MKEH » Tájékoztató az orosz-ukrán konfliktusra tekintettel elrendelt szankciókról

Tájékoztató az orosz-ukrán konfliktusra tekintettel elrendelt szankciókról

 

Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető intézkedések miatt az Európai Unió Tanácsa a közelmúltban számos korlátozó intézkedést tartalmazó rendeletet és határozatot tett közzé. A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) felhívja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók figyelmét arra, hogy 2022. július 21. napján kihirdetésre került a Tanács (EU) 2022/1269 rendelete az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet).

A hatóság a Tisztelt Ügyfelei ismereteinek bővítése érdekében, a Rendeletben foglaltakra figyelemmel a következőkre hívja fel szíves figyelmüket.

A Rendelet tilalmat ír elő az arany közvetlen vagy közvetett behozatalára, megvásárlására vagy átadására, amely Oroszország második legjelentősebb exportcikke az energia után. Ez a tilalom a Rendelet hatálybalépését követően Oroszországból kivitt, Oroszországból származó aranyra vonatkozik.

A Rendelet 3o. cikke szerint

1) tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a Rendelet XXVI. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba vagy bármely harmadik országba;

2) tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVI. mellékletben felsorolt termékeket, ha azokat harmadik országban munkáltak meg az (1) bekezdés szerinti tiltott termékek beépítésével;

3) tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVII. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba.

4) Tilos:

  1. a) az 1), a 2) és a 3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az 1), a 2) és a 3) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;
  2. b) az 1), a 2) és a 3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az 1), a 2) és a 3) bekezdésben említett termékek megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához. 

5)   Az 1), a 2) és a 3) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan aranyra, amely az Oroszországban található – és a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező – diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükséges.

6)   A 3) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XXVII. mellékletben felsorolt, az Európai Unióba beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

7)   Az 1), a 2) és a 3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak átadását vagy kivitelét.

A Rendelet XXVI. mellékletében felsorolt termékek listája, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak:

  1. a) arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány, vagy por alakban,
  2. b) arany hulladéka és maradéka, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével,
  3. c) aranyérme.

A Rendelet XXVII. mellékletében felsorolt termékek listája, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak:

  1. a) aranyból vagy arannyal plattírozott fémből készült, illetve aranyat tartalmazó ékszer és részei,
  2. b) aranyból vagy arannyal plattírozott fémből készült, illetve aranyat tartalmazó „arany- vagy ezüstművesáru” és részei.

Felhívom Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a fenti lista változhat, illetve az a teljesség igénye nélkül készült. A teljes listát megtalálják a Rendelet XXVI. és XXVII. mellékletében, mely elérhető a következő hivatkozáson: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1269&from=EN#d1e34-131-1 

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók az Európai Unió Tanácsa által publikált, rendszeresen frissített összefoglalóból időrendben tájékozódhatnak a kapcsolódó korlátozó intézkedéseket tartalmazó Európai Uniós joganyagokról és az azokhoz kapcsolódó Tanácsi sajtóközleményekről. Az összefoglaló elérhető az alábbi oldalon: https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/.

Az orosz arany exportjával kapcsolatos sajtóközleményt a https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2022/07/21/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-maintenance-and-alignment-package/ oldalon érhetik el.

Emellett az egyes Európai Felügyeleti Hatóságok és egyéb jogalanyok által az Európai Bizottság számára megküldött, a korlátozó intézkedésekben foglaltakkal összefüggésben értelmezést igénylő kérdések, és az azzal kapcsolatos válaszok a Bizottság honlapján publikált, rendszeresen frissített, kizárólag angol nyelven közzétett dokumentumok letöltésével érhetők el: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#faq.

Kérjük, hogy a Rendelet végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő.

Budapest, 2022. szeptember 9.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

2022. szeptember 9.
Vissza