorban email útján kérjük teljesíteni az adatszolgaltatas@bfkh.gov.hu email címre történő küldéssel, de lehetőség van személyes, postai, vagy e-ügyintézés útján történő beadásra is (elérhetőségek és részletek a www.mkeh.gov.hu oldalunkon olvashatóak).

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy csak az adatszolgáltatás teljesíthető emailen, kérelem, bejelentés email útján történő benyújtására továbbra sincsen mód, azt elsődlegesen az e-ügyintézés szabályai szerint kell előterjeszteniük.

A 2024. évre érvényes biztosíték igazolásával kapcsolatos együttműködésüket előre is köszönjük!

ADATLAP 2024. évi vagyoni biztosíték igazolási kötelezettségéhez

Hasznos információk az adatszolgáltatás kapcsán

2023. szeptember 25.
Vissza

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie ! A bejelentkezéshez regisztráció szükséges.