MKEH » Tájékoztató e-learning formában indított képzésről

Tájékoztató e-learning formában indított képzésről

 

A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet 21. §-a értelmében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló (a továbbiakban: Kit.) 2017. és 2021. évben hatályba lépett törvényeknek és a végrehajtási rendeletben foglaltaknak való megfelelés biztosításának elősegítése érdekében

  • a Pmt. 1. § (1) bekezdés j) pontja alá tartozó szolgáltatók közül a kockázatértékelés elkészítésére köteles nemesfémmel kereskedők,
  • a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerint a Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles nyilvántartásában szereplő árukereskedők, továbbá
  • a Pmt. 1. § (1) bekezdés p) és q) pontja alá tartozó kulturális javakkal kereskedő vagy azokat közvetítő szolgáltatók

vezető tisztségviselője, vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy köteles kétévente szervezett képzésben részt venni.

Kockázatértékelés elkészítésére köteles nemesfémmel kereskedő: előző éves (új vállalkozásnál a várható) nemesfém értékesítésből származó éves bruttó árbevétele eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot és/vagy elfogad (szándékában áll elfogadni) háromszázezer forintot készpénzben egy ügyleti megbízás során és/vagy háromszázezer forint értékű felvásárlást végez.

A képzéseken részt vehet az az Ügyfél is, aki erre nem köteles az NGM rendelet értelmében (a kockázatértékelés elkészítésére nem kötelezett nemesfémmel kereskedő kategóriába tartozik).

Az árukereskedők, kulturális javakkal kereskedők, illetve a kockázatértékelés elkészítésére kötelezett nemesfémmel kereskedő Ügyfelek esetében a képzést a vezető tisztségviselőnek, vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személynek szükséges elvégeznie.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy – a hatóság közreműködésével – két, a Pmt. oktatásában jártas cég speciális képzést dolgozott ki nemesfémmel kereskedő, árukereskedő és kulturális javakkal kereskedő Ügyfeleink részére. A képzés vizsgával és – sikeres vizsga esetén – tanúsítvány kiállításával zárul, melyről a hatóság értesül.

A képzéseket e-learning formában indítják a képzést szervező cégek. A képzést követően a hallgatóknak lehetősége lesz egy elektronikus felületen vizsgát tenni, mely sikeres teljesítése esetén elektronikus úton kapják meg a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.

A képzésekre a https://www.bib-edu.hu továbbá a https://www.bankarkepzo.hu honlapokon lehet közvetlenül jelentkezni. A képzésekbe folyamatos a csatlakozási lehetőség. Egyéb feltételek, valamint a jelentkezési lapok a fenti honlapokon érhetőek el.

Kérjük, vegyenek részt a meghirdetett képzéseken, mert a képzési kötelezettség nem teljesítése joghátrányt vonhat maga után! 

Budapest, 2022. szeptember 09.

BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

 

2022. szeptember 9.
Vissza